مرد خوب,
12.07.2022 - 06:13

 

در شرایطی که کشور و مردم در اوج تنگناهای اقتصادی هستند و مردم در زیر فشار تورم کمرشان شکسته, حاکمیت یاد حجاب و دستگیری دگر اندیشان و هم اندیشان غیر خودی افتاده است. در دوران کارم در صنایع ایران اصطلاحی بود بین مهندسین همکارم که وقتی یک رئیس جدید در رأس کارخانه قرار میگرفت و برای اینکه نشان دهد دارد کاری میکند به گلکاری و نوسازی محوطه کارخانه میپرداخت میگفتند فلانی مرد خوبی است, منظور این بود که مدیر نیست و مدیریت نمیداند, چون یک مدیر خوب ابتدا به مشکلات تولید رسیدگی میکند و بودجه کارخانه را صرف سر و سامان دادن به روند تولید و مشکلات فنی کارخانه مینماید, البته کارش سرانجامی نداشت و چندی بعد هم برکنار میشد. حال حکایت حاکمیت است که چون توانائی حل مشکلات کشور را ندارد بسراغ سر و کله بانوان رفته و بگیر و ببند منتقدین رژیم را تشدید نموده است.

رژیم در طول ۴۳ سال گذشته تمام انرژی مفید جامعه را که میبایست در شرایط آرام و در فضای همیاری و همکاری صرف سازندگی کشور و سر و سامان دادن به اقتصاد و سایر موارد بنیادی کشور شود بهمین شکل که امروز عمل میکند بهدر داده است, در حقیقت توانایی غیر از این را هم ندارد و بمانند غریقی که شنا نمیداند و فقط دست و پا میزند بیشتر به عمق آب فرو میرود. این حاکمیت درمانده هرگز انعطاف نداشته و نمیخواهد ذره ای از قدرت و اختیاراتش را حتی با خود اندیشان غیر خودی بمشارکت بگذارد, در واقع ترس حاکمیت ابتد از ضعف خودش است و میداند که در مقابل دگر اندیشان و خود اندیشان غیر خودی کم میآورد و براحتی از میدان رانده میشود. واقعیت اینست که انحصار طلبی و استبداد و تخریب بافتهای اقتصادی و اجتماعی کشور سرانجام دیر یا زود نقطه پایانی خواهد داشت و آنگاه است که راه برگشتی نیست. متأسفانه دست اندرکاران حاکمیت نه تنها مدیر نیستند بلکه مرد خوبی هم نیستند.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما