بحران اروپا، راه حل های سوسیال دمکراتیک می طلبد!
16.07.2022 - 12:11

بحران اروپا، راه حل های سوسیال دمکراتیک می طلبد!

 

سخن روز، با آرزوئی ممکن آغاز می شود؛ ریل سیاست در ایران می تواند با انقلاب سوسیال دمکراتیک کاملن تغییر کند. استقرار حکومت سوسیال دمکرات در ایران، حل مشکل اروپا و درعین حال، گام های بلند پیشرفت در حوزه های علوم، صنعت، کشاورزی، محیط زیست، آموزش و پرورش، ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان … و سازندگی ملی و بین المللی را میسر می سازد.

سیاست بایکوت روسبه، در تداوم خود به اخراج غیر رسمی روسیه از مدار جامعه جهانی انجامید. تجاوز آشکار، اشغالگرانه و جنایتکارانه روسیه به اکرائین، مناسبات جهان با روسیه کنونی را تغیییر داده و بازگشت به دوران پیش از حمله به اکرائین، در کوتاه مدت نامحتمل به نظر می رسد. روسیه اتمی، تهدید بالفعل علیه جهان و بویژه اقمار و همسایه های سلطه ناپذیر آن می باشد. توحش و بربریت سلطه خواهانه، به کشور روسیه محدود نمی شود و پتانسیل بالقوه مشابه، در سایر کشورهای فزون طلب موجود است.

جهان نیاز به اقدام پیشگیرانه رادیکال برای جلوگیری از فاجعه نابودی بشریت دارد.  خلع سلاح اتمی کشورهای موجود، نابودی سلاح های شیمیایی و ایجاد نهادی رهبری دمکراتیک بین المللی بعنوان آلترناتیو سازمان ملل بی بو بی خاصیت کنونی، سیاست هائی هایی هستند که تاخیر در اجرائی شدن آنها، شهروندان زمین را به بزرگترین فاجعه، نزدیک تر می کند.

جنگ اشغالگرانه روسیه، ابعاد وابستگی اروپا به سایر کشورها و آسیب پذیری آنرا کاملن آشکار ساخت. اروپای امروز، تاوان دفاع از اکرائین و ارزش های آزادی خواهانه، استقلال طلبانه، دمکراتیک و حق کشورها در تعیین سرنوشت خود را می پردازد و شایسته حمایت جهانی می باشد.

بحران انرژی، ماه ها و سال های دشواری را در برابر اروپا قرار داده و اگر این روند چنین ادامه یابد، تاثیرات بزرگی در زندگی شهروندان، صنعت، کشاورزی و .. بجا خواهد گذاشت. تعمیق بحران اقتصادی، بستر جنگ های بزرگ و درازمدت را مهیا می سازد. جنگ هائی که دستاوردهای بشریت (چون دیروز ایران و امروز اکرائین و ..) را زیر آوار جنون قدرت طلبی و سلطه گری بخاک می سپارد.

کشور اشغال شده ما توسط شبکه های مافیائی اسلامگرایان، از نظر تاریخی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی در جبهه جهانی جنگ طلبان ایستاده و مشخصن خواست، منافع و مصالح جامعه ایرانی را نمایندگی نمی کند. نجات ایران از سلطه اسلامگرایان و قرار دادن سیاست روی ریل طبیعی پیروی از خرد جمعی جامعه ایران، الویت نخست ما می باشد و جهانیان هم بایستی دریابند که ایران آزاد، لائیک، دمکراتیک و سوسیال، چه نقش سازنده ای می تواند در ساختن جامعه ایران، و نیز ثمراتی در همکاری با جهانیان داشته باشد.

ایران به یک اپوزیسیون انقلابی نیرومند در کف خیابان، برای 1) برچیدن حکومت اسلامی، 2) دفاع از امنیت، آرامش، آزادی شهروندان و 3) میهن مان نیاز دارد تا در فردای سرنگونی حکومت اسلامی، از درون مجلس موسسان (در انتخابات آزاد و دمکراتیک) ، یک دولت سوسیال دمکرات و لائیک ایراندوست متولد شود. یک دولت سوسیال دمکرات و لائیک در ایران، شانس بزرگی برای ایران و همچنین اروپا و جامعه جهانی می باشد تا بتوان در همکاری با جامعه جهانی صلحدوست، از بحران های موجود عبور کرد.

ایران ما، بدون حضور قدرتمند نیروی سیاسی سوسیال دمکراسی انقلابی در دل جامعه، شانسی برای رهائی ندارد.

دولت سوسیال دمکرات ایران، در یک پیوند ارگانیک و برابرحقوق با اروپا، می تواند انرژی مورد نیاز آلمان، اتحادیه اروپا و .. را تامین کند و متقابلن با توجه به تجارب امروز آلمان، کشورهای اروپائی و جهانیان، خیز بلند و پرشتاب برای ساختن جامعه سالم،  میهن و صنعت، کشاورزی، توریسم، آموزش و پرورش و … بردارد.

همانطور که آزادی ایران و ایرانیان، ضرورت انقلاب سوسیال دمکراتیک را در برابر ما قرار داده، بحران در اروپا نیز، راه حل و همبستگی سوسیال دمکراتیک فرااروپائی می طلبد و غفلت اروپا از این مهم، به تقویت اسلام سیاسی، جنگ طلبی و تجاوزگری انجامیده است.

اقبال اقبالی

16.07.2022

www.tribuneiran.org

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

اقبال اقبالی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما