“لغو عضویت"
06.08.2022 - 06:13

.
 دفاع از کرامت انسانی و ارزش های دموکراتیک در گفتمان و عمل

" لغو عضویت"

آقای مهرداد سید عسکری عضو شورای مدیریت گذار دو هفته پیش در فضای توییتر مطالبی را علیه خانم سپیده رشنو، و دگر اندیشان منتشر کردند، که نقض آشکار باورها و اصول بنیادین شورای گذار بودند. اقدام نادرست ایشان  بلافاصله از جانب شورا در فضای توییتر  محکوم شد.

 در تلاش سترگی که همه دموکراسی خواهان ایران برای گذار از استبداد و خودکامگی دینی به دموکراسی انجام میدهند، پایبندی به آزادی عقیده ، برسمیت شناختن مخالف و دفاع از کرامت انسانی که بر تارک اعلامیه جهانی حقوق بشر نقش بسته است، بنیانهای خدشه ناپذیری هستند که بایستی محترم شمرده و پاس داشته شوند.

شورای مدیریت گذار ضمن محکوم کردن مجدد این عمل ، عضویت آقای سیدعسکری را بعلت نقض آشکار این اصول و توهین به خانم سپیده رشنو و دیگر شهروندان ایرانی، با رعایت آیین نامه ها و موازین اساسنامه ای از تاریخ اول اوت 2022، لغو نموده و ایشان دیکر عضو شورای گذار به شمار نمی ایند.
شورای مدیریت گذار شجاعت مدنی خانم سپیده رشنو و ایشتادگی ایشان در مقابل گزمه های حکومت اسلامی را می ستاید و خود را در کنار همه آزاد زنان و مردان ایرانی میداند که با هر باور و عقیده ای در کنار هم، شانه به شانه برای ساختن ایرانی آزاد و آباد و عاری از هرگونه تبعیض مبارزه می کنند.

دبیرخانه مرکزی شورای گذار
4 اوت 2022

#آستارا
#دالاهو
#گناوه
#چالوس
#سوسنگرد
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#شورای_گذار
#شورای_مدیریت_گذار

@irantc_official 
@irantc_backup

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما