من به همان اندازه آسیب پذیرم، که تو هستی

من به همان اندازه یک ایرانی هستم، که یک آلمانی هستم. من به همان اندازه یک آلمانی هستم، که یک هلندی هستم. من به همان اندازه یک هلندی هستم، که یک آفریقایی هستم. من به همان اندازه یک آفریقایی هستم، که یک آمریکایی هستم. من به همان اندازه یک آمریکایی هستم، که یک عرب هستم. من به همان اندازه یک عرب هستم، که یک ژاپنی هستم. من به همان اندازه یک ژاپنی هستم، که یک هندی هستم.

من به همان اندازه یک ایرانی هستم، که یک آلمانی هستم. من به همان اندازه یک آلمانی هستم، که یک هلندی هستم. من به همان اندازه یک هلندی هستم، که یک آفریقایی هستم. من به همان اندازه یک آفریقایی هستم، که یک آمریکایی هستم. من به همان اندازه یک آمریکایی هستم، که یک عرب هستم. من به همان اندازه یک عرب هستم، که یک ژاپنی هستم. من به همان اندازه یک ژاپنی هستم، که یک هندی هستم.

من همان ماهی را می بینم، که تو برای دیدن داری. من همان ستاره ها را می بینم، که تو برای دیدن داری. من همان هوایی را تنفس می کنم، که تو برای تنفس داری.

من به همان اندازه درمانده هستم، که تو هستی. من به همان اندازه آسیب پذیرم، که تو هستی. من به همان اندازه به شادی اشتیاق دارم، که تو داری.

زمانی مردم نان را با هم تقسیم می کردند. بیا! ما با هم امید را تقسیم می کنیم.

mohammadahmadijan@gmx.de

www.sherwabishtar.blogspot.com

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.