آیا جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است؟

فایل سخنرانی : کیانوش توکلی ، جهانگیر لقایی ، دلیر کردستانی ، آزادی ، کیومرث نویدی ، حمید حمیدی و....... در باره« آیا جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است؟» که سه شنبه شب 17 ژانویه 2012 در اتاق فرهنگ گفتگو جریان داست که اینک آماده شنیدن است :
منبع: 
ایران گلوبال
بخش: 
انتشار از: