هجمە تبلیغاتی و پروپاگاندای مراکز اطلاعاتی رژیم با چە تدابیری از سوی مردم اثر خودش را از دست میدهد؟
23.09.2022 - 17:44

پاسخ كيانوش توكلي : هجمه تبليغاتي و پروپاگانداي دستگاههاي اطلاعاتي رژيم وتدابير ي كه بايستي از سوي مردم اتخاذ شود

همزمان با تداوم اعتراض‌ها، مراکز جنگ روانی رژیم هم در سطحی وسیع مشغول اختلاف افکنی بین عموم مردم‌اند. ارتش سایبری و ماموران ریز و درشت اطلاعات و سپاه در کانالهای مجازی مشغول پراکندن ترس و دودلی اند. در این بزنگاه تاریخی کە مردم در برابر نظام ولایی دست بالا را دارند، کنشگران و فعالان در خیابان برای مقابلە با این تهدید چە باید بکنند؟ هجمە تبلیغاتی و پروپاگاندای مراکز اطلاعاتی رژیم با چە تدابیری از سوی مردم اثر خودش را از دست میدهد؟

▪️گفت‌وگو با کیانوش توکلی، فعال سیاسی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

انتشار از:

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما