پرده آخر,
05.10.2022 - 09:44

 

این مردمی که امروز از اعماق وجودشان فریاد میکشند مرگ بر دیکتاتور, اغتشاشگر نیستند بلکه زخم خوردگان استبداد دینی میباشند که ۴۳ سال است فریادهایشان را با درد و رنج فرو داده اند و امروز انباشت آن به انفجار رسیده و امواجش در پهنه جهان گسترش یافته است.

چرا شما اندگی احساس انسانی ندارید, بس کجاست آن ادعاهای دین رحمت و رأفت؟ شما که ادعا دارید فقط معنویات است که برای انسان میماند پس چرا خود آنقدر شیفته مادیات هستید که بخاطر آن ملتی را به اسارت گرفته اید؟ چرا نسلی را که برای حداقل نیاز انسانیش که آزادی فردی و امنیت اقتصادی است فریاد و مطالبه میکند با شقاوت و بیرحمی سرکوب میکنید و دسته گلهای جوانش را به خون میکشید و به دل خاک میفرستید؟ آیا با خفه کردن صدای مردم همه مسائل حل میشود؟ چرا به بی لیاقتی خودتان در اداره کشور پی نمیبرید و یا پی برده اید ولی انکارش میکنید, دیگر چه مانده که آنرا فرو بریزید؟ اگر فکر کردید که مردم در مقابل این همه تخریب, این همه اجحاف و فشارهای اقتصادی و آزارهای اجتماعی همچنان سکوت میکنند و شما سرمست از غرق در مادیات و سرخوش از قدرت به راهتان ادامه میدهید سخت در اشتباهید, زیرا ملت نهایتا متوقفتان میکند. به پرده آخر نمایش رسیده اید, حال یا امروز و یا فردا این پرده آخر به پایان میرسد. بخود آئید شاید هنوز کوره فرصتی باقی مانده باشد.

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما