مادر نگاه کن !
هر روز در این سرزمین حماسه ایست وهرمکان آورد گاهی.
02.11.2022 - 19:45

 

دیر گاهی نمی گذرد از روزی که نخستین بارزنی بی هراس ازشکنجه وزندان در میانه میدان انقلاب حجاب از سر بر داشت !برسکوی آهنی که به بلندای دماوند، به بلندای جهان بود ایستاد ،از زنانگی ،از آزادی وبرابر حقوقی خود ودیگر زنان دفاع کند .

آن روز آن سکو مرکز جهان بود .

پگاهی دیگر در آبان نود وهشت جوانی دیگر بربالای آن سکو ایستاد تا،از حق پایمال شده خود! او! و ما دفاع نماید. دیر گاهی از خیزش آبان ماه نمی گذرد!

آبان خونین! آبان نود هشت. داستان گلوله های جنگی بر فلب و پیشانی جوانان معترض ! داستان رهبری ترس خورده ،متوهم و سنگدل که به چیزی جز قدرت نمی اندیشد. رهبری که فرمان به قتل عام داد. قتل عامی وحشیانه که حتی کودکان نیز برگبار بسته شدند.

دخترم" نکیتا" کدام نابکار ازآن چشمان شرقی زیبا که پلنگان برای نوشیدن رویا بکنارش می آمدند. شرم نکرد؟ انگشت بر ماشه فشرد.غرق درخونشان کرد.

دستان ترا! دستانی بظرافت حریری بافته شده از رویا که ترنم زندگی را بر سیم های گیتارش می کشید و آرزو های خود را که آرزوی میلیون ها جوان ایرانی بود. در نوای ساده اما بر آمده از جانش ترنم می کرد. چنین سنگدلانه بدستان سرد مرگ سپرد؟ دستانی که می دانستم چون دستان فروغ در تولدی دیگر سبز خواهند شد و به آفتاب سلامی دو باره خواهند داد .

"نکیتای" خنیاگر آبان ماه امروز در تولدی دیگر در وجود "مهسا" این زیبای مظلوم کرد که کشته شدنش ملتی را بخروش آورد زاده شده است.

این بار بنام "نیکا" "حدیث""سارینا" با شعار زیبای "زن ،زندگی ،آزادی " قدم در میدان نهاده تا آغاز گر جنبش بزرگ یک نسل باشد.

آه ای پسرک زیبا با آن کاکل خون فشان که بر سر دستانت می برند دردانه کدام مادری ؟

مادر"گوهر یگانه" چه گذشت بر تو آنگاه که جنازه ستارت را، قلبت را در خاک نهادی؟

مادر!چه کشیدی آنگاه که جنازه خونین پوریای خود بر سر دست جوانان دیدی ؟

پسری که شادابی جوانی و زندگی را در چشمان هوشیار خود منعکس می ساخت.

حال بنگر که چگونه چشمان هوشیار پوریا ،با آن پیش بینی غریبش! که برآمد یک انقلاب را می دید. بار دیگر گشوده شده است .تا اززبان گشته شدگان دیروز با آیندگان سخن گوید. "مادربر ما اشگ مریز .برما به افتخار بنگر که هرگز نمرده ایم .باز گشته ایم حلول کرده در جان بیقرار هزاران جوان خواهان آزادی.کافی است بدقت نگاهمان کنی!

ما رادر قلب عاشقان ،درهر ذره خاک ، درهر قطره آب ، در هر بر آمدن خورشید ،در نسیم بهار ، درصف هر مبارزه خواهی دید. صدایمان را در هرسرود میهنی خواهی شنید.

ما روح تاریخی این سرزمینیم که هرگز نمیمیریم .همیشه حضوری معنوی داریم .هر بار که آزادیخوان پای در میدان می نهند ما در قامت میلیون ها جوان بمیدان آمده !ظاهر می شویم یه آنهاشور وتوان تداوم مبارزه می دهیم .می گوئیم "شما ادامه دهندگان راه ما! راه مبارزان آزادی هستید .راهی سخت اما پر غرور وافتخار آمیز برای شما .

حقارت بار آمیخته با تف لعنتی بر صورت سرکوبگران و مستبدان .بر صورت جنایت کاری که هنوز با ریختن خون جوانان ترس خود را تسکین میدهد.پیرمعلول و دیوانه ای که میداند با این همه جنایت راه برگشتی نیست .

نام اودر کنار خون ریز ترین دیکتاتور های لعنت شده تاریخ ثبت شده است .

مادرما برگشته ایم تا هم پای نسلی که با تکیه بر دانائی وآگاهی بر آنچه که می خواهد مبارزه میکند!مبارزه کنند! پای کوبیم! بر حماسه نا تمام آبان ماه نقطه پایان بگذاریم! مادر ما نمرده ایم ! ما نمیمیریم! ابوالفضل محققی

مهسی امینی

عکس بالا :  امروز چهلم کشته شدن میهن «حنانه کیا» دختر جوان، زیبا و‌ مبارز ایران در تظاهرات آزادیخواهانه مردم در نوشهر است

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما