نگرانی خانواده توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، پس از بازداشت او توسط ماموران جمهوری اسلامی
02.11.2022 - 19:59

 

به سازمان ملل متحد

(آقای جاوید رحمان)

اتحادیه اروپا

و مردم جهان!

توماج صالحی 30.10.2022 در استان چهارمحال بختیاری - گردبیشه، بهمراه دوستان خود دستگیر شد.

او یک رپر جوان و منتقد اجتماعی و سیاسی است که تنها جرم او سخن راست گفتن است.

بنا به اطلاعات موثق، اکنون تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار دارد.

سرشکنجه گر توماج، پاسدار حمید نگارستان (معروف به حمید نگار) است.

حمید نگارستانی متولد کرمان، پاسدار ۴۱ ثارالله کرمان بود که به اصفهان منتقل شد . حمید نگارستانی، اکنون به شکنجه های جنون آمیز توماج صالحی ادامه داده و هر لحظه امکان کشته شدن توماج بدست این مزدور جنایتکار وجود دارد.

من وجدان های بیدار جهان به کوشش برای نجات توماج صالحی دعوت می کنم.

اقبال اقبالی

31.10.2022

خطاب به؛

ایرانیان آزادیخواه،

سازمان ملل متحد

(آقای جاوید رحمان)،

اتحادیه اروپا

و مردم جهان!

توماج صالحی 30.10.2022 در استان چهارمحال بختیاری - گردبیشه، بهمراه دوستان خود دستگیر شد.

او یک رپر جوان و منتقد اجتماعی و سیاسی است که تنها جرم او سخن راست گفتن است.

بنا به اطلاعات موثق، اکنون تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار دارد.

سرشکنجه گر توماج، پاسدار حمید نگارستان (معروف به حمید نگار) است.

حمید نگارستانی متولد کرمان، پاسدار ۴۱ ثارالله کرمان بود که به اصفهان منتقل شد . حمید نگارستانی، اکنون به شکنجه های جنون آمیز توماج صالحی ادامه داده و هر لحظه امکان کشته شدن توماج بدست این مزدور جنایتکار وجود دارد.

من وجدان های بیدار جهان را به یاری برای نجات توماج صالحی دعوت می کنم.

اقبال اقبالی

31.10.2022

خطاب به؛

ایرانیان آزادیخواه،

سازمان ملل متحد

(آقای جاوید رحمان)،

اتحادیه اروپا

و مردم جهان!

توماج صالحی 30.10.2022 در استان چهارمحال بختیاری - گردبیشه، بهمراه دوستان خود دستگیر شد.

او یک رپر جوان و منتقد اجتماعی و سیاسی است که تنها جرم او سخن راست گفتن است.

بنا به اطلاعات موثق، اکنون تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار دارد.

سرشکنجه گر توماج، پاسدار حمید نگارستانی (معروف به حمید نگار) است.

حمید نگارستانی متولد کرمان، پاسدار ۴۱ ثارالله کرمان بود که به اصفهان منتقل شد . حمید نگارستانی، اکنون به شکنجه های جنون آمیز توماج صالحی ادامه داده و هر لحظه امکان کشته شدن توماج بدست این مزدور جنایتکار وجود دارد.

من وجدان های بیدار جهان را به یاری برای نجات جان توماج صالحی دعوت می کنم.

اقبال اقبالی

31.10.2022

 

 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

انتشار از:

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما