رفتن به محتوای اصلی

جوابيه سر گشاده به آقاى عبدالستار دوشوکی
16.11.2022 - 23:44

آقای عبدالستار دوشوکی چرا با انگیزه کینه توزانه از مکالمه مهندسی شده در راستای تائيدادعای رژیم این چنین آستین دفاع را بالا زدی ؟!

♦️حسين الله كرم با رعناء رحيم پور هم صدا شده و اين چنين گفته : اعتراضات بستر تجزیه‌طلبی است.و وای بر مردم عزیز و گرامی بلوچ که دوشوکی مدافع حقوقآنها باشد 👇

و اما بر کسی پوشیده نیست که در بین صدها میلیون عرب دهها میلیون عرب تحصیل کرده،نخبه و روشنفكر وجود دارند و به استناد تاریخ امت ضاد با داشتن بیش از۱۲ میلیون مفرده لغوی و با معنا کاملترین زبان جهان است که دهها ميليون غير عرب را در حاضنه علمى،فرهنگی و تربيتى خود بزرگ کرده و اگر حروف و کلمات عربیبکار رفته در مقاله دوشکی را خط بکشیم قطعا ایشان برای مدح رعنا رحیم پور باید با زبان اشاره سخن بگوید.

و اما آقای دوشوکی تاكيد مى كنم كه جواب بنده را حمل بر دفاع از حکام خاورميانه نپندارید بلکه جوابی به نوشته کینه توزانه و عرب ستیزانه ات که با بکار گیری الفاظبی ادبانه و چاله کاظمی و به بهانه مدح بقولت خبرنگار ارشد و با سابقه لوبی گری به عربها تاختی و همانطوریکه رعنا رحیم پور به بهانه احوالپرسی با مادرکهنسالش و با اتهام زنی و بهانه چینی مهندسی شده عليه ملت كرد و بلوچ و … به نفع بهانه رژیم در سركوب، سخنانى که به هیج وجه در قالب احوالپرسى دختر بامادر كهنسال نمى گنجد اتهاماتى كه شمشیر سرکوب رژیم را علیه معترضین مسالمت آمیز تیز کرد.

همچنین شما در راه مدح و ماله کشی رعنا رحيم پور مردم عربستان را که ربطی به دفاعيه شما از رعنا رحيم پور ندارد مورد هجمه بی ادبانه قرار داده ايد.

طبق ادعایت تو سالها پیش برای شغل به عربستان رفته ای و نوشته ای (( بنده بارها برای کار به عربستان سعودی سفر کرده ام و قریب به سی سال پیش برای مدتیدر شهر جده عربستان زندگی کرده ام و با فرهنگ کینه توزانه و زمخت و بدوی آنها آشنا هستم که حتی فرق بین "ماشین سواری" و "شترسواری" را هم نمیدانستند)این در حالی است که بخوبی میدانی زندگی مردم عزیز بلوچ بدوی و اکثرا نان و معیشت را از شتر پروری و شتر سواری و با جوانمردی تامین می کنند و بازندگی شما که بیرون گود نشستی و فریاد لنگش کن بر می آوری فرق دارد.

توهین شما به عربها بخواطر شتر سواری حکایت از کینه ای دارد که با انگیزه و منافع و طمع شخصی گره خورده، تو که دفاع از مردم محروم بلوچ را یدک می کشی وبخوبی می داند که کودکان محروم تا کنون نه تنها بی شناسنامه و با ظلمی که بر آنها روا شده کلاس درسشان در طویله یا خرابه ها و زیر درخت‌هاى خشك شده وبيابانها است و از آب خوردن بهداشتی محروم و فقط در یکماه اخیر رژیم به همان اتهامی که رعنا رحیم پور به آنها زده تحت عنوان تجزیه طلبی بیش از ۱۳۰ نفر آنانرا کشته و صدها نفر را زخمی و هزاران نفر را زندان کرده است. والی احوال پرسی با مادر پیر آنهم در شرایطی که کودکان و زنان و جوانان فقط بجرم اعتراض بخاکو خون کشیده شده چه ربطی به اتهام تجزيه طلبى رعنا رحیم پور به بلوچ‌ها دارد.

آقاى دوشوكى در سفرت به عربستان عربها چه چوب تری کف دستت گذاشتن که در وصف آنها لفظ زمخت را بکار برده ای؟

آقای دوشوکی آنقدر عقل و شعور جمعی را با نوشته های دم خروسی نادیده گرفته اى و با مدح و ماله کشی یک لوبی ارشد و نه خبرنگار ارشد خود را هزینه و ضایعکردی.

خبرنگار ارشدی که با اطمینان خاطر از تهديدات رژيم عليه كاركنان بي بي سي و بدون توجه به شرائط زمانى و حساسيت ارگانهاى أمنيتي رژيم آنهم نسبت بهمکالمات خارج با داخل ایران خصوصا در این شرایط و با علم به شنود و بالاخص مکالمات خبرنگارى بقول شما ارشد و مقیم لندن و…. بعید است که برای جنابدوشوکی این مکالمه مهندسی شده سؤال برانگیز نباشد؟؟!!

آقاى دوشوکی همانطورى كه تو براى اشتغال به عربستان رفتى و نان و نمك خوردى و با وقاحت و توهين به مردم عربستان نمك دان را شكندى رعناء رحيم پور پا را ازتو فراتر گذاشته نان و نمك ايرانيان را خورد و با گفته هائى كه در قاموس هيچ احوال پرسي نمى گنجد آنهم با سخنان مهندسي شده اگر چه بانى بهانه اتهام سازىنبود اما شكى نيست باعث تقويت بستر اتهام زنى تجزيه طلبى و توجيه گر سركوب تظاهرات مسالمت آميز توسط رژيم بوده و هست و از جمله بهانه اى براى سركوبخونين بلوچهاست كه شما مدعى دفاع از آنها هستي .

و اگر مصاحبه هاى لوبى گرايانه اين خبرنگار أرشد با اشخاص را شنيده يا بشنويد و ذره اى از اخلاق در وجودت مانده باشد هرگز بجاى سؤال از رعناء اذهان را بهبهانه دفاع از رعناء منحرف نمى كردى و با قلم فرسائى كينه توزانه عليه عربها نمى نگاشتي

.و الى چگونه و در چنين شرايطي كه خون صدها بلوچ بى گناه در كف خيابانهاى زاهدان و خاش ريخته يك مدعى دفاع از بلوچ كه مى بايست تمام هم و غمش راصرف افشاى جنايت حال حاظر رژيم عليه بلوچها كند أشك تمساح بر شيخ نمر عربستان مى ريزد و طامه كبرى با يك مقاله طولاني از كسى دفاع كنى كه به بهانهاحوالپرسى از مادرش شمشير سركوب رژيم را عليه معترضين تيز كرده دفاع مى كنى؟

♦️جناب دوشوکی لازم است چند مورد را به شما يادآورى كنم شايد از كينه و سرعت انتقام جوئى تو كه ناشى از انگيزه حسادت و كينه است كم كنم

زيرا از عواقب حسادت، نمك نشناسى، خودخورى است كه منجر الزایمر حسود مى شود.

١-شما كه براى كار به عربستان رفته اى و با وقاحت نوشتاري بر زندگي شرافتمندانه بدوى و شتر سوارى عربها تاختى و اگر كسى كوشكى را نشناسد گمان مى كردكه شما يك سؤيسى با مرسدس بنز آلمانى راه گم كرده و سر از جده عربستان در آورده است .

شوربختى ات و نتيجه سفرت همان گرفتارى منجر به خود آزارى مزمن ناشى از حسادت أست كه اين چنين بى ادبانه و با دهان غير بهداشتى به عربهائى توهين مىكنى كه ساله ها دستمال بدست دنبال آنها مى دويدى و شاهد مدعاى من چند سال پيش و در بعد ازظهرى بود كه آقاى تركى الفيصل در پارلمان بريطانيا سخنرانى مىكرد و بارها تو اولين كسي بودى كه براي ايشان كف مى زدى و آخرين نفرى بودى كه از كف زدن دست مى كشيدى و اگر بنده بطور تصادفى و با اسرار دوستم حضورداشتم شما روزها قبل براى حضور در جلسه سخنرانى آقاى تركي الفيصل در نوبت بودى.

و جالب تر در پايان سخنرانى آقاى تركي الفيصل و هنگام خروجش شما آنچنان دنبال ايشان مى دويدى كه من فكر كردم عباء آقاى تركى الفيصل شفاء بخش است.

٢- جناب دوشوکی چرا بر زندگى بدوى و كار شرافت مندانه شتر دارى و شتر سوارى عربها وقيحانه توهين كرده اى و با الفاظ لات گونه چاله كاظمى عربها را كه دركرم و مهمانوازى زبان زِد خاص و عام هستند در نهايت بى تربيتى مورد هجمه قرار مى دهى؟

مگر نمى فهمى و نمى دانى كه كار شريف شتر دارى و شتر سوارى شغل اساسى ملت بلوچ و خيلي از ملل جهان است؟

٣- جناب دوشوکی جاى ترديد نمى گذارد كه تو هنگام رفتن به عربستان جهت اشتغال نه رانندگى بلد بودى و نه مرد شتر سوارى و ممكن است چند جوان عرب مىخواستند و بقول خودت چيز و كار زمختى كف دستت بگذارند و شما قادر به تحمل نبوديد و بقيه حرفها در اين باب را به آقاى سينا ولى الله مى گذارم تا سوژه چندشنبه هايش قرار داده و زودتر گليم هجمه حسادت كينه توزانه ات را از زير فك و پايت بكشد.

۴- آقای دوشوکی تو اولین کسی نیستی که نمک عربها را خوردی و نمکدان آنها را شكستى و آخرین نمک نشناس نخواهی بود.

ابتداء از دو پهلوى كودتاچى ديكتاتور و قاتل و حلقه بگوش كه شما سالها مشغول ماله كشى و سعى در تلميع تاريخ سياه آنها هستى و هم چنان به كاسه ليسىبازمانده شان افتخار مى كنى شروع و با طرح سؤالاتى منتظر جواب موضوعى تو هستم.

الف: جناب دوشوکی مگر شما نمى فهمى كه چه گونه رضا پهلوى گروهبان و إسطبل چى قزاق با كودتا و با حمايت كشور استعمارى عليه پادشاه وقت كودتا كرد و نهتنها در طهران براى قتل مخالفين ميدانى دائر كرد؟ ميدانى که تاكنون به میدان اعدام معروف است؟ بلكه همان کودتاچی اسطبلچی با پشيباني خارجى به مناطقجغرافياي غير فارسها هجمه خونين راه انداخت و با ناجوانمردى و سركوب و خونريزى نه تنها اسامى شهرها و روستاها را به فارسى تغيير داد بلكه با هدف تغيير آمارجمعيتى بنفع قوم مهاجم، بوميان غير فارس و من جمله بلوچها را به مركز و شمال ايران تبعيد كرد؟

آيا قبل از كودتاى رضا پهلوى مقبور یک خانواده یلوچ در شمال ايران زندگى مى كرد؟ مگر هزاران خانواده بلوچ مقيم شمال (گرگان و مازندران)با اراده خودشان ازبلوچستان به شمال مهاجرت كردند؟يا با زور سرنيزه رضا پهلوى قهرا از بلوچستان به شمال تبعيد شدند؟! همان رضا پهلوى دیکتاتور بود که با زور سرنيزه و تير وتفنگ و با ورود به زندگى خصوصى مردم خلع حجاب را اجبارى كرد؟ و قهرأ ميليونها زن را در خانه حبس كرد؟؟ و همان كارى را كرد كه رژيم فعلى با تحمیل حجاباجباري بر آزادى زنان تاخته و مى كشد.

ب- جناب دوشوکی تاريخ غير محرف و خالى از جعل و دروغ يك قرن اخير ایران را ولو يكبار اما صادقانه بخوان و شرافتمندانه قضاوت كن تا دانسته و ندانسته و بيشاز اين خود را هزينه ماله كشى و تلميع چهره دو پهلوى جانى و كيسه ليسى باقى مانده شان نكنى.

آقاى دوشوکی وقتی به سالها اقامت شما‌ در اروپا نظری انداخته و نگاهی به ظاهر و پرستیژت می اندازم یک سؤال به ذهنم می رسد، چرا آقاى دوشوکی و با چهانگیزه ای عمر خود را تلف كرده و سعی در تلمیع چهره دو کودتاچی دیکتاتور و‌دست نشانده قاتل کرده و می کند؟ مگر از جنایت رضا و محمد رضا پهلوى و از قتل واعدام هزاران نفر و از جمله دكتر فاطمى ها و جزنى ها و رضائی ها بی خبر ی؟ آيا از جنايت دو ديكتاتور نژاد پرست عليه غير فارسها و ازقتل و سركوب و تبعيدكردها و عربها بی اطلاعی؟

اكيدا آقاى دوشوکی مى داند كه انگليس رضا پهلوى را به قدرت رساند و با ذلت و خوارى از قدرت پائين كشيد و در محضر و منظر پسرش به موريس تبعيد و محمدرضاپهلوى با حمايت همان ارباب و با خيانت به پدر ناجوانمردانه به قدرت رسيد. و همان فرزند بى غيرت با خوى حرام زادگى پدر مفلوك خود را تا مرگ در جزيره موريسرها كرد.

۵- اگر جوانی جملات توهین آمیز دوشوکی به مردم عرب عربستان و توهین جمیله کدیور را به ملت عرب مصر را بخواند اولین سؤالی که به ذهنش خطور می کند ، اگرچنین هست چرا رضا پهلوی و عطاءالله مهاجرانی سالها دست گدائی به سمت عربستان دراز كردند ، چرا خانواده رفسنجانی یک ماه میهمان خانواده گی ملک عبداللهبودند؟

چرا محمد رضا پهلوی در سال ۱۳۳۲ به عراق عرب پناهنده و بعد از کودتای زاهدیها علیه دکتر مصدق و اعدام فاطمی ها برگشت؟ چرا خمینی ۱۵ سال در دامنعربهای نجف نشست و بعد از آن ٨ سال با عراق جنگيد؟و چرا ظریف در مقابل امیر کویت چهار زانو می نشست؟ البته خمینی نمک نشناس ترین کرم عربها بود.

آقاى دوشوکی کیست که نداند محمد رضا پهلوی پس از ۴۰ سال نوکری و حلقه بگوشی برای امریکا و انگلیس، و علی رغم غارت صدها میلیون دلار هنگام فرار وآوارگی هر دو ارباب به پهلوی نه تنها پناهندگی ندادند بلكه این بیمار و مفلوک را با ذلت و خوارى آواره جهان كردند و با ماندن او در خاکشان موافقت نکردند،حتمابياد داريد كه هیچ کشوری درشرق و غرب جهان پهلوى را بخاك خود راه ندادند و تنها دو كشور عرب (مغرب و مصر) بودند که بنا بر قیم اخلاق و سنت عربى بهمحمدرضا پهلوی و خانواده آش پناه دادند، اما وقتی فضای مجازی را ورق بزنید خواهید دید که هواداران و کاسه لیسان پهلوی همانند آقای دوشوکی و با نهايت نمكنشناسى و ناجوانمردی با قلم و با دهان غیر بهداشتی و با رکیک‌ترین الفاظ به امت عرب توهین می کنند.

حال و همچنان جاى سؤال دارد كه چرا جناب عبدالستار دوشکی بجای کمی فکر کردن در مورد مكالمه مهندسى شده رعناء رحيم پور با مادر كهنسالش آنهم درشرايطى كه رژيم دنبال توجيه گران سركوب بلوچها بوده و هم زمان با كشتن صدهها بلوچ كه در خون خود مى غلطند جناب دوشوکی با قلم و نوشته بى ادبانه عربها رانشانه گرفته؟

جناب دوشوکی به بهانه دفاع از رعناء رحيم پور و نه دفاع از مردم بلوچ و با فرصت طلبى كور و كينه توزانه و با انگيزه نفع شخصى و با اشك تمساح بر نمر وخاشقجى به عربها تاخته تا بقول احمدنژادى آبى را بر آنجائى كه مى سوزد بريزد.

آقاى مدافع بلوچ جناب دوشوکی حداقل درك و شعورت به آنجا نرسيد كه از رعناء رحيم پور بپرسى چرا همزمان با سركوب و قتل كودكان و نوجوانان بلوچ توسط رژيمچنين مكالمه مهندسى شده مؤيد بهانه رژيم را انجام داده؟ و بر بهانه قتل و سركوب غير فارسها صحه گذاشت ؟! مكالمه اى كه بهيچ وجه در قاموس احوال پرسى نمىگنجد؟

چرا بجاى سؤال از رعناء در مورد گواهیش بر ادعای رژیم به عربها پريدى؟

چرا بجاى دفاع از سركوب و قتل بيش از ۱۵۰ کودک جوان بلوچ حال حاظر، آستين بالا زدى وکیل نمر و خاشقجی شدی تا عقده و کینه شخصی را با انحراف اذهان بهعربها تاختى ؟؟

آقاى دوشوكي چرا بجاى صرف تمام وقت در رسوائى رژيم و در رابطه با كشتار حال حاظر بلوچها كه هنوز خونشان در بيرون و داخل مسجد مكى زاهدان و خيابانهاخاش را سرخ كرده شما علم دفاع از رعناء را با لقب ارشديت بالا برده و از كسى كه جنايتهاى رژيم را توجيه كرده با يك دفاع فرصت طلبانه

خودت را به آب و آتش زدى؟

آقاى دوشوكى بخوبى مى دانى كه گفته ها و اتهام زنى رعناء رحيم پور و امثال حسين الله كرم بر عليه معترضين كرد و بلوچ و عرب و …. گواه بر ادعاى رژيم در ادمهسركوب و مهر تأييد است و رژيم را جرى تر كرده تا آنچه مولوى عبدالحميد گفته : خامنه اى هيئتى را نه براى همدردى و عذر خواهى بلكه براى تهديد و إرعاب بلوچهابه زاهدان فرستاده است .آقای مدافع بلوچ چرا با قیاس معالفارق، چه زمانی که به جده رفتی و چه در حال حاظر و تا كنون آيا مردم عزیز بلوچ كه از آب شرب سالممحرومند از رفاه و امكاناتى كه عربستانيها از آن برخوردارند مردم بلوچ برخوردارند؟ شما با انکار حقیقت و واقعیت، چشم بر پیشرفتهای همه جانبه مردم عربستانبستى و با قلم کینه و عقده ناشى از حسادت بقصد سیاه نمائی قلم فرسائى كرده اى؟

و بقول مثل عامينه عربها : رأسك بالخری و اتعوعی

و الامثال تقال و لاتقاس

تميمى محمره

۱۵/۱۱/۲۰۲۲

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.