خانم‌ها و آقایان، نه ما فراموش‌تان می‌کنیم، نه تاریخ