از حالتش

سپری شد. چرا که هم! من در خویش از یک دختر بیست ساله برخوردارم. او گاه به گاه در خواب های شبانه من ظاهر می شود. او زمانی شش ساله بود. بعد ده ساله بود. بعد شانزده ساله بود.
او بسیاری از نشانه های تو را دارد. و بسیاری از نشانه های عشق مرا به تو

mohammadahmadijan@gmx.de

www.sherwabishtar.blogspot.com

 از حالتش

 

او از مقابل پنجره آشپزخانه می گذرد

در پیاده رو مقابل

یک پایش فلج

هنگام رفتن پایش را با خود می کشد

و سرش در دوسطح بالا و پایین نوسان می کند

از حالتش این احساس را پیدا می کنم

که از دو پای سالم برخوردار است

در سرش.

 

نشانه ها

 

سپری شد. چرا که هم! من در خویش از یک دختر بیست ساله برخوردارم. او گاه به گاه در خواب های شبانه من ظاهر می شود. او زمانی شش ساله بود. بعد ده ساله بود. بعد شانزده ساله بود.

او بسیاری از نشانه های تو را دارد. و بسیاری از نشانه های عشق مرا به تو.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.