رفتن به محتوای اصلی

بایستی با دوبال پرواز کرد واوج گرفت!
02.12.2022 - 08:39

 

حوادث با چنان شتاب وسرعتی می گذرند که قابل تصور نیست.زمانه غریب،تلخ،آمیخته با درد،لبریز از اندوه بخاطر بسیارجان های عزیزی که بدست جلادان حکومت اسلامی بقتل رسیدند.لبریز ازشادی به خاک نشاندن جمهوری اسلامی ورهبر در مرز جنونش.

اما در کنار این همه سختی واندوه! همین مدت زمان از منظرتحولات اجتماعی، زمانی بس کوتاه وشگفت انگیز است.شگفت انگیز از این رو که هیچ عرصه اجتماعی، سیاسی،فرهنگی ،اقتصادی،طبقات و لایه های اجتماعی نیست! که بشدت تحت تاثیر این برآمد انفجاری و مترقی قرار نگرفته و متحول نشده باشند.

تمامی نرم ها،تابوها،قوانین تحملی دیکته شده بر جامعه در چشم بر هم زدنی چنان در هم شکستند که هرگز قابل تصور نبود.

دریک شب گشت ارشاداین پدیده کثیف مرکب ازمشتی نیروهای خشن و روانی که زیر عنوان دفاع از شرع و قوانین من در آوردی امر به معروف و نهی از منکراز هیچ جنایتی فرو گذاری نمی گردند.چنان در آتش خشم ونفرت مردمی که سال ها بار فشارروحی حاصل از تحقیر مداوم وسرکوب آنها رابه انبار باروتی آماده انفجار بدل کرده بود. منفجر گشته، سوزاند و بساطشان طوری در هم ریخت که گوئی هرگز نبوده اند.

دستاوردی بسیار بزرگ !چرا که یکی از ارکان های اصلی قدرت نمائی وزور گوئی حکومت بغایت مرتجع وبی باور به تغیر وقدرت مردم رادر هم ریخت. سر آغاز جنبشی بزرگ گردیدکه این بار جوانان و نوجوانان حتی محصلین دبستانی ودبیرستانی گردانندگان آن بودند.

ترکیبی از اقشارعمدتا طبقه متوسط وتا حدودی متوسط ببالا.در میزانی کمتر طبقات متوسط به پائین وجوانان اقشار زحمت کش که ترکیب اصلی آن را تشکیل داده و می دهند.

با شعاری کاملا فرهنگی واجتماعی که به شعاری سیاسی فرا روئیده است .

ازهمین رواین جنبش دردرجه اول جنبشی است.معاصر ،مدرن با تکیه بر سیمائی کاملا دموکراتیک که شاید برای نخستن بارنام زن را بر پیشانی شعار خود قرار می دهد .

جنبشی در تلاش برای دست یافتن به ریشه های فرهنگ تاریخی خود.باز یافتن چهره زیبا و انسانی ملتی که به اجبار نقاب تفکری بغایت متحجروخشن بر سیمای او کشیده اند.

تمامی تاریخ این ملت مبارزه برای آزادی ودست یافتن به همین ریشه وداشته های تاریخیست که دزدان "مقدس" به تاراجش برده اند.داستان ملتی است با ویژگی های مختص بخود.

وارد شدن به این عرصه وآنالیزاین ویژگی ها کاریست بسیارسخت،پیچیده ودشوار.ترسناک ،غم انگیز.

از یکسوعجین گشته با تسلیم طلبی،عافیت جوئی،سرگشتگی،خشونت،فوران احساسات منفی، فرصت طلبی،خوشباشی حاصل از فرا فکنی در پی بی مقدار شدن وجبرحاکمان ظالم وفرومایه که متملقان بر صدر نشانده و می نشانند! فرزانه گان را بر حضیض. امری که در طولانی مدت به گوشه گیری،کشیدن کلیم خود از آب. بی قیدی به مسائل پیرامون .عدم باور به نیروهای مخالف حکومت.دور شدن از نقش خود بعنوان فردی موثر در تحولات اجتماعی و.. منجر گردیده.

ازدیگر سوی داستان مقاومت،تلاش،درایت ،آزاد اندیشی وآزادی خواهی ملتی است که در درازنای تاریخ

پیوسته برای رهائی و برکشیدن نام خود به آزادگی از هیچ جانفشانی دریغ نگرده است.ملتی که همیشه خواهان قرار گرفتن در جرگه ملت های متمدن و پیشرفته بوده با تکیه به گوهر خرد و آزادگی حماسه ها آفریده است.

ملتی که بزرگترین شاعر حماسی آن"فردوسی" .شاهنامه خود را بنام "خداوند جان وخرد" آغاز می کند.خداوندی که شکوه وعظمت می بخشد و دادگستراست. "داد" این کلام بر آمده از جان که این ملت برای دست یافتن به آن چه سخت راه ها ببهای بسیار جان ها که نه پیموده است.

داد خواهی ،پایان بخشیدن به ظلم ظالمان حاکم .همیشه یکی از خواسته های اصلی و بسیج گر این ملت بوده وهست . در ذهنیت غایب این ملت! مسئله "داد" که با نان ،نا برابری طبقاتی وعدالت اجتماعی واقتصادی گره میخورد.جای گاهی ویژه داشته و با هر تلنگر اجتماعی واعتراضی بالا آمده و نقشی بسیج گر در بین آحاد مردم ایفا کرده است.

خیزش بزرگ آبان سال نود هشت دقیقا ریشه در همین مسئله نان وعدالت اجتماعی داشت.

آزادی وعدالت دوبال پروازی است که شاهین انقلاب برای طیران خود بدان نیاز دارد.

جنبش بزرگ "زن ،زندگی ،آزادی " برای اوج گیری و تداوم پرواز خود ناگزیز از نیرو گرفتن از هردوبال خویش بطور کاملا مشخص"آزادی وعدالت است" است.

از این رو در سومین ماه این خیزش ومقاومت جانانه باید که به نقد وبررسی دقیق نقاط ضعف وقدرت این خیزش در عرض این مدت بنشینم.از خشونت وسرکوب مردم ،از برخورد های گاه احساساتی ، عدم ظرافت در جدا کردن سره از ناسره و بیکدست بردن افراد وچهره های مورد احترام واقبال جامعه در بر خودری شتاب زده واحساساتی به زیر ضرب و نقش این گونه بر خورد ها در روندمبارزه .تلاش در بی طرف کردن مخالفان ،جلب بی طرفان.ایجاد اطمینان بیشتر در بین طرفداران در سایه نگاهی عمیق ،منطقی، اطمینان بخش بدور از پیشداوری وتعصب .

نگاهی به ترکیب اولیه مبارزان دوست داشتنی وقابل احترام این میدان بیاندازیم! به روند حرکت ،گسترش ،نیرو گیری،افزایش ترکیب طبقاتی ،پیوستن یا عدم پیوستن بخش خاکستری جامعه نظرکنیم.

ذهنیت آن ها نسبت به این جنبش، درکشان ازمفهوم زندگی وگستره آن، دیدن نقششان درشعار های میدان. راه های نزدیکی ،تقویت نیرو برای تداوم مبارزه ونقش کردستان وبلوچستان در این جنبش بزرگ را مورد دقت قرار دهیم.

در این که چگونه قادر شویم با بهره گیری ازنیروی تمامی ملت وبخصوص جوانان چه آنان که دیروز با شعارنان وعدالت بمیدان در آمدند و چه آن ها که امروز شعار "زن ،زندگی آزادی " بیان می کنند!هر دو بال پرواز خود را برای اوج گیری وادامه پرواز پر توان سازیم. ادامه دارد ابوالفضل محققی

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.