آزادی فاطمه پرویزی از زندان

فاطمه پرویزی زندانی سیاسی تبعیدی در زندان نوشهر بعد از تحمل شش ماه مشقت و درد و آزار و مبارزه با وضعیت غیر انسانی که منادیانه ننگینه حاکمیت اسلامی برایش ایجاد کرده بودند شرافتمندانه و سربلند با تحمل زندان تعین شده از طرف دادگاه نامشروع شهر چالوس در تاریخ 1392/2/5آزاد شد.لازم به ذکراست که فاطمه پرویزی فقط چهار روز ازعمل جراحیه سختی که برروی ایشان انجام شده بود به زندان انتقال داده شده بود,که این وضعیت نگرانی شدید خانواده ایشان را به دنبال داشت.

فاطمه پرویزی زندانی سیاسی تبعیدی در زندان نوشهر بعد از تحمل شش ماه مشقت و درد و آزار و مبارزه با وضعیت غیر انسانی که منادیانه ننگینه حاکمیت اسلامی برایش ایجاد کرده بودند شرافتمندانه و سربلند با تحمل زندان تعین شده از طرف دادگاه نامشروع شهر چالوس در تاریخ 1392/2/5آزاد شد.لازم به ذکراست که فاطمه پرویزی فقط چهار روز ازعمل جراحیه سختی که برروی ایشان انجام شده بود به زندان انتقال داده شده بود,که این وضعیت نگرانی شدید خانواده ایشان را به دنبال داشت.
نامبرده اکنون تحت مراقبت پزشک خانوادگیشان میباشد.
فاطمه پرویزی به اتهام همکاری با فرزندش سیروان کمانگر که یک فعال سیاسی مدنی و زندانی سیاسی پیشین نیز میباشد متهم شده بود,نیروهای امنیتی با فشار و تهدید خانم پرویزی خواستار بازگشت و تحویل سیروان کمانگر به وزارت اطلاعات بودند.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.