جنگاور! تقدیم به محمد نوری زاد.
15.01.2023 - 16:58

جنگاور! تقدیم به محمد نوری زاد.

من یک جنگاورم !

جنگاوری که می جنگد با خود .

با دست هایئ که می لرزند.

پاهائی که بسختی کشیده می شوند.

کلاماتی که در دهانم می چرخند.

گاه نا مفهوم !

باچشمانی خسته و منتظر .

قلبی درد مند از درد های بر زبان نیامده.

اما روحم!

این صیقل یافته از رنج سالیان.

این همیشه عاشق!

بیقرار!

پر شور !

فریاد می کشم

از درون!

با بیکس ترین مرد جهان

که چشمانی بس غمگین داشت.

بپای چوبه دار می روم

آزادی را فریاد می زنم .

با مادران عزادار در شهر می چرخم .

با عکس قاب شده ای در دستم .

درگورستان خاوران

بیاد یاران رفته ام سرود می خوانم .

در کوچه های شهر

هم پای جوانان می جنگم .

هنوز جنگاورم .

بی هراس از پادشاه شب ،

بی هراس از گزمگان ایستاده،

بر گذر گاه ها!

سرانجام با تنی زخمی.

به خانه تنهائی خود بر می گردم .

به انتظار می نشینم!

انتظار

گرفتن

خوشه زرینی از خورشید

،شبنمی از گل ،

عطری از نسیم .

با رویائی از آزادی !

"در اندرون من خسته دل ندانم کیست ؟

که من خموشم واو در فغان ودر غوغاست !"

ابوالفضل محققی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

دیدگاه‌ها

محسن کردی

عنوان مقاله
جنگاور! تقدیم به محمد نوری زاد.

 

 محمد نوریزاد را می ستایم و آفرین می گویم. یک نگاه کج که از همان آغاز جمهوری اسلامی در میان انقلابیون سال 57 رخ داد (و بنیانگذار این نگرش سازمان مجاهدین بود) افتخار در این بود که کدام زودتر با رژیم ملاها مشکل پیدا کرد و به مخالفت با آن پرداخت.  هیچکدام تا سالها به ریشه کار که خود انقلاب اشتباه 57 بود اشاره نداشتند و برخی هنوز هم ندارند - بازهم از جمله همان مجاهد ره گم گشته-. انسان حیوان نیست که با دیدن یک علف بهتر محل چرایش را تغییر بدهد. انسان با اندیشه اش انسان است و گاه یک شوک و گاه ماهها و سالها لازم است تا نظرش تغییر کند. مهم این است که اولا فرد به خود انتقاد کند و دوم راست حسینی حرفش را بزند و پایش بایستد و وسط بازی و به نعل و به میخ نزند که تو بدانی با کی طرف هستی. محمد نوریزاد چنین آدمی است. البته که سکوت و همراهی او با خامنه ای را در سالهای تباهی و قتل و اعدام نمیتوان بخشود و خود هم هرگز خود را نبخشیده اما من کیفری برای او در نظر نمیگیرم. او در شرایطی به خامنه ای پشت کرد که بسیاری براندازان امروز همچنان در کنار خامنه ای بودند. او میتوانست جایگاه عزیزش را نزد خامنه ای حفظ کند و پشت کرد به هرآنچه به ان عقیده داشت و در کنار حق ایستاد. مثل پدر روح الله زم نبود که هنگامی به خامنه ای پشت کرد که پسرش اعدام شد. پدر روح الله زم را من شخصا نمی بخشم که همراه رژیم بوده است. مخالفت او با خامنه ای نزد من اعتبار ندارد. اما محمد نوریزاد از جنس دیگریست. از دشمنان سابق است که امروز از بسیاری دوستان مدعی مخالف ولایت فقیه به افکار من نزدیک تر است. اگر امکانش را داشتم به عیادتش میرفتم و یک چای با او مینوشیدم. 

د., 16.01.2023 - 05:39 پیوند ثابت