سه شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱، تجمع خانواده‌های محکوم به اعدام در مقابل دفتر ارتباطات ضدمردمی
25.01.2023 - 00:09

 

سه شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱، تجمع خانواده‌های محکوم به اعدام در مقابل دفتر ارتباطات ضدمردمی قوه‌ فاسد قضائیه خانواده‌های محکوم به اعدام در اعتراض به حکم‌های قرون‌ وسطی‌ای اعدام‌های جمهوری جهل و جنون و جنایت اسلامی در مقابل دفتر ارتباطات ضد مردمی قوه‌فاسد قضاییه تجمع اعتراضی کردند و خواهان لغو حکم اعدام بستگان خود شدند.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

انتشار از:

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما