رفتن به محتوای اصلی

محکومیت  اقدام اخیر برگزارکنندگان "کنفرانس امنیتی مونیخ “\ بیش از یکصد امضا
18.02.2023 - 20:11

محکومیت اقدام اخیر برگزارکنندگان "کنفرانس امنیتی مونیخ"
کنفرانس توطئه علیه ایران
در مونیخ را محکوم می کنیم!

ما اقدام اخیر برگزارکنندگان کنفرانس امنیتی مونیخ در دعوت از چند ایرانی وابسته به دولت های امپریالیستی برای شرکت در این اجلاس را نقض حقوق ملی و بین المللی کشورمان ایران تلقی نموده وآن را قویآ محکوم می‌کنیم.
سازماندهندگان کنفرانس امنیتی مونیخ که همه ساله با اجتماع نظریه‌پردازان، مقامات دولتی و پاره ای کارگزاران نظامی - امنیتی، به رایزنی و ارائه ی راهکارهای حفظ امنیت جهانی می پردازند، این بار با دعوت از چند ایرانی طرفدار حمله نظامی به ایران برای حضور در این اجلاس، در واقع، به یک اقدام مداخله ‌جویانۀ آشکار علیه کشور ما دست زده اند. این اقدام همزمان و همراه با تلاش‌های خصمانه و همه‌جانبه‌ای صورت می‌گیرد که ناتو از مدت‌ها قبل در راستای اهداف جنگ‌طلبانه‌اش علیه روسیه و کشور ما سازمان داده و می‌دهد.
پیام اصلی اجلاس کنونی مونیخ تبلیغ و تشدید تصنعی هراس از ایران‌ و روسیه، بعنوان "دو خطر عمده در جهان" است که دلیل اصلی چنین وارونه نمایی هایی، نقش کلیدی ایران درهم افزایی با سیاست های فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین در نظم نوین جهانی می باشد.
کنفرانس جاری امنیتی مونیخ در واقع در جستجوی سازوکاری است که فشار همه‌جانبه و گستردۀ سیاسی، اقتصادی، نظامی، تبلیغاتی و روانی علیه میهن ما و مردم تسلیم ناپذیر ایران را تشدید کند. ما دعوت از کسانی که هیچ نوع نمایندگی از جانب مردم ایران ندارند، به این اجلاس را در خدمت تدوین چنین سیاست ویرانگری علیه امنیت ملی کشور خود دانسته و ضمن محکوم کردن توطئه‌های مستمر غرب علیه میهن‌مان، همۀ ایرانیان میهن دوست را به اعتراض و تقبیح این مداخلۀ آشکار فرا می‌خوانیم.

امضاها:

 

- محمود کرد (کنشگر سیاسی ) - ابراهیم شیری (نویسنده و مترجم ) - دوستعلی بهزادی (کنشگر اجتماعی ) – ناخدا محمد حقیقت، محمد کاظم آذین (تحلیلگر سیاسی و فعال ضد جنگ) - شیرین تولایی (مترجم و فعال سیاسی) - داود عسگری (مترجم و فعال سیاسی )- اسفندیار صادق زاده (مترجم و فعال سیاسی )

- همایون پارسی پور (اقتصاددان و فعال سیاسی ) - امید ابراهیمی (کنشگر سیاسی ) - داود ابراهیمی (فعال سیاسی و زندانی سیاسی دو رژیم ) - جمشید بامیری ( فعال سیاسی) - فرنوش اعتمادی (کنشگر سیاسی) -ابوالقاسم (خسرو) گلستانی (مترجم روزنامه نگار و کنشگر سیاسی) -محمد تقی تقی زاده (پژوهشگر تاریخ، فعال سیاسی) - یدالله کنعانی (مترجم و فعال سیاسی) - قنبرعلی قاسم علیزاده (فعال سیاسی) - ملیحه محمدی (روزنامه نگار و تحلیلگرسیاسی) - دنا بابا احمدی زاده (فعال سیاسی) -

علی امیرنیا (کنشگر سیاسی) - رقیه دانشگری فران (کنشگر سیاسی )- پیمان روحی فرهاد (کنشگر سیاسی و تحلیلگر رسانه ای) - نوشین حاتمی (دبیر بازنشسته و فعال سیاسی) - علیرضا (ظاها) - سلیمی شریف (فعال دانسجوئی) - رضا امیر (پژوهشگر ادیان و مترجم) - فرخ درخشان (کارشناس علوم اجتماعی) - وحید فرخنده (روزنامه نگار و تهیه کننده تلویزیون اینترنتی کلید واژه) - داریوش سجادی (روزنامه نگار) - مازیار شکوری گیل چالان (نویسنده و تحلیلگر سیاسی) - علیرضا سلیمانی (کنشگر سیاسی) - بهمن سعیدی (کنشگر سیاسی) - علی آلنگ (کنشگر سیاسی و مشاور) - علی آیراملو (تحلیلگر سیاسی) - محمد جوادی (کنشگر سیاسی) - مجید جوادی (کنشگر سیاسی) - محمود جوادی (کنشگر سیاسی ) - امیر شعاع (کنشگر صلح) - فرشید واحدیان (مترجم، نویسنده و کنشگر اجتماعی) - مهران بهروز (پناهنده سیاسی ) - کاوه خوشرو صفا (قعال سیاسی ) - علی امیرنیا (فعال سیاسی ) - نوشین حاتمی (دبیر بازنشسته ) - مهرداد شهابی (مترجم و نویسنده ) - مهرناز شهابی (کنشگر صلح و عدالت ) - میرمحمد نبوی (اقتصاددان ) - رضا شیعه یان (کارشناس اقتصاد) - ایرج عصری (تحلیلگر سیاسی ) - نگار روئینیان ( فعال اجتماعی ) - فرشید واحدیان (مترجم ، نویسنده و کنشگراحتماعی ) - الناز کیان ( کنشگر سیاسی ) - اسدالئه حسین زاده (فوق لیسانس اقتصاد و کنشگر سیاسی ) - مرحانه حق پسند ( دکتر دندانپزشک متخصص اطفال ) - ترانه آذین ( فعال محیط زیست و فرهنگ ) - دیانا دانش شریعت پناهی (روانشناس و فعال اجتماعی ) - آزیتا شفازند (تحلیلگر سیاسی ) - ایرج رشیدی ( فعال ضدامپریالیست و عدالت خواه ) - محمدقربانی ( مترجم و فعال صلح ) - عبدل صوفی ( پروفسور اقتصاد استاد دانشگاه ویس کانیس ) - مصطفی احمدی ( کنشگر سیاسی ) - بهمن سعیدی (فعال سیاسی ) - فریبرز بهادری بیرگانی - وحید رئوفی راد ( متخصص IT ) - محمود مغانکی (کنشگر سیاسی ) - مصطفی زندیه ( کنشگر سیاسی ) - محمد زندیه (کنشگر سیاسی ) - آمادور نویدی (کنشگر سیاسی ) - بهمن سعیدی (کنشگر سیاسی ) - امیر شعاع (کنشگر سیاسی ) - احمد رضا قربانی (صلح طلب) - زهره تنکابنی (کنشگر مدنی ) - طاهره غروی ( زندانی سیاسی زمان شاه ) - زهره نیلی (مدافع صلح و استقلال ملی) - پرویز شاهین ( کنشگر سیاسی ، مددکار اجتماعی ) - حسام روحانی فر ( کنشگر صلح) - عزت الئه قلی زاده ( فعال کارگری ) - حمیرا قاسمی ( پزشک ) - شیدا صالحی (صلح طلب ) - فرزانه نوائی ( مدافع صلح) - فران نیکی ( فعال سیاسی افغان ) - محمد سهیمی ( استاد دانشگاه و فعال سیاسی ) - بابک پارسیان - داریوش وثوقی (فعال سیاسی ) - خانم Tornick Akerjens - آرام مصطفوی ( جامعه شناس و فعال صلح طلب ) - احمد رضائی ( وکیل پایه یک دادگستری و فعال اجتماعی ) - آرام رضا زاده (وکیل دادگستری و فعال حقوق بشری ) - کمال میرانی (فعال محیط زیست) - نوشین صفائی ( فعال محیط زیست و صلح ) - نیلوفر رشیدزاده (متخصص علوم ورزشی و فعال صلح ) - سمیه محمودی بناب ( مدرس دانشگاه و فعال اجتماعی ) - افشین ناظمی ( حقوق دان و فعال صلح طلب ) - کامران محمودزاده (فعال اجتماعی و صلح طلب ) - حسین نکومهر (فعال اجتماعی ) - جمال علائی اردلان (فعال اجتماعی و صلح) - علی پورنیا ( وکیل حقوقی و فعال اجتماعی ) - شهرام علیپور ( فعال محیط زیستی ) - محمد کمالی ارندان (فعال اجتماعی ) - سیاوش جلالی زاده (فعال دانشجوئی ) - کیوان جلیلی ( فعال دانشجوئی ) - اسدالئه حق جو ( فعال اجتماعی)- آسیه سپهری (فعال سیاسی ) - آرمان خاکسار (فعال کارگری ) - علی جهانی (فعال فرهنگی) - جمیل رستمی (فعال فرهنگی ) - آزاده حسنی ( فعال فرهنگی ) - نازیلا کریمپور زنجانی (فعال فرهنگی ) - حسین دهدشتی ( فعال فرهنگی ) - کاوه احمدزاده (وکیل و فعال سیاسی ) - سمانه عابدینی ( معلم و فعال فرهنگی ) - فرزانه آقائی ( نویسنده ) - دانیال ایمانی ( کنشگر کرد ) - محمد وفائی یگانه ( نویسنده ، مترجم و مدرس دانشگاه ) - ثریا داودی (مخالف جنگ و تحریم ) - عبالحمید شهرابی - پروفسور عبدالئه صوفی - احمد هاشمپور رودسری - احمد پازوکی - محمد سلیمانی - نوید نبی پور (کنشگر اجتماعی ) - پروفسور عباس عدالت ( بنیانگذار " کارزار ضدتحریم و مداخله نظامی در ایران " ) - شکوفه وجدانی - صدیقه قدوسی - شکوفه موید - فرح رستمی ( فعال محیط زیست ) - پگاه طیبی ( وکیل دادگستری و فعال ضدجنگ ) - مهری نوری (وکیل دادگستری ) - سیمین معدن کن ( مدافع استقلال ملی ) - مهرانگیز رمضانی (مدافع صلح و استقلال ملی ) - داریوش وثوقی ( فعال سیاسی ) - الهام شایسته (مخالف جنگ و تحریم ) - فواد جمشیدیان (کنشگر سیاسی ) - لیلی فوزون - مهدی شهرتی ( فعال سیاسی - از فعالان جنبش جلیقه زرد فرانسه ) - مهناز تنکابنی ( آموزگار بازنشسته ) - فرخ رستمی (فعال محیط زیست ) - پگاه طیبی (وکیل دادگستری و فعال مخالف جنگ ) - حبیب علیزاده ( فعال سیاسی ) - سیاوش زدال ( فعال سیاسی )

 

 

 

(این بیانیه همچنان درحال امضاء می باشد و اسامی جدید به این لیست اضافه خواهند شد)

 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال
برگرفته از:
امیل رسیده

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

دیدگاه‌ها

دارا گلستان

عنوان مقاله
آقا تقی جان!

آقا تقی عزیز!

موسوی در حصر هست، چگونه شما از باطن اظهار نظری که اصلا معلوم نیست از میر حسین است یا وزارت اطلاعات محتوا علم میکنی!؟

اول: یا با اولی ها کار میکنی یا از دومی ها هستی.

س., 21.02.2023 - 03:58 پیوند ثابت
نظرات رسیده

عنوان مقاله
تقی رحمانی: میرحسین موسوی در بیانیه خود فقط با جنبش همراهی کرده نه ادعای رهبری
س., 21.02.2023 - 01:48 پیوند ثابت
محسن کردی

عنوان مقاله
محکومیت اقدام اخیر برگزارکنندگان "کنفرانس امنیتی مونیخ "

 

 هم میهنانی که با این بیانیه محکومیت .... موافق نیستند، یک زحمتی به خودشان بدهند و در کنار اسامی که می شناسند، از قبیل رفقای فداییان خلق و حزب چپ، اونهایی را که نمی شناسید یک گوگل سرچ کنید و ببینید فداییان خلق دست در دست چه کسانی دارند. از تجزیه طلب به معنای واقعی در اینها هست تا آدم های گمنامی که در داخل ایران زندگی میکنند و از خامنه ای بشدت دفاع می کنند و نوک حمله شان به غرب است. کسانی که در داخل ایران که کسی نام شان را هم نشنیده. خطابم به یک سری از نام های شناخته شده در این اسامی هست. یک گوگل سرچ نکردید که یک وقت خدای نکرده نام تان کنار نام سرکوبگر و یا آدمهای بدنام نباشد؟ کسر شان تان نشد امضای تان را پای این بیانیه نهادید؟ من مشکلی با مخالفت شما ندارم. اما یعنی تا این حد برای جمع کردن امضا در مضیقه بودید که با این جرثومه های حامی قاتلان رفقای بدارکشیده شده تان امضای تان را یک جا بگذارید؟ هنوز هم هدف وسیله تان را توجیه می کند؟ در این 44 سال چیزی یاد گرفتید؟ خاک بر سر ساواک که با دستگیری و شکنجه تان به شماها اعتبار داد اگرنه به واقع چه داشتید که امروز به آن افتخار کنید؟ نه دیروز تان قابل افتخار و نه امروز تان. 

ی., 19.02.2023 - 11:43 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.