رفتن به محتوای اصلی

حمایت می کنم از سند مسولانه  ائتلاف سه نیرو در مبارزه پیش رو.
03.03.2023 - 08:59

حمایت می کنم از سند مسولانه  ائتلاف سه نیرو در مبارزه پیش رو.
درک عمیق مسئولیت هر جریان سیاسی ،هر فرد  چه در داخل کشور وچه در خارج از کشور تلاش پیگیر در جهت یافتن راهی است که منجر به یک وفاق ملی وهمکاری تمامی نیرو های مخالف جمهوری اسلامی در یک صف واحد شود.
در مرحله کنونی هیچ امری مهم تراز سرنگونی جمهوری اسلامی نیست.در جریان این مبارزه و همکاریست که عیار ومیزان ادعا تا عمل سنجیده می شود.لایه های مختلف مردم  تنها با دیدن چهره های فعال ومبارز هر جریان سیاسی ومیزان تب وتلاش آنها در مبارزه با حکومت گرا ن است  که بامعیار های خود به ارزیابی اپوزیسیون ورهبران آن اقدام می کنند.محتاطانه سبک وسنگین می کنند و نهایت به حمایت یا رد ویاتصحیح موازین آن ها می پردازند.بزرگترین آرزو وهدف هر جریان سیاسی  عبور از این صافی مردمیست .
جواز عبوربرای پذیرش مردمی هر جریان  ویا فعال سیاسی را میزان توانائی ،تلاش ،تاثیر گذاری ،کمیت وکیفیت ،حس مسئولیت ،ارجحیت بخشیدن به مصالح مردم .تلاش برای ایجاد فضای تفاهم و برداشتن گام های منطبق بر واقعیت ها وتوانائی دربمیدان کشیدن مردم و اعتماد آنها تعین می کند.
 عمل کرد مشخص آن ها در پاسخ گوئی  به نیاز لحظه کنونی، که چبزی جز جمع شدن زیر پرچم " زن،زندگی،آزادی " ورزم مشترک با حکومت سرکوب گرجمهوری اسلامی نیست. 
هر نیروئی که قادر شود طرح وبرنامه روش ارائه دهد .چشم اندازی روشن از روزهای پس از پیروزی ترسیم نماید. راه های رسیدن به یک حکومت سکولار دموکراتیک.بر اساس رای آزاد مردم وقانون اساسی منطبق بر آن راتنظیم کند.مسلم نقشی تعین کننده در پیروزی و مراحل بعد از آن خواهد داشت .
از این رو نگاه دقیق به عمل کرد تک تک جریان های سیاسی وافراد در این مرحله سرنوشت ساز.مهم ترین وظیفه ومسئولیت ملی وانسانی ماست .بیانیه مشترک  ائتلاف سه جریان حزب مشروطه ایران، شورای مدیریت گذار و شورای ملی تصمیم  از نظر من ناظر بر چنین برداشت وحس مسئولیتی است که در لحظه کنونی در برابر هر انسان آزاده وخواهان بهروزی سرزمینی بنام ایران قرار دارد .این بیانیه سندی است مسئولانه برای همبستگی و گذار از این راه سخت ودشوار .سندی که جائی برای اما واگر کسانی که کاری جز دمیدن بر شیپور نفاق ،اتهام زنی وعذم قبول هرنوع اتحاد عملی ندارند باقی نمی گذارد. این نهاد"... قطعا می‌تواند با ارائه چشم انداز یک گذار دموکراتیک، امید بیافریند و در تغییر معادله قدرت در صحنه کنونی مبارزه تاثیر تعیین کننده داشته باشد. وجود چنین آلترناتیو دموکراتیکی که بتواند حکومت اسلامی را پایین بکشد و دوران سخت گذار را مدیریت کند، نه تنها  آرزوی مشترک همه ایرانیان، بلکه  مطلوب جامعه جهانی نیز می باشد. تعلل نیروهای اپوزیسیون در این زمینه ممکن است عواقب جبران ناپذیری ببار بیاورد و ادامه این وضعیت کشور ما را بسوی فروپاشی اجتماعی ببرد..." از متن سند
 
.
 نگاهی حتی کوتاه به این سند که بند بند آن نشان از مسئولیت و دلسوزی دارد .مارا موظف به جوابگوئی مسئولانه وتلاشی مضائف در مبارزه با جمهوری اسلامی می نماید
 "..حزب مشروطه ایران، شورای مدیریت گذار و شورای ملی تصمیم در پاسخ به این ضرورت غیرقابل انکار   تصمیم گرفته اند اولین گام های همکاری و همگرایی را برای تشکیل ائتلاف وسیع نیروهای دموکراسی خواه بردارند. طبیعتا دعوت از دیگر نیروهای سیاسی موثر به این ائتلاف در صدر اقدامات ما خواهد بود، تا آنجا که به وسیعترین جبهه  همکاری همه نیروهای دموکرات برای نجات ایران تبدیل شود.
ما شاخصه های بنیادین زیرین را  برای چنین ائتلافی پیشنهاد می کنیم:
– باور به تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی ایران؛  
– باور قطعی به ضرورت گذار از حکومت اسلامی به یک نظام دموکراسی نمایندگی سکولار؛
– پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های ضمیمه ان بعنوان مبنای حقوق و آزادی های اساسی شهروندان ایران؛
– تلاش برای رفع هرگونه تبعیض جنسیتی، قومی،عقیدتی،و دینی در جامعه  و ایجاد فرصت برابر برای همه شهروندان؛
– پذیرش اصل عدم تمرکز در نظام مدیریت کشوری، با به رسمیت شناختن حق مردم در دخالت موثر در اداره کلیه امور منطقه خود از طریق سیاستگذاری مجالس محلی؛
– باور به اراده و رای آزاد شهروندان ایران به عنوان تنها مرجع مشروعیت حاکمیت ملی؛
– واگذاری تعیین نوع نظام سیاسی آینده کشور به اراده آزاد و رای شهروندان ایران در فضای آزاد کامل رسانه ای برای عموم، از طریق نمایندگان مردم در مجلس موسسان و تایید آن در یک رفراندم ملی.
ما شرکت کنندگان در این ائتلاف قصد داریم با ایجاد یک ساختار مناسب، بستر لازم برای همکاری وسیع همه نیروهای مختلف را که می توانند به پیروزی انقلاب زن- زندگی- آزادی کمک کنند، فراهم نماییم. ما تلاش خواهیم کرد با حمایت موثر از مبارزات داخل کشور، همراهی جامعه جهانی را به نفع مردم ایران در سطوح مختلف تامین کنیم و صدای آنها باشیم. ما متعهد می‌شویم که تمام توان خود را در خدمت پیکار سترگی که مردم ایران برایش هزینه زیادی متحمل شدند، بکار گیریم و  تبلور همبستگی ملی زنان و جوانان و همه مردم  ایران زمین باشیم. ما باور داریم که بار اصلی مبارزه بر دوش نیرواز متنهای داخل کشور است و تلاش خواهیم کرد در هماهنگی با آنها، بزرگترین ائتلاف ملی برای گذر از فاشیسم اسلامی و استقرار دموکراسی رقم بخورد. 
پیروز باد انقلاب زن- زندگی- آزادی" از متن سند . 
من بعنوان یک فعال سیاسی که دل در گرو مهر وطن دارم. کسی که از هر حرکت وصل کننده در جهت یک اتحاد فراگیر برای مبارزه با حکومت بچه کش جمهوری اسلامی حمایت می کنم .
با دلی آکنده از امید خود را درگوشه ای از این ائتلاف می بینم. تلاش خواهم کرد با تمام توان خود در جهت مبارزه با حکومتی که حتی به دختران دیستانی ودبیرستانی رحم نمی کند وبا مسموم کردن آنها میخواهد نسق کشی کرده وتخم یاس وناامیدی در دل ها بکارد مبارزه کنم.
به این آخرین بیت شعر حافظ که زمان خروج از مهین زیر لب زمزمه می کردم وفا دار بمانم .
"این نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر 
 که این سابقه پیشین تا روز پسین باشد . "
سابقه ای که تا پسین روز با خاطره وعشق به سرزمین اجدادیم مرا توان جنگیدن می بخشد.چرا که این همه بیداد در حق یک ملت که حتی از کودکان هم نمی گذرند تحمل پذیر نیست . همدلی با این دختران وطن برای هر فعال سیاسی چبزی جز تلاش برای شکل دادن بیک ائتلاف فراگیر برای مبارزه با جمهوری اسلامی معنای دیگری ندارد.  ابوالفضل محققی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

دیدگاه‌ها

اصغر جیلو

پیروزی همکاری واتحاد بر علیه تفرقه

پیمان همکاری پیمان همکاری شورای مدیریت گذار، حزب مشروطه ایران و شورای ملی تصمم در 23 فوریه یعنی 8 روز پیش منتشر شد( ماه فوریه 28 روز است). 4 روز بعد از انتشار این پیمان، در 27 فوریه یعنی 4 روز پیش، نوشته دیگری به قلم مسعود نقره کار در دعوت از جامعه سیاسی اپوزیسیون برای حمایت از این پیمان منشر گردید. رقم بی سابقه رای دهندگان این دو مطلب در خبرنامه نامه گویا در دوره اخیر، خبر از استقبال کم نظیر مخالفین جمهوری اسلامی برای همکاری و اتحاد درمیان سازمانهای دموکراسی خواه اپوزیسیون میدهد. گرچه تاکنون تعدی از سازمانهای اپوزیسیون چه در طیف چپ و چه جمهوریخواه مهر سکوت در باره این گام مسئولانه و امید آفرین برلب زده و هنوز هم نمیدانند چه واکنشی نسبت به آن نشان دهند، اما آمار استخراجی از تعداد رای دهندگان به دو مطلب نامبرده، بار دیگر نشان از مطالبه نیرومند افکار عمومی جامعه اپوزیسیون ایرانی برای همبستگی وهمکاریها در میان اپوزیسیون است. باید یکبار دیگر به مبتکران وسازمانگران این پیمان همکاری صمیمانه تبریک گفت و آرزو کرد که هرکسی که دل درگرو ازادی کشور از دستان فاشیسم جمهوری اسلامی دارد، گامی عملی در هر حدی که ممکن است درحمایت از این سه جریان بر دارد.

آارقام زیر گرچه به اندازه کافی گویاست ولی تاکید بر یک جنبه از آن مهم است و آن تعداد مخالفین این قبیل اتحاد هاست، که حتی به دو در صد هم نمیرسد و کلا 129 نفر ناقابل را در مقابل 6395 رای مثبت و موافق همکاری شامل میشود.

تعداد ارای مثبت در باره " پیمان همکاری" در خبرنامه گوی ا(بعد از 8 روز): مثبت 3973 منفی 70

تعداد ارای دعوت به همکاری به قلم مسعود نقره کار از مسئولین شورای ملی تصمیم (بعد از 4 روز): مثبت 2293 منفی 59

حمع ارای مثبت: 6266

جمع ارای منفی 129

جمع کل آرا 6395

درصد کل آرای منفی : 2.02%

درصد کل ارای مثبت 97.8%

در سیستم رای گیری خیرنامه گویا جایی برای ثبت کل باز دیدنندگان از یک نوشته و نیز آرای ممتنع وجود ندارد تا بتوان به در صد قطعی مخالفین وموافقین در کل تعداد باز دیدگنندگان از یک مطلب پی برد، اما در همین حد از داده ها هم میتوان با قطعیت وزن ناچیز مخالفان اتحاد و همکاری براساس حد اقلهای مشترک، که گاها بسی بدتر از شیپورچیان وعوامل مشکوک حکومتی، در زیر تابلوهای دروغین به خرابکاریهای هیستریک مشغولند، تعیین کرد. تفرقه جویان بر علیه ابتکار شخصیتهای سر شناس اپوزیسیون برای همکاری و مخالفین همکاری احزاب دموکراسی خواه حتی اگر متفاوت از همدیگر جلوه کنند، هم سرنوشت بوده و جز شرمساری و ننگ همسویی با جمهوری اسلامی چیزی نصیبشان نخواهد شد.

پیمان همکاری شورای مدیریت گذار، حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) و شورای ملی تصمیم - Gooya News

از "پیمان همکاری" سه جریان سیاسی حمایت کنید: ائتلاف و اتحاد پادزهرِ حکومت اسلامی، مسعود نقره کار

جمعه, 03.03.2023 - 22:18 پیوند ثابت
نظرات رسیده

Dara Salehzadeh

هر نوع نزدیکی میان نیروهای سیاسی مثبت است. ولی در نهایت آلترناتیو نهایی را نیروهای پرقدرت ملیتها، مشروطه خواهان، مجاهدین، سازمانهای چپ، و نیروهای ملیون با هم شکل خواهند داد.

جمعه, 03.03.2023 - 21:32 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.