معرفی طرح شورای آزادی - گروه رایزنی

ازآنجایی که تلاشهای صورت گرفته برای ایجاد همبستگی پایدار،تاکنون بی سرانجام بوده است.
ازآنجایی که سرنوشت شورای ملی آقای رضا پهلوی هم، بدلایل مختلف ازجمله به دلیل عملکرد بسیارنامطلوب دست اندر کارانش درسیاست گذاری و پیشبرد روند امور، سرانجامی نخواهد داشت.
گروه رایزنی برای ایجاد جبهه آزادیخواهان با حداقل امکانات، به طورمستقیم  طرح خود را برای تشکیل شورای آزادی یا به عبارتی دیگر ایجاد جبهه ی  آزادیخواهان، به اطلاع فعالان سیاسی و هموطنان مبارزی که دل در گروی آزادی ایران و ایرانی دارد، برساند.
براین اساس، ازهمه فعالان سیاسی و هموطنان مبارز و آزادیخواه، درصورتی که تمایل دارند در راستای این حرکت مشارکت نمایید، با ارسال ایمیل برای این گروه زمینه ی همکاری و مشارکت را فراهم آورند.
گروه رایزنی برای ایجاد جبهه ی آزادیخواهان
متحدان انقلاب ملی ایران

لینک فیس بوک  https://www.facebook.com/dabirkhaneh.azadikhahanei...

گروه رایزنی :   aazadikhahaneiran@gmail.com

متحدان انقلاب ملی :  mam1380@hotmail.com

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.