هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی

آفای خاتمی ، یعنی کسی که معتادان به انتخاب بین بد و بدتر به او دلبسته اند که بیاید و کشور و ملت را "نجات" دهد از هم اکنون به هواداران و شیفتگان خود نوید میدهد که اگر خامنه ای و جنتی مصباح یزدی و سرداران سپاه و بسیج جمهوری اسلامی و هزاران آخوندی که به عنوان نماینده ولایت فقیه در شهرها و روستاهای ایران بساط حکومت های محلی گسترده و به خالی کردن جیب مردم و خزانه دولت مشغول اند و صدها باند مافیائی که در رآس هرکدام "آقا زاده " و آیت الله و حجت الاسلامی قرار دارد

آزمون تلخ و تاریخی دیگری دربرابر مردم ایران ، احزاب و گروههای سیاسی کشور و جناح های به اصطلاح اصلاح طلب جمهوری اسلامی  قرار گرفته است ، چند هفته بیشتر به خیمه شب بازی دیگری با نام"انتخابات" باقی نمانده است و هنوز شرکت یا عدم شرکت دراین خیمه شب بازی برای بسیاری از مردم جان به لب رسیده ای که طی 34 سال گذشته به انتخاب بین بد و بدتر عادت کرده اند و یا بهتر بگویم عادت داده شده اند ، در هاله ای از تردید و ابهام قرار دارد ، چرا که تنها امید و برگ برنده جبهه ی ازهم گسیخته و چند پاره ی اصلاح طلبان ، یعنی آقای خاتمی ، هنوز تصمیم  قطعی خود را مبنی بر حضور و یا عدم حضور در "انتخابات" را نگرفته است و لذا معتادان به انتخاب بین بد و بدتر هم برای شرکت یا عدم شرکت در انتخاباتی که مجریانش همان کسانی هستند که در سال 88 آرای مردم را دزدیدند و جوانان وطن را به جرم اینکه  گفتند « رأی من کو» به خاک وخون کشیدند ، در سرگردانی و بلا تکلیفی باقی مانده اند !  

اما براساس آخرین سخنان آقای خاتمی و هاشمی رفسنجانی ، دو مهره ای که معتادان به انتخاب بین بد و بدتر برروی آنان سرمایه گذاری کرده و تمام امیدشان این است که یکی از این  دو و یا هردو نفر بیایند و کشور و ملت را "نجات" دهند ! این دونفرعلیرغم طومارهای امضای هوادران خود ،  آمدن خود را مشروط برموافقت و همراهی رهبر کرده اند ! و رهبرشیاد نیز که مار خورده و افعی شده است درمقابل درخواست خاتمی و رفسنجانی ، تا امروز خودش مُهر سکوت برلب زده است ولی از سوی دیگر دست و دهان نوچه ها و گماشته های خود را باز گذاشته است تا هرچه میخواهند علیه این دو نفر فحاشی کنند و با  برچسب هائی از قبیل "مفسد فی الارض و نوکر امریکا و سران فتنه وغیره"  به این آقایان فهمانده شود که بیت رهبری ازآنان راضی نیست ، با وجود این  آقای خاتمی و رفسنجانی امیدوارند که رهبر افسار گسیخته و فصل الخطاب حکومت اسلامی ، در دقیقه 90 به وخامت اوضاع کشور پی برده و لا اقل برای نجات کشتی شکسته جمهوری اسلامی هم شده است ، این آقایان را به بازی  بگیرد و راه ورودشان به  صحنه "انتخابات" هموار سازد ، همچنین ناگفته نماند که آقای خاتمی برای بازگشت خود به صحنه انتخابات ، یک گام ازهاشمی رفسنجانی فرا تر نهاده و برای ورود خود به صحنه انتخابات ، علاوه بر موافقت رهبر ، شرط همکاری دستگاههای دولتی و غیر دولتی جمهوری اسلامی نیز برای برون از بحران ضروری دانسته است !  به اعتقاد آقای خاتمی اگر همراهی رهبر و تمام دستگاههای دولتی میسر گردد و رویکردها در مورد سیاست های داخلی و خارجی تغییر کند ! چند سال طول خواهد کشید که رئیس جمهور "منتخب مردم" ! بتواند کشوررا بازگرداند به نقطه "صفر" ، و نقطه صفرهم از نظرایشان دوران پیش از احمدی نژاد است که اصلاح طلبان در قدرت بوده اند .آقای خاتمی چنین میگوید :« موقعیت حساسی است و کار دشوار و در عین حال مردم می خواهند از این وضع خارج شوند و طبعاً مطالباتی دارند. اگر تمام ارکان نظام ، از رهبری گرفته تا تشکیلات روحانی و غیر روحانی و نهادهای مسؤول یا غیر مسؤول و قدرتمند همه همراهی کنند سال ها طول می کشد که به نقطه صفر برنامه چهارم برگردیم، یعنی شرایط سال ۸۴ »

بدین ترتیب آفای خاتمی ، یعنی کسی که معتادان به انتخاب بین بد و بدتر به او  دلبسته اند که بیاید و کشور و ملت را "نجات" دهد از هم اکنون  به هواداران و شیفتگان خود  نوید میدهد که اگر خامنه ای و جنتی مصباح یزدی  و  سرداران سپاه و بسیج  جمهوری اسلامی و هزاران آخوندی که به عنوان نماینده ولایت فقیه  در شهرها و روستاهای ایران بساط حکومت های محلی گسترده  و  به خالی کردن جیب مردم و خزانه دولت مشغول اند و صدها باند مافیائی که  در  رآس هرکدام "آقا زاده " و آیت الله و حجت الاسلامی قرار دارد ، اگر همگی اینها دست بدست هم داده و قول همدلی و همراهی به آقای خاتمی بدهند ! ایشان 8 سال وقت لازم دارد که کشور را باز گرداند به دوران پیش از انتخاب احمدی نژاد ! راستی سقوط در وادی اوهام  و  خیالات بی پایه و اساس تا بکجا ؟ و راستی آیا کسی که عنوان "رهبر اصلاحات" را با خود یدک میکشد با یک چنین ساده لوحی و خیال پردازی هائی میتواند کشور  را از بحران عمیق سیاسی و اقتصادی و اخلاقی و فرهنگی و امنیتی که بر اثر 35 سال حکومت ضدملی و ضد انسانی جمهوری اسلامی ایجاد شده است بیرون آورده و مردم ایران را به آزادی و رفاه و عدالت اجتماعی برساند ! انسان چقدر باید ساده اندیش و یا عوامفریب باشد که تصور نماید با همراهی و همکاری خامنه ای و جنتی و مصباح یزدی و سردار نقدی و سرلشکر فیروزآبادی یعنی همه کسانی که ویرانی ایران و بدبختی مردم  ناشی از وجود فاسد آنان است میتوان در حکومتی که از بیج و بن در فساد و تباهی غوطه ور است را "اصلاح" نمود . کسی نیست از آقای خاتمی سئوال کند که آیا در تاریخ نمونه ای را سراغ دارید که دیکتاتورهای ضدمردم یک شبه اصلاح طلب و طرفدار آزادی مردم  شوند ؟ راست این است که آقای خاتمی چون از یکطرف توان و قدرت ایستادگی در برابر جبهه استبداد را ندارد و از طرف دیگر عمیقاً به نظام جمهوری اسلامی و به قانون اساسی تبعیض آمیز و ضد ملی آن پای بند و وفادار میباشد چاره ای ندارد که تئوری جدید "تعامل گرگ و میش" را در کنار تز "گفتگوی تمدنها" بنام خود به ثبت برساند !  آقای خاتمی با تز سازشکارانه  و من در آوردی "تعامل" با جبهه دزدان و جنایتکاران ، تلاش دارد بر این اصل مسلم و ثابت شده تاریخ که آزادی و دمکراسی و عدالت اجتماعی فقط از راه با مبارزه مردم  و ستمدیدگان علیه دیکتاتورهای ستمگر بدست میاید خط بطلان بکشد و با موعظه و نصحیت ، خامنه ای مکار و باند های تبهکار پیرامون او را به تعامل و همکاری دعوت نماید! نگاه کنید که ایشان چند روز پیش در جمع پاره ای از جوانان اصلاح طلب که خواهان ورود آقای خاتمی به صحنه انتخابات هستند چه میگوید : « بعضی ها می گویند شما بیایید تا همه چیز روشن شود ، آنها جلوی شما می ایستند و ما هم پشت شما می ایستیم ،  من ابداً نمی خواهم این اتفاق بیفتد. من به فکر اصلاحات و به فکر جماعتی هستم که به هر حال به من لطف دارند ، اگر چنین وضعی ییش آید اوضاع از این هم بدتر می شود » ملاحظه میکنید ، آقای خاتمی ابداً نمیخواهد که مردم ایران برای احقاق حقوق پایمال شده خود توسط باند های تبهکار جمهوری اسلامی که از حمایت بیت رهبری برخوردارند در پشت سر  او قرار گیرند ! چرا که گویا ایشان اصلاح طلب اند و در اصلاح طلبی نوع خاتمی رو در روئی مردم با بیت رهبری و حکومت سفاک  و جنایت پیشه جمهوری اسلامی جایز نیست ! اصلاح طلبی آقای خاتمی یعنی : نصحیت و دعوت دیکتاتورها و دزدان بیت المال مردم  به امر خیر  و پرهیز از ظلم و ستم است ! و فرق آقای خاتمی و آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنود و دهها تن دیگر از اصلاح طلبانی که هم اکنون  در زندان بسر میبرند در همین است که آنان در مقابل رهبر فاسد و باندهای پیرامون او ، با مردم همراه شدند و رو در روی جبهه استبداد صف آرائی کردند ولی آقای خاتمی از یک چنین رو در روئی هراس دارد  چون میداندکه سرانجام و نتیجه نهائی  صف آرائی مردم  در مقابل بیت رهبری و دارودسته های  فاسد پیرامون آن ، به خاتمه حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران خواهد انجامید و این همان چیزی است که اصلاح طلبی آقای خاتمی از آن وحشت دارد .

 آقای خاتمی چشمان خود را آگانه بر اتحاد نامقدس بیت رهبری و باند احمدی نژاد در مورد دزدیدن آرای مردم  و  اجرای کودتای انتخاباتی سال  88 می بندد و  به آرامی از کنار جنبش سبز که برآمد و بازتاب شکست و ناکارآمدی دولت اصلاحات بوده است می بندد تا مبادا  گوشه عبای اش به جنبش سبز که اینهمه مورد نفرت خامنه ای و جبهه استبداد است تماس حاصل کند و باعث رنجش خاطر بیت رهبری شود !  و کسی نیست که از آقای خاتمی سئوال کند ، شما که تا این حد از صف آرائی مردم در مقابل قاتل جوانان وطن میترسید گیریم که صلاحیت شما از طرف شورای نگهبان تأیید شود و شما موفق شوید یکبار دیگر با آرای بالا به مقام ریاست جمهوری اسلامی نائل آیید ، آیا تصور میکنید که در فردای پیروزی شما ، مردم ایران در خانه های خواهند نشست و به شما هشت سال فرصت خواهند داد که کشور را به شرایط سالهای "دولت اصلاحات" باز گردانید ؟ آیا تصور میکنید که هزاران هزار خانواده ای که پس از کودتای انتخاباتی خامنه – احمدی نژاد در سال 88 آسیب دیده اند از دادخواهی صرفنظر خواهند کرد و  به توصییه شما  و هم فکران شما ، دادخواهی را به خداوند و "روز قیامت" واگذار خواهند کرد ؟! 

اگر در دقیقه 90 ، گفتگوهای پشت پرده و زد و بندهای اصلاح طلبان بی خطر با  بیت رهبری به نتیجه برسد و آقای خاتمی و یا هاشمی رفسنجانی ، جواز ورود  به بازی انتخاب بین بد و بدتر را از از شورای نگهبان دریافت دارند  و مردم ایران نیز یکبار دیگر از ترس عقرب جراّر به مار غاشیه پناه ببرند  ، آقایان اصلاح طلب باید مطمئن باشند که در فردای پیروزی آنان ، مردمی که رأی شان در انتخابات 88 دزدیده شد ، پرونده کودتای انتخاباتی خامنه – احمدی نژاد را در مقابل آنان خواهند گشود  ،  محاکمه و مجازات کودتاچیان و کسانی که مردم بی سلاح و  بیگناه را در خیابانهای تهران و شهرستانها به  گلوله بستند ، آزادی و اعاده حیثیت از کلیه زندانیان سیاسی ، باز پس گرفتن پول و ثروت مردم  از دزدان و غارتگران و مجازات آنان  و صدها خواسته دیگر ، حداقل هائی است که از طرف مردم ایران از رئیس جمهور  جدید حکومت اسلامی در خواست خواهد شد .  فصل الخطاب حکومت اسلامی نیز این را بخوبی میداند و  با سکوت حیله گرانه خود  در مقابل تقاضای تعامل و همکاری که از جانب آقای خاتمی و رفسنجانی مطرح شده است ، عملاٍ شورای نگهبان خویش را مأمور  پاسخگوئی به درخواست این آقایان نموده است  ، و چنین بنظر میرسد که  دراین روزها مهمترین دغدغه فکری سید علی خامنه ای (جانشین امام زمان و نماینده خدا بر روی زمین ) دار و دسته افسار گسیخته احمدی نژاد  است که صلاحیت خود  از "آسمان" گرفته اند و نیازی به شورای نگهبان خامنه ای و جنتی ندارند !   

17 اردیبهشت ماه 1393

7 می  2013

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.