رفتن به محتوای اصلی

هنوزاعتقاد دارم حمایت از مواضع آقای رضا پهلوی در مبارزه با جمهوری اسلامی  درست بود.
10.06.2023 - 01:15

هنوزاعتقاد دارم حمایت از مواضع آقای رضا پهلوی در مبارزه با جمهوری اسلامی  درست بود.
دوستانی چند به طعنه وطنز ایراد گرفتند که ابوالفضل باز تمامی تخم مرغ های خود را به اشتباه در سبد آقای رضا پهلوی نهادی که بایک چرخش سبد را واژگون وهر چه تخم مرغ که افرادی مثل تو در آن نهاده بودند با خاک یکسان کرد . 
راستش ماندم چه جوابی بدهم . به مجموعه نوشته های خود در رابطه با دفاع از آقای رضا پهلوی مراجعه کردم .صمیمانه بنویسم هنوز بر این قرار هستم که بزرگترین وظیفه اپوزیسیون تلاش در جهت شکل دادن به جبهه ای است که در مقابل جمهوری اسلامی باید شکل بگیرد .جبهه ای با دید گاه های متفاوت که  در فردای پیروزی، وگاه رای ! به انتخابات آزادی که جامعه آزاد ،سکولار و دمکراتیک ایران را رقم خواهد زد نقش بزرگ خود را ایفا کند. 
انتخاباتی آزاد که رای مردم واقعا محترم شمرده شود و صندوق رای بازتاب دهنده نظر وانتخاب آزاد مردم باشد .آن آزادی که طرفدار سلطنت ویا نظام اسلامی  نیز با فراغ بال رای خود را بدهد وبر رای اکثریت جامعه گردن بگذارد . این امر به بلوغ جامعه بر می گردد .
اگر جامعه فردای ایران !جامعه بر آمده از دل  چنین مبارزه  ای سخت ونفس گیرهنوز به این بلوغ فکری نرسیده باشد که جمهوری سکولار ودموکراتیک بهترین گزینه جهت بر پائی جامعه آینده ایران بداند؟ ! با این مردم چه می توان کرد ؟
 نمی توان  با توسل به زور مانع از انتخاب افراد گردید .چرا که آزادی انتخاب اولین اساس دموکراسی است .از این رو من بر همین اساس بر مواضع افراد ،نقش ،میزان نفوذ و تلاششان جهت شکل دادن به جبهه ای گسترده از نیرو های اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی می نگرم  که توان این را داشته باشد که حساب ماشالله قصاب ها و فلانژهای بر هم زننده صف های مشترک اعتراضی را بر علیه جمهوری اسلامی روشن کند وتحلیل ببرد.
کسانی که با خط کشی مشخص و تقابل با چنین لمپن هائی !پیش زمینه یک ائتلاف وهم گامی مشترک را پی می ریزند .من حساب این  دلسوزان و خواستاران یک جبهه مشترک  برای مبارزه با جمهوری اسلامی را از حامیان  افراطی ، دسته های کف بر دهان آورده ومشت در هوا چرخانده که نمود خارجی فلانژ دهان گشاد جمهوری اسلامی هستند ، از مخالفان فکری جدا می سازم .
چگونگی  بر خورد وطرد این گونه ضربه زنندگان بر جنبش انقلابی را ملاک اصلی حمایت از جبهه مشترک می دانم . 
میزان تلاش ،فداکاری ،نقشی که هرفرد در جنبش ایفا می کند ،نفوذ معنویش در افکار عمومی وتوانائی ها  و مقبولیت مردمش  را بها داده وحمایت می کنم .این که فرد مورد حمایت تا چه میزان بر گفته ،پیمان و ایفای نقش مثبت خود پایداری نشان می دهد امری است که زمان قاضی آن است و خود  وی جوابگو . 
من بشخصه تا زمانی که فرد یا جریانی با خلوص دل وشوری نشات گرفته از عشق به مردم وتلاشی پیگیر همراه با نگاهی انسانی به مردم و آینده ایران با تکیه بر عناصر درست جامعه رو بسوی آینده  روشن و دموکراتیک تلاش می کند از مواضع او حمایت می کنم .این حمایت را عمل وگامی درست در جهت توان بخشیدن وگسترده کردن جیهه متحد بر علیه جمهوری اسلامی که در حال حاضر حضور داشته وحضورویرانگرش  هر روز بیشترین لطمه را به این مردم وسرزمینمان ایران می زند می دانم ! نگاهی که یک سال قبل  بر همین اساس در حمایت از آقای رضا پهلوی نوشتم .........
"فرد و جریان سیاسی که قادر شود هم رائی و هم گامی اجتماعی را حول شعار های معین که در حال حاضر سرنگونی جمهوری اسلامیست!بوجود بیاورد و برای برقراری یک جامعه آزاد وسکولارمبتنی بر عدالت اجتماعی و قانونیت براساس انتخاباتی کاملا آزادومسالمت آمیزتلاش کندباید مورد تکریم واستقبال قرار گیردودر راستای چنین خواستی اقدام شود!
نیروئی که بتواند تهداب جامعه ای مدرن همگام با زمان وبهره مند از توان میلیون ها جوان ونسل های نوجوانی که تازه پای در صحنه اجتماعی نهاده اند را پی ریزی نماید .
با تکیه بر تخصص و روح ملی صد ها هزار متخصص که بسیاری از آنان خارج ازکشورند و بسیاری نیزدر داخل کشور پایه های یک حکومت ملی متکی بر تخصص و کار آئی افراد راسازمان دهی نماید.
 
نگاه وبرخورد من به صحنه مبارزه جاری در جامعه به حضورهر دم فزاینده آحاد مردم بخصوص نسل جوان در صحنه مبارزات صنفی وسیاسی است ! به شعار های بر آمده از دل مردم وچهل سال تجربه تلخ  حکومت اسلامی.... 
..از این رو برخورد من به مسیر طی شده توسط آقای رضا پهلوی وبازتاب گفتار ورفتارش در صحنه مبارزه سیاسی بر همین اساس است .که می گویند : " من اساس دموکراسی را بر مبنای جمهوریت می‌بینم، یعنی حق انتخاب مر دم! "شورای ملی ایران برای انتخابات 
...یا این گفتار در ارتباط با امر پادشاهی وراثتی که وراثت را برای هیچ مقامی دموکراتیک و قابل قبول نمی داند! 
"مشروعیت هرنظامی تنها در جمهوریت یعنی با تکیه بر رای مردم، رای اکثریت ممکن می گردد، دموکراسی بدون ساختار های قدرتمند مدنی، بدون سازمان ها، احزاب و رسانه های آزاد و تامین حقوق اساسی فردی و شهروندی، بدون واگذاری اعمال حکومت به احزاب و سازمان های برآمده از انتخابات آزاد ممکن نمی گردد...
 با چنین درکی از آقای رضا پهلوی ونظرات ایشان به حمایت از ایشان پرداختم وهنوز اعتقاد دارم که باید صبورانه بدون تخطئه شخصیت ایشان ! از مواضع ضد جمهوری اسلامی وتلاش های بین المللی ایشان حمایت کرد و خواست که حساب خود را بعنوان یک فرد جنتلمن ومبادی احترام و حرمت اجتماعی از بی یقه های دهان به ناسزا و الفاظ و عمل زشت گشوده جدا سازند و در جایگاهی که شایسته ایشان است بیاستند .نمی توان از مهر وملایمت سخن گفت و در عین حال چشم بر عمل زشت کسانی که خود را حامی ایشان می دانند بست . گفتار و شیوه عمل و کردار امروز ما ملاکی بر نقش وعمل کرد ما در فردای آزادی است .ابوالفضل محققی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

دیدگاه‌ها

ع.ب.تورک اوغلی

عنوان مقاله
توهم بازهم توهم

سالام
آیا بهترنیست سکوت کنی وچیزی ننویسی؟
وقتی ذهنیت انسانی شکل گرفت.بهتراست درذهن خود تغییراتی ایجادکند.
اگرنتوانست لازم است درخیلی جاها سکوت کند.
امروزه دربین افرادمدشده میگویند.آبدت.یعنی بقول فرهنگستان شما بروزرسانی.
اگرکسی نتوانددرتفکرخودبادیدن دنیای مدرن و پیشرفت عصرتغییراتی ایجادکند.
دراین صورت یک عقب مانده اززمان محسوب می شود.
جناب ابوالفضل .شما بقول خوددرایران وشوروی وافغانستان وحالاهم درآغوش دشمنان تفکزخود
که مدتها بقول خودتان درمبارزه با نگرش اقتصادی سیاسی آنهابوده اید هستید.
چرانمی خواهی یانمیتوانی درذهن خودتغییراتی شکل بدهی؟
من درگذشته نواقصی درتفکرشمادیده وبهمین دلیل سعی میکنم ازشماتنقیدکنم.
چراازآقای بنی طرف نمی کنم؟بااینکه شمابامن همزبان هستید.البته اگرقبول کنی که تورک هستی.
جناب ابوالفضل.خانواده پالانی ها مرده ایی بیش نیستند.فقط تابوت لازم دارند.که زنده زنده دفن
شوند.
متاسفانه تعدادی دردرون حکومت ایران وتعدادی ازمفت خوران دوطرف باکشورهای اروپایی
نفت خوار صلاح رادراین می بینند.که هنوزازاینها استفاده ابزاری کنند.مگرشماازاین طیف هستید؟
ولی شماهنوزاین رادرک نکرده اید.تفکرشمامشکل دارد.
من می دانم این انحراف ازکجاست .
خیلی هاازروشنفکرنماهارا دیده ام که چندین ساله درخارج هستند.حتی مدرک بالایی هم دارند.
ولی حتی نمی توانند قوانین زیبای رانندگی وزیرساختهای این رانندگی آن کشورراببینند.
ازقانون اساسی وازاحزاب.ازاقتصادووو...چیزی نمی گویم.
درزیر پرچم های فدرال کشورهای اروپایی نشسته وسخنرانی میکنند.حتی به پرچم فدرال آنها هم
ارزشی قایل نیستند.شایدهم کورهستند.
بنظرمن اگرشمانتوانید.این مسایل راببینید.بایددرخودودرافکارخودیک آبدت انجام دهید.
لازم است چندکتاب بشما معرفی کنم.شایدکه کمکتان کنند.
روزی بدرازای یک قرن .نوشته چنگیزآتماتوف.
اشک سبلان .نوشته دارابی
نخبه کشی
جامعه شناسی خودمانی
هم خوب هستند.
دو روزه دراین سایت سعادتی بزرگورانی را ببینم.که حدودچهارسالی است .
شزایط کد نمی گذاشت.
برای همه تان آرزوی سلامتی دارم.

ش., 15.07.2023 - 18:34 پیوند ثابت
ع باقرزاده

چرا با اتحاد و سرنگوني جمهوری اسلامی مخالفم؟ چگونه با متحد شدن اپوزیسیون میجنگم...؟
من... منم! بی هیچ توضیح و تفسیری...!
به این فکر افتاده اید که دورهم جمع شوید... اختلاف ها را کنار گذاشته... کینه ها را فراموش کنید و برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی هم قسم شده و دست دوستی و اتحاد یکدیگر را بفشارید
نه خیر به این ساده‌گی‌ها هم نیست! شما نباید و نمی توانید یک صدا شوید... اگر این اقدام شما موجب فراگیر شدن جنبش مردم ایران و در نهایت سقوط رژیم اسلامی شد چه؟!
من تا نفس دارم برای حفظ این نظام تلاش خواهم کرد.... لابد می‌پرسید چرا و چگونه؟! لابد می‌خواهید به ظلم و جنایات این رژیم..تبهکار و. بدبختی مردم و فروش کشور اشاره کنید و مرا از این تصمیم خود بازدارید... باید بگویم سعی نکنید که نه می خواهم و نه می توانم دست از این تصمیم تاریخی خود بردارم... دلیلش را می‌گویم شاید شما هم به من حق بدهید و به من بپیوندید
1- من با این نظام متولد شده... اولش آلو بودم بعد زردآلو شدم الانم هالو هستم بسیجی عاشق روح الله خمینی بعدا به سپاهی پاسدارن پیوستم از سال ۵۸ در کردستان خدمات زیادی به نظام انجام دادم بعدها اصلاح طلب شدم شعر و کوص به هم می بافتم چند ماهی هست به لندن صادر شدم و تا محتت دارم از فتح تهران جلوگیری میکنم ...پس تا زنده هستم و نفس میکشم.. دارمش دوست.. اگر زبانم لال اتفاقی برای این نظام اسلامی بیافتد... من همه چیز خود را از دست خواهم داد محتتم و به احتمال زیاد می بایست در پیشگاه مردم به تمام زد و بندها جنایات..همکاری هایم و امکاناتم را پس بدهم
2- من روشنفکر و چریک فدایی توده ای هستم که برای ایجاد و به روی کار آمدن رژیم ولایت فقیه بسیار زحمت کشیدم. بسیار نوشتم و تبلیغ کردم حتا زندان رفتم... حالا چگونه بیایم و اعتراف کنم که اشتباه کرده‌ام و عمرم را در اثر ندانم کاری هدر داده‌ام. چگونه کتابها... مقالات... شعرها و سخنرانی هایم را نادیده بگیرم و با شهامت بگویم که خودم هم نمی دانستم چه میگویم و همه‌ی حرف‌هایم تکرار سخنان روشنفکران کشورهای دیگر بود بدون آنکه مفهوم آن ها را درک کرده باشم؟!
3- من در این آشفته بازار دکانی و جایزه نوبلی برای خودم دست و پا کرده ام. در مجامع بین المللی مرا به عنوان یک فعال سیاسی و یک مخالف رژیم می شناسند... برای سخنرانی دعوتم می کنند... مقالات و نوشته هایم را منتشر می کنند. خلاصه بی درد سر و کاری جدی سال‌هاست از این راه ارتزاق کرده وشهرتی کسب نموده‌ام... حالا سکوت کرده و شاهد باشم که همه ی این اندوخته ها به همین ساده‌گی نابود شوند و درِ دکان سیاست بازی‌ام تخته شود؟!
4- من از تجزیه طلب‌ها حق السهم می‌گیرم... برای لابی کردن‌هایم رژیم را می دوشم و از غرب هم برای فعالیت‌های ضد رژیم حمایت می طلبم. اگر این رژیم نباشد چگونه به این خیمه شب بازی همه را مشغول دارم؟
حالا که دانستید چرا با سرنگونی این رژیم مخالفم و اگر منصف باشید به من حق هم داده‌اید... به پرسش دوم برمی گردم که چگونه با متحد شدن اپوزیسیون مبارزه خواهم کرد.
من از رگ گردن‌تان به شما نزدیک‌ترم... احساس‌تان را می‌فهمم و قبل از آنکه گامی بردارید من در برابرتان ظاهر شده و نشانه‌های راه درست را از پیش روی‌تان محو می‌کنم.
به راحتی در بین شکاف‌های تاریکِ بین شما رخنه می‌کنم. هر لحظه می‌توانم به شکلی درآیم... گاهی هوادار گروهی می شوم و گاهی فدایی شخصی... زمانی منتقد طرزفکری می گردم و زمانی دیگر دشمن قسم خورده‌ی سیاست مداری.
تاریخ را چنان شخم می زنم و ریشه‌ی اختلافات را از دل آن بیرون می کشم که درد پدرکشته‌گی‌های‌تان را یک دم نتوانید فراموش کنید.
درد زبان مادری... درد لباس محلی... زندان‌ها... سرکوب‌ها... اختلاف نظرها... ناسزاهایی که پدربزرگ‌های‌تان بهم دادند... دعواهای پدرهای‌تان باهم و خلاصه آنقدر سند و مدرک در اختیار دارم که نگذارم آب خوش اتحاد از گلوی‌تان پایین برود و نهال دوستی‌تان پای گیرد
نمی‌گذارم و نخواهید توانست مرا نادیده بگیرید. من، منم ! بی هیچ توضیح و تفسیری...

ش., 10.06.2023 - 19:46 پیوند ثابت
نظرات رسیده

ابوالفضل  عزیز شما با تحلیلی که  دادید،  یاسمین  پهلوی را از عوامل سپاه قدس  می دانید  که در خارج ایران به سازماندهی اوباشان درجهت ایجاد تفرقه‌افکنی   درمیان مخالفان جمهوری اسلامی وحفظ  حکومت اسلامی  وبیت رهبری تلاش می نمایید  
ابوالفضل  عزیز آدرس شما را در یافت نمودیم شما  هنوز درادرس دادن از زبان استعار  استفاده می  کنید،،چرا

ش., 10.06.2023 - 11:25 پیوند ثابت
نظرات رسیده

Mike Nader

رضا پهلوى مسوال تمام وقايعى كه در اين مديا مى افتد بايد پاسخ گوي باشد ؟ ولى سؤال كننده ها خود مسؤليت بعهده نمى گيرند و گوي نقش يك خبرنگار را بازى ميكنند ؟ و اضافت اين تصور را به فرد يا افراد ميدهند كه گوي ايشان رئيس جمهور هستند ؟

ش., 10.06.2023 - 08:40 پیوند ثابت
نظرات رسیده

Mo Behboudi

متاسفانه اقای رضا پهلوی مجددات و در همان فریم زمانیی که قبلا هم از ایشان دیده بودیم, هر چهار جفت دست و پاهایش را از حضور در این مبارزه ور کشید و مجددا ثابت کرد که نه اهل این قبیل کارها و فعالیتهاست و نه توانش را دارد و نه سوادش را! لذا هر کسی که حتی اگر یک دقیقه از عمر و اوقات خودش را صرف ایشان کند, یا باید کمترین ارزشی برای ساعات و لحظات عمر خودش قائل نباشد و یا فقط میخواهد تا خود را از نظر روحی و روانی قانع کند که با یک چنین نام شناخته شده ای همراهی میکرده, ولی فراموش میکند که باید تا خود را برای پاسخ به این پرسش اماده کند "چه چیزی بدست اوردی؟؟!

ش., 10.06.2023 - 08:40 پیوند ثابت
نظرات رسیده

Mike Nader

محققى عزيز همان طوريكه كه شما با متانت و حرمت پاسخ گوى انتقادات لا ازادمنشى داده ايد و بارها به شما توهين و انگ زده شده با اين حساب متانت و حرمت خود را حفظ كرده ايد و در نقد و تحليل و تشويق مبارزان ايستاده ايد و مقاوم بر موضع خود در همبستگى نيروها بر دشمن مشترك پاى مى فشاريد اين يك نمونه اى درخشان از يك شخصيت انقلابى است كه بى دريغانه هدف و وقت و تلاش اش نهايتا در رهاي هموطنان خلاصه و تمركز مى يابد شما به معناى واقعى يك انسان مسؤل و ملتزم تا اين زمان اختلافات فكرى و تفاوت هاى سياسى و برداشت هاى متفاوت فكرى خود را بخاطر يك هدف انها پيروزى مردم بر اين رژيم فاشيستى كنار گذاشته ايد تا همگانى و هم صداي و هم فكرى در يك مسير درست و بدون تخريب و بدون تفرقه به حركت خود ادامه بدهد . چرا كه اين رژيم با بودجه مالى و امكانات نيرو هدفى جز تفرقه و از هم پاشيدن اين اين نيروها و انسانها در خارج كار هر روز اش است . بايد با هوش و مواطب بود كه در دام و تله اين رژيم نيفتاد و مواظب بود ما را از هدف اصلى به حاشيه پردازى و بازى نيندازند .

ش., 10.06.2023 - 08:38 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.