بهرام مشیری با رحیم رشیدی در در مورد ایندە کردستان

مصاحبە بهرام مشیری با رحیم رشیدی در برنامە سرزمین جاوید پارس تی وی در مورد ایندە کردستان

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.