برای اولین بار در اپوزیسیون دو نسل در کنار یکدیگر نشست. 5 می کلن

زندگی در غربت با این اپوزیسیون بی در وپیکر فعالین سیاسی و مبارزین در برون مرز را همچون فولادی آبدیده نموده که اگر با قدرت وتوان آن جوانان مبارز در هم ادغام شود همه عاشقان ایران در فرصتی بسیار کو تاه به آرزوی خود که همانا آزادی ایران عزیزان است خواهند رسید٬ ای کاش این نشست (پنجم ماه می در کلن) در سالهای اولیه اشغال سرزمینمان انجام میگرفت. بامید آنکه هر روز شاهد هرچه بیشتر این نشستها در اپوزیسیون باشیم.

برای اولین بار در اپوزیسیوندو نسل در کار یکدیگر
چه کسی انرژی وقدرت جوانان مبارزی که دل در گرو آزادی ایران دارند را میتوان نا دیده بنگرد؟
زندگی در غربت با این اپوزیسیون بی در وپیکر فعالین سیاسی و مبارزین در برون مرز را همچون فولادی آبدیده نموده که اگر با قدرت وتوان آن جوانان مبارز در هم ادغام شود همه عاشقان ایران در فرصتی بسیار کو تاه به آرزوی خود که همانا آزادی ایران عزیزان است خواهند رسید٬ ای کاش این نشست (پنجم ماه می در کلن) در سالهای اولیه اشغال سرزمینمان انجام میگرفت. بامید آنکه هر روز شاهد هرچه بیشتر این نشستها در اپوزیسیون باشیم.

نکات جالب توجه در این نشست (5می کلن که به همت انجمن رهایی جوانان ایران برگزار شد)بسیار بود از جمله اینکه سخنگویان همگی جوان بودند هیچکدامشان بدنبال رقابت با دیگری و یا حرفهای خسته کننده ودرتاریخ گذشته گیر نکرده بودند همه از مشکلات روز ایران می گفتند وانتخا بات پیش رو٬ یکی از فعالین سیاسی که ازکشوری دیگر به کلن آلمان آ مده بود با متانت در سرو چای و شیرنی خدمت میکرد٬ نمونه یک خانواده کوچک از خانواده بزرگ ایرانمان.
ضنأ از نظرتدارکات (بلندگوی ۵۰۰ ات وتصویر بزرک پیام دهندگان بر روی دیواروپرچم شیر و خورشید ۳×۶متری بسیار بزرگ وپذیرایی...)
در این نشست هر چند تعداد افراد از دو نحله جمهوری ومشروطه کم بودند ولی از پتانسیل بسیار بالایی بر خوردار بود.
باشد که این نشست چراغ راه اوپوزیسیون گردد.

آرزوی خود که همانا آزادی ایران عزیزان است خواهند رسید٬ ای کاش...ای کاش..

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.