پرسش منتقدین از جواد خادم درباره کودتای نوژه؛ انتخابات و

فایل صوتی /در این قسمت شرکت کنندگان در اتاق اقای ضیا صدرالاشرافی. درباره پانل برای گروههای اتنیکی سئوال کردند ؛ سپس دوستان شرکت کننده در باره تناقص کودتای نوژه و سخن امروز جواد خادم  و نیز مفهموم دمکراسی ، انتخابات ازاد ، سرنگونی و سپس در باره انتخابات ایران و اینکه چه نظری در باره شرکت و یا تحریم را اتحاد برای دمکراسی  دارند:

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.