رفتن به محتوای اصلی

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!
22.02.2024 - 16:12
گل فداييان خلق ايران (اكثريت)

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

 

پیام هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

به مناسبت روز جهانی زبان مادری!

۲۱ فوریه (۲ اسفند) از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) به عنوان روز جهانی زبان مادری تعیین شده است. در پهنهٔ کرهٔ خاکی چندین هزار زبان موجود است. هر زبان مانند موجود زنده‌ای‌ست که به گونه‌ای بی‌بدیل بخشی از فرهنگ جهانی نوع بشر را در خود اندوخته است.