رفتن به محتوای اصلی

مسیح علی‌نژاد : شاهزاده رضا پهلوی اولین فردی بوده که از اتحاد برای آزادی و دموکراسی خارج شد+ویدئو
24.02.2024 - 23:32

مسیح علی‌نژاد، فعال سیاسی و فعال حقوق زنان، در گفتگویی با مجله فرانسوی لوپوئن گفته شاهزاده رضا پهلوی، اولین فردی بوده که از اتحاد برای آزادی و دموکراسی خارج شده است.

خانم علی‌نژاد گفته آقای پهلوی خواستار اضافه شدن سه عضو جدید به این ائتلاف شده بود اما در حالی که دیگر اعضا در حال گفتگو برای پذیرش این افراد بودند، او با این استدلال که شرایطش پذیرفته نشده، از ائتلاف خارج شد.

پیشتر حامد اسماعیلیون، عضو دیگر این ائتلاف هم با انتشار بیانیه‌ای از فشار بیرونی بر اعضای این گروه سخن گفته و در مصاحبه‌ای، اختلاف خود با نظرات رضا پهلوی را علنی کرده بود. دفتر آقای پهلوی به درخواست بی‌بی‌سی فارسی برای اعلام نظر در این باره پاسخ نداد.

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

آرش

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

دیدگاه‌ها

ع.ب.تورک اوغلی

In reply to by فروغ

عنوان مقاله
پدیده ایی جدید

سالام
بایدعرض کنم ،با پدیده ایی جدید،بااین نام
موجه ایم،
که جزباستانگرایی توهمی نام دیگری نمی توان برآن نهاد،
این تفکرات نه پایه علمی دارد،ونه منطقی،
دراصل سیاستی هپروتی وتوهمی که فقط
جاده جدیدی برای عقب نگه داشتن کشور
مردم وحتی منطقه را درآن می‌توان متصورشد.
دنیای علم ومدرن سیستم های حکومتی
چندین سال است ،در حال اجرا و نشان دادن
ملموس نتایج خوداست،
تعدادی آنچنان در توهم غرق شده اند،
که بیرون آمدن ازآن دنیای تاریک برایشان
نه قابل تصورونه قابل امکان است،
حتی دوست دارند،
یک سرزمین وملتی رابا خود به آن تاریکخانه
برده وغرق کنند،
این تفکرات فقط جاده صاف کن ،سودبران
علمی اندیش برای تصرف دنیا سودمنداست.
ما بااین تفکرات از دروان مشروطه مواجه
وتاکنون نیز آفت آن مارابه اینجا رسانده است.
واقعن به صاحبان این اندیشه نمی توان باسواد دراین دنیا علمی جهانگیرنام نهاد،
من کتاب‌هایی دراین زمینه خوانده وحتی
بانویسندگان آنها مقداری آشنایی دارم،
که علت بدبختی ومستعمره شدن ایران
وخارج شدن از چرخه علمی اندیش را درکشور
دستاورد کار آنها می دانم،
ازجمله عبدالحسین زرین کوب،
البته خودش درآخرعمرش درمقاله ایی درمقدمه ایی کارخودرانکوهش کرده است،
که دیگران ول کن آن نیستند،
جنگ علمی شدن ،پیشرفت،اجرای قوانین
حقوق بشر را من نه دراسلام می بینم ونه در
ادیان دیگر،
این قوانین هستند،که نخبگان سیاسی بهرشکل
درکشور پیاده میکنند
مردم را دنبال نخودسیاه فرستادن ،
دقیقا کاری است ،که مردم را از اصل مسائل
به انحراف سوق دادن و پیاده شدن سیاست
استعمارگران.
همانطورکه ،ماسونها با کودتای انگلیسی رضا
پالانی را حاکم کرده و نتیحه اش ،تربیت وپرورش آخوندیسیم بشکل همان سیستم ،
ولی بانام دین،
آن یکی رابنام سکولاریسم، این یکی رابنام

ایدئولوژی
حال نیز این همزبان ما میخواهد مارا به عصر
ماقبل تاریخ وتاریک سوق داده وپاشنه درب
را شکل جدیدوغیرعلمی بچرخاند،
گرفتاری ما این است ،همانطورکه قبلا نیزعرص کردم،نخبگان ما درهیچ زمینه ایی
تفکرتولیدندارند،
متاسفانه تبحر استفاده از تجربه دیگران راهم
ندارند،
نسخه هایی می پیچند،که نه علمی است ،نه
منطقی ونه عقلانی ،
که داروی نسخه آنها حتی درهیچ بقالی هم
پیدانمیشود.
خداوند و میترا وسیمرغ مارانجات دهد.
عجب دنیایی داریم.
د., 26.02.2024 - 15:02 پیوند ثابت
فروغ

شما جز تقلیل خواسته ی ملت ایران به حجاب و پوشش و جز جنسیتی کردن ⁧‫انقلاب_ملی_ایران‬⁩ و تقلیل آن به زن زندگی آزادی چه کردید؟ آیا نمیبینید ما زنان ⁧‫مرد_میهن_آبادی‬⁩ را فریاد میزنیم تا به امثال شما بفهمانیم این یک انقلاب ملی ست نه یک انقلاب زنانه که فانتزی ذهن شماست؟ مردان میهنم ما زنان را تحقیر نکرده اند بلکه پابه پای ما جنگیدند، جان دادند، چشم دادند، و سربدار شدند. ما با مردانمان احساس همبستگی داریم و برعکس شما احساس تحقیر شدن نداریم. مردان میهن ما را به رسمیت می شناسند که بخاطر ما سربدار شدند. شاهزاده رضا پهلوی شما را به رسمیت شناختند که در شورایی متشکل از سه زن و سه مرد با عقاید و گرایش های سیاسی گوناگون حضور داشتی. بهت اعتبار دادند، وزن دادند و شما نفهمیدی. این ذهنیت جنسیت زده ات حاصل چه گذشته ای ست؟ آیا این احساس تحقیر شدگی مداومت از آنجا نشات نمیگیرد که در گذشته ی خود در یک خود تحقیری مشمئزکننده به ازدواج موقت افرادی چون صفایی فراهانی در می آمدی و از تن زنانه ات استفاده می کردی که نفوذ کنی و اعتبار بگیری و … من خودم یک دخترم، خوب می فهمم با اینکار چه حقارتی را تحمل می کردی و چقدر احساس ناخوشایندی بوده برایت این خود تحقیری میفهمم وقتی مجبوری برای قلاب شدن به یک حلقه ی قدرت و بدون عشق حتی ازدواج کنی، چه خود تحقیری عجیبی به خود تحمیل کرده ای. اما خانم، به تراپیست مراجعه کن و این مشکلت را حل کن. سرنوشت یک ملت قربانی عقده های تو نمیشود

ی., 25.02.2024 - 23:13 پیوند ثابت
ع.ب.تورک اوغلی

عنوان مقاله
چه خیال باطل

سالام،
شماها واقعن درعالم هپروت زندگی می کنید.
غرب برای ایران دموکراسی میخواهد؟
آن‌هم بتوسط این پسره ،،،
تو دیگه کی هستی؟
باورکن ،شماها باعث شده اید،چهل وپنج سال مردم ایران نتوانند تصمیم درست
بگیرند،البته تصمیمشان بنظرمن درست
بوده ،که باطناب شماها واردچاهی دیگرنشده اند.
مبارزات مردم را شماها با دراختیارگرفتن
رسانه های جمعی غرب ساز درعالم برزخ
نگه داشته اید،
آخه چه فرقی کرد،پالانی ها رفتند،
نوپالانی عمامه ایی ها آمدند؟
خوب اینها بروند،شماها بیایید،
چه فرقی خواهدکرد؟
فکرمیکنند، مردم نان راباگوش می‌خورند؟
حکومتی را که غرب بیاورد،نتیجه اش
معلومه،
آنها تازمانیکه دست وپای عوامل خودرا
نبندند،و درذات آن عوامل نوکر صفتی را
نبینند،فکرمیکنید،ازاو حمایت میکنند؟
بنظرمن خانم مسیح نژاد شما وهمفکران
شمااگرخودرا بازنشسته کنید،بنفع مردم
خواهدبود،
بادریوزگی درآستان آمریکا،فرانسه ،انگلیس،وو،،،به ایران دموکراسی نخواهدآمد،
همانطورکه ،بادریوزگی درآستان روس وچین نخواهدبود.
طبق فرمایش خودتان آنها دموکراسی را
بهانه میکنند،آنها رژیمی باسیستمی متمرکزمیخواهند،
که شریانهای نفتی وگاز و معادن ،حتی
مافیای موادمخدر براحتی حمل شود،
مگرجمهوری اسلامی باکمک دین نمی تواند،این خواسته رابرآوردکند؟
فکرمیکنید،تاریخ مصرف جمهوری اسلامی تمام شده است؟
که نیروی جدید،بازهم مثل آخر دوران
قاجار با ناسیونالیسم کوررا حاکم کنند؟
شماها فقط عامل تست درایران برای غربیان هستید،
که آنها بتوسط شماها مردم راتست میکنند،
دراین بین تعدادی جوان پورشور،احساسی،وطن پرست ساده لو را باهم قربانی میکنید.
آمریکا،انگلیس، فرانسه،آلمان،حتی روس
وچین ،اگر توان بوجودآوردن امنیت انتقال نفت وگاز وو،،،را حتی در وجود تورکان،کردها،عربها ببینند،
ازاو

حمایت خواهندکرد،
پس شماهافکرمیکنید،مردم این نقشه هارا نمی بینند،
گفتم ،آمریکا وغرب شماهارا فقط بعنوان
عامل تست استفاده و مواجبی هم بشما
میدهند،
هم مردم راسرگرم میکنند،هم خودشان
مسائل سیاسی راسبک وسنگین میکنند،
تاریخ مصرف شاه وشیخ برایشان مهم است،
نه دموکراسی،
اتفاقا ،دموکراسی عامل اصلی استقلال سیاسی بوده که بهیچ وجه آنها انرانمیخواهند،
والا درآخر قاجار ،همزمان با اکتشاف
نفت درایران دموکراسی تصویب و اجرا
میشد،
که متضاد بامنافع غربیان درتاراج نفت
گردید.
واین دموکراسی خواهی بود،که آنها قاجارها رابرداشتند،
وسیستم توتالیتر و نظامی اقتدارگرایان
را بنام ایران وطن،برما حاکم کردند،
وقتی تاریخ مصرفشان تمام شد،
سیستم توتالیتر نویتی رابرما حاکم کردند.
ی., 25.02.2024 - 19:34 پیوند ثابت
شازده اسدالله میرزا

با شاهزاده رضا پهلوی همراه شدن لیاقت می خواهد
چرا؟
برای اینکه اول از همه باید ایراندوست باشی و
ایران را یک کشور و فقط با یک ملت بفهمی وُ بپذیری که نماد ملی اش فقط پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان است
به حفظ چهارچوب ارضی و یکپارچگی ایران بدون کوچکترین تردید و تغییری در جغرافیای آن باور داشته باشی
به نظام سکولار دموکرات و جدایی دین از سیاست و حکومت تردید نداشته باشی
به انتخابات آزاد بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی برای تشکیل مجلس موسسان و بعد به رفراندم گذاشتن نوع نظام و رأی مردم باور داشته باشی و به آن احترام بگذاری.
اگر این ویژه گی ها و کرامت ها و فضیلت های ایرانی را دارا هستی، هرجا و در هر شرایطی که باشی، همراه و در طیف ایراندوستان و در راسش شاهزاده رضا پهلوی هستی
به باور من تا امروز فقط این ویژه گی ها
کرامت ها
و فضیلت های ایرانی و ایراندوستی، فقط در طیف بیشمار و نیز اکثریت ملت ایران که پادشاهی خواه هستند، متبلور است.
البته انکار نمی کنیم که:
همچنین کسانی هم هستند بیرون از این طیف ِ بیشمار پادشاهی خواه، لنگ لنگان خودشان را در اوج خیزش ها به پادشاهی خواهان و در راسش شاهزاده رضا پهلوی نزدیک می کنند اما چون در درون ذهن و اندیشه شان به این اصول نگه دارنده ایران که در بالا آمده است، باور ندارند و یا با دید ِ تردید به آن نگاه می کنند، خیلی سریع ماهیت ضد ایرانی شان را آشکار می کنند.
نمونه اخیر افرادی بودند که می خواستند از مشروعیت و صداقت و محبوبیت و مقبولیت شاهزاده رضا پهلوی بهره بگیرند و با نزدیک شدن به ایشان، بهتر بتوانند به خواسته های ضد ایرانی شان برسند که خیلی سریع رسوا شدند
چطور؟
با فاصله گرفتن شاهزاده از این جرثومه های ضد ایرانی که فقط شناسنانه ایرانی داشتند و دارند
یکی تجزیه

یکی تجزیه طلبی اش را اقرار کرد
آن دیگر کتمان نکرد دل به جمهوری اسلامی بسته است
نفر سوم که فقط هوچی گر است که نه می داند و نه می فهمد
به معنی دیگر نه به دار است نه به بار
آری
و چنین است که باید با صراحت گفت و نوشت که با شاهزاده رضا پهلوی همراه شدن لیاقت می خواهد که در توان هرکسی نیست
به معنی دیگر فقط باید ایراندوست باشی و به ویژه گی ها و کرامت ها و فضیلت های ایرانی که در بالا شرحش آمد، باور داشته باشی
وگرنه قاقی
یعنی از طیف ایراندوستان بیرون هستی
ی., 25.02.2024 - 19:18 پیوند ثابت
هوشنگ اسدی

مسیح علینژاد

، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال به پیامدهای اختلاف میان اپوزیسیون پرداخت و ضمن اشاره به از هم پاشیدن حلقه ائتلاف مخالفان جمهوری اسلامی در جرج‌تاون گفت رهبران کشورهای غربی درباره عبور از جمهوری اسلامی تردیدی ندارند.

علینژاد روز جمعه، چهارم اسفندماه، با حضور در استودیوی ایران‌اینترنشنال گفت پس از آنکه متوجه شد موضوع ایران و شرارت‌های جمهوری اسلامی از کنفرانس امنیتی مونیخ حذف شده است، وزرای امور خارجه کشورهای غربی را درباره تروریستی نشناختن سپاه پاسداران به چالش کشید.

او گفت خطاب به نمایندگان دولت‌های غربی تصریح کرده که «تا زمانی که نخواهید با علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران شبیه رفتاری را داشته باشید که با ولادیمیر پوتین دارید، شما نمی‌توانید حتی از پایان جنگ اوکراین حرف بزنید.»

این فعال سیاسی اشاره کرد کشورهای غربی تردیدی ندارند که جمهوری اسلامی عامل اصلی جنگ‌افروزی در منطقه و بیش از ۵۰۰ ترور در خاک آنان است، اما در دیدارهای خصوصی می‌گویند در صورت قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی، ممکن است این نهاد «عملیات تروریستی بیشتری انجام دهد».

علینژاد ادامه داد: «غربی‌ها می‌خواهند مطمئن شوند که اپوزیسیون کارآمدی در ایران وجود دارد که بعد از رفتن جمهوری اسلامی می‌تواند انتخاباتی آزاد برگزار و از بروز هرگونه آشوب و ناامنی جلوگیری کند.»

او در ادامه به هم‌بستگی نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور و شکسته شدن حلقه موسوم به ائتلاف جرج‌تاون اشاره کرد و گفت «نه تنها غربی‌ها بلکه مردم ایران هم این سوال را دارند که دولت‌های خارجی چطور می‌توانند به اپوزیسیونی اعتماد کند که مانند جزیره‌های سرگردان پراکنده‌اند.»

شورای هم‌بستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران در روز ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ اولین نشست خود را در دانشگاه جرج‌تاون در واشینگتن‌ دی‌سی برگزار کرد.

این شورا که شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون،‌شیرین عبادی، عبدالله مهتدی، مسیح علینژاد و نازنین بنیادی اعضایش بودند، در روز ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ «منشور هم‌بستگی و سازماندهی برای آزادی» خود را به‌ نام «مهسا» منتشر کرد.

علینژاد در ادامه گفت‌وگویش با ایران‌اینترنشنال، اشاره کرد که در جریان دیدارهای سال گذشته‌اش با امانوئل مکرون،‌ رییس‌جمهوری فرانسه، مارک روته، نخست‌وزیر هلند و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا هم موضوع اپوزوسیون ایران مطرح شد و افزود: «جهان نه فردمحور، بلکه سیستم‌محور است.»

این فعال سیاسی یادآور شد که در دیدارهای اخیرش با مقام‌های غربی نیز آن‌ها می‌گویند «در عبور از جمهوری اسلامی دیگر تردیدی ندارند، چراکه نه تنها انقلاب مهسا و اتحاد مردم در کف خیابان‌های ایران غرب را تسلیم کرد، بلکه آنچه در حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل اتفاق افتاد هم باعث شد بار دیگر نگاه‌ها به جمهوری اسلامی به‌عنوان رژیمی معطوف شود که پشت این حملات قرار داشت.»

به گفته او، «همه می‌دانند جمهوری اسلامی رفتنی است»، اما مشکل این است که نمی‌دانند باید با چه کسی گفت‌وگو کنند، چراکه ایران سرشار از نگاه‌های متکثر است و غرب از این نگران است که مبادا ایران پس از رفتن حکومت فعلی، به شرایط سیاسی مشابه عراق یا سوریه دچار شود.

علینژاد در این مصاحبه تاکید کرد که دیدارهای فردی نیروهای اپوزیسیون با مقام‌های غربی برای انعکاس صدای مردم ایران و ایجاد فشار بیشتر بر آنان تاثیر دارد، اما تا وقتی به جامعه جهانی ثابت نشود که اپوزیسیون ایران در عین داشتن دیدگاه‌های متفاوت، توانایی برگزاری انتخابات را دارد این دیدارها نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد.

او در ادامه خواهان این شد که رسانه‌ها از تمامی افراد حاضر در حلقه اتحاد جرج‌تاون برای بررسی اختلافات پیش آمده دعوت کنند و در این زمینه با مردم ایران شفاف باشند.

این فعال سیاسی بار دیگر به مرور اختلافات رخ داده در ائتلاف پرداخت و گفت این حلقه قرار بود شورا و جمعی برای دوران گذار تشکیل دهد و در آینده، نوع حکومت آینده ایران در پای صندوق رای تعیین شود.

علینژاد در شرح ماجرا به درخواست شاهزاده رضا پهلوی برای افزوده شدن شش نفر به حلقه اولیه ائتلاف پرداخت. او گفت وقتی اعضای ائتلاف در حال بحث و بررسی بر سر پیوستن سه نفر دوم بودند، شاهزاده رضا پهلوی در توییتی نوشت که اعضا با این مساله موافقت نکرده‌اند.

به گفته علینژاد، در حالی که هنوز اعضای ائتلاف رای بلی یا خیر نداده بودند، شاهزاده رضا پهلوی از گروه هم‌بستگی بیرون رفت و در ادامه حامد اسماعیلیون یکی دیگر از اعضای اصلی ائتلاف، با وجود درخواست برای ماندن، گروه را ترک کرد.

او خواستار آن شد که شاهزاده رضا پهلوی و حامد اسماعیلیون و دیگر چهره‌ها در رسانه‌ها حاضر شده و درباره اختلاف‌ها و دلیل از هم پاشیدن ائتلاف به ابهامات و سوالات پاسخ بدهند.

این فعال سیاسی خطاب به این افراد گفت شما باید می‌توانستید آنان (کشورهای غربی) را قانع کنید که آمادگی و توانایی گردهم آوردن احزاب و چهره‌های سیاسی را در فردای براندازی برای برگزاری یک انتخابات دارید.

علینژاد تاکید کرد: «ما باید بتوانیم با دست پر خطاب به غرب بگوییم که ملت ایران برای عبور از جمهوری اسلامی آماده است.»

او در عین‌حال اظهار امیدواری کرد که باوجود اختلاف‌های پیش ‌آمده میان چهره‌های اپوزیسیون خارج از کشور، ملت ایران در داخل کشور از هر عقیده و گروه سیاسی، هنوز باهم متحدند و مبارزه‌شان را ادامه می‌دهند.

----------------
ی., 25.02.2024 - 11:12 پیوند ثابت
نظرات رسیده

خانم ویا آفای  شازده اسدالله میرزا / اگر" تنها آلترنتیو جمهوری اسلامی، شاهزاده رضا پهلوی ست." تو دیگه اینجا چکار می کنید و از صبح تا شب همه را نقد می کنید؟ زنده با د مسیح 

ی., 25.02.2024 - 11:10 پیوند ثابت
شازده اسدالله میرزا

‏از پوپولیسم صحبت کردی، اینجا هم نشان دادی مفهوم پوپولیسم را نمی دانی. باید به تو متذکر شوم شعار مضحک «رهبر تویی، رهبر منم» که سر دادی مصداق بارز پوپولیسم است. چون سیاست بین الملل این مدلی کار نمی کند، سیستم دارد نظم دارد، انقلاب رهبر مشخص می خواهد و تو یا نرگس محمدی آن رهبر نیستید و نخواهید بود. خوشت بیاید یا نه تنها آلترنتیو جمهوری اسلامی، شاهزاده رضا پهلوی ست. شخصی که در دنیا اعتبار دارد، وزن سیاسی دارد، سیاست و دیپلماسی می داند، پایگاه اجتماعی دارد. با این حقیقت کنار بیا.

ی., 25.02.2024 - 09:36 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.