پل هوایی مشکین شهر افتتاح و تخریب شد!

پل هوایی مشکین شهر که در خیابان بهشتی‌ با ۳ سال کار و صرف ۲میلیارد تومان هزینه افتتاح شد چند روز پس از افتتاح تخریب شد و به علت وضعیت خطرناکی که بوجود آورد گروه‌های فنی‌ با اختصاص ۳۰۰میلیون تومان دیگر در حال بر چیدن ٔپل مزبور هستند!

 پل هوایی مشکین شهر که در خیابان بهشتی‌ با ۳ سال کار و صرف ۲میلیارد تومان هزینه افتتاح شد چند روز پس از افتتاح تخریب شد و به علت وضعیت خطرناکی که بوجود آورد گروه‌های فنی‌ با اختصاص ۳۰۰میلیون تومان دیگر در حال بر چیدن ٔپل مزبور هستند! این ٔپل که به علت واقع شدن در مناطق مسکونی شهر خسارات بزرگی‌ به منازل مردم وارد کرده به واسطه اصرار یونس اسدی نماینده مشکین شهر در مجلس و تبانی مالی‌ با شهردار وقت رحمت انوری مجوز احداث گرفته بود ، که در همان موقع مورد اعتراض صاحب نظران فنی‌ منطقه قرار گرفته بود؛جالب توجه این که بعد از این افتضاح و خسارت بزرگ که مردم شهردار وقت آقای رحمت انوری را مسول آن میدانند؛ فرماندار جدید مشکین شهر محمد اهنگر به پاس  نالیاقتی و ویرانگری آقای انوری به وی جایزه تقدیر اعطا و ایشان را به مدیریت دفتر فنی‌ فرمانداری مشکین شهر وعنوان عضو هئیت مدیره شرکت عمران شهر جدید اندیشه منصوب کرد! اخبار و تصاویر بیشتر را به زودی در اختیار هم وطنان می‌گذاریم

صحنه‌هایی‌ از عملیات تخریب این ٔپل را می‌بینید . فردی که پوستر وی دیده میشود رحمت انوری گماشته امنیتی و شهردار مجری این خیانت بزرگ میباشد

منبع: 
تریبون زمانه
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.