کاوش / رز بدرخانی- ریحانە اسماعیلی -مهرداد اسفندیاری

کاوش - ویژە برنامە انتخابات ریاست جمهوری قسمت 13

مهمانان برنامە : خانم رز بدرخانی - خانم معصومە اکبری  - خانم ریحانە اسماعیلی و آقای  مهرداد  اسفندیاری 

http://kurdch.tv/default.aspx

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.