مراسم خاکسپاری علیرضا صبوری در روز جمعه 20.01.2012 برلین - عکاس خانم اختر قاسمی