برای کنفرانس “اتحاد برای دموکراسی در ایران” استکهلم

پانل “آینده را با هم خواهیم ساخت” همفکری و راهجویی پیرامون مسائل اتنیکی در ایران
آیا کنفرانس “اتحاد برای دموکراسی در ایران” استکهلم توان جدی گرفتن این موضوع را دارد؟
آیا میتواند از انتخابات آزاد به مضمون مطالبه محوری مخصوصاً در مورد حل مسئلهٔ ملی پیوند بزند؟

پانل  “آینده را با هم خواهیم ساخت” همفکری و راهجویی پیرامون مسائل اتنیکی در ایران

 

دمکراسی برای ایران بدون گذر از نابرابری حقوق اقوام وملل ساکن کشور امکان ناپذیراست. من با توجه به این نکته اساسی، «طرح پیشنهادی ....» خود را عرضه کرده ام. ازلحاظ نظری میتوان چپ، راست، لیبرال، تمامیت ارضی خواه ویا استقلال طلب بود و در پنج مورد اساسی «طرح پیشنهادی....» برای حل مسئلهٔ ملی در ایران نظر مثبت داشت.

 اکنون که فرصت کافی وجود دارد، باید درباره این پنج مورد اساسی تبادل نظر نمود و به توافق رسید

من بر این باورم که در فردای بحرانی و نامشخص ایران امکان حل مسالمت آمیز این معضل وجود نخواهد داشت. دور زدن این معضل و قرار ندادن آنها دردستور نشست ها فقط وفقط میتواند راه را برای دیکتاتوری وامدادهای غیبی وخشونت توسط نیروهای خارجی تحت شعار «حفظ تمامیت ارضی» و یا «استقلال طلبی» هموارکند.

 آنچه که آقای حسن شریعتمداری تحت طرح ٫٫سامانيابی اقوام در ایران٬٬ پیشنهاد کرده اند میتواند دستور کار " قوه مقننه (پارلمان) ملی ـ منطقه ای " و" پارلمان مرکزی ایران "  قرارگیرد. ولی ما اکنون نیاز عاجل داریم به توافق نظری و تئوریک مسئله. بنابرین به نظر من برای ایجاد همدلی و نزدیکی نظری همه ملیتها و اقوام ساکن ایران، باید این پنج مورد گره گشا در دستور مباحث هر نشست و گردهمایی – از جمله کنفرانس «اتحاد برای دموکراسی در ایران» قرار گیرد.

 ۱ـ حق داشتن قوه مقننه ـ مجریه ـ قضائیه (پارلمان ـ دولت ـ دادگستری) ملی ـ منطقه ای در کنار (پارلمان ـ دولت ـ دادگستری) مرکزی

۲ـ حق تحصیل از ابتدایی تا دانشگاه به زبان مادری، فرهنگستان علوم به زبان مادری ورسمیت یافتن زبان مادری در ادارات دولتی محلی در کنار زبان رابط و مشترک

۳ـ ازکلاس چهارم در کنار زبان مادری، تدریس زبان فارسی بعنوان زبان رابط بین ساکنان دیگر مناطق و ملل

۴ـ تعداد نمایندگان ملل در مجلس شورای ملی ایران بر اساس جمعیت ملل معین می شود. تعداد نمایندگان در مجلس سنا برابر خواهد بود

۵ـ تلاش ملل برای حفظ اتحاد ملل واقوام ایران خواهد بود.

 

اگرما بتوانیم در موارد فوق ازفدرالیست گرفته تا تمامیت ارضی خواه واستقلال طلب به توافق برسیم اولین قدم برای حل معضل به شکل مسالمت آمیز و عدم خشونت برداشته شده ونیروی اکسترمیست  ایزوله خواهد شد.

 آیا کنفرانس “اتحاد برای دموکراسی در ایران”  استکهلم توان جدی گرفتن این موضوع را دارد؟

آیا میتواند از انتخابات آزاد به مضمون مطالبه محوری مخصوصاً در مورد حل مسئلهٔ ملی پیوند بزند؟

 

صمد دژبان

پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۲

 

منبع: 
ایمیل رسیده از نویسنده
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
صمد آقا ! در تبريز مثلی است که ميگو يند که « عينالی نجه زيارت گاه دير ؟ دئيرلر . جواب وئرلر ، باخ اونون زوارينا » ترجمه اش چنين است که زيارتگاه عينالی چطوری است جواب ميدهند نگاه کن به زوارش. امروز وقتی به ترکيب شرکت کنندگان و تفکر حضرات را بررسی ميکنی ميبينی همه چيز روشن است و با اين جمله « اتحاد برای دموکراسی در ایران » ميخواهند ملل تحت ستم شونيزم سر خرمن ببرند ولی حرکت ملی آذربايجان نميرود .