احمدی مقدم: با قدرت تمام آمادگی برخورد با اغتشاشات هواداران یک نامزد ردصلاحیت را داریم