انتخابات سال 92 و رد صلاحين هاشمي رفسنجاني رئيس شورا مصلحت نظام

پایان عمر این نظام نزدیک است، اگر هاشمی رفسنجانی مانند موسوی و کروبی به مخالفین به پیوندد. بهرحال امام زمان آقای مشائی و آن کسی که کاندیداتوری ایشان را در آسمان تأیید کرده و شورای نگهبان باید قبول کند، از این آقایانی که هاشمی و خود او را حذف کردند ناتوان تر بودند و گویا وقعی به آنها گذاشته نشد یا خود این آقایان خوب می دانند که اصلا این قدرت آسمانی و امام زمان وجود ندارند. پس عوامفریبی ایشان هم رنگ باخت! حالا ما منتظر می مانیم ببینیم که چه خواهد شد و این آقایان تا کجا می توانند پیش بروند!

 

"مملکت امام زمان،‌ تنها جای جهان است که شخصی در آن واحد

هم رییس مصلحت است، هم صلاحیت ندارد..."

یک خانم مبارز کرد، بنام صبری بهمنی، جمله فوق را برای سایت فه یسبوک من فرستاده است. این جمهوری اسلامی درایران واقعامسخره است وخودشان را نیزمسخره کرده اند. من همین دیروز با روزنامه اینترنتی کردانه مصاحبه ای درمورد انتخابات سال 1392 ایران داشتم که به دلیل حذف کاندیداتوری رفسنجانی، چاپ نشد. یکی از پرسشها این بود:  

"خیلی ها آمدن هاشمی رفسنجانی در سن هشتاد سالگی یکی دیگر از نشانه های بحران عمیق سیاسی و اجتماعی در ایران می دانند نظر شما در این رابطه چیست"؟

پاسخ: "من صددرصد با این نطر موافقم. ماهیت آخوندهای نیرنگ باز بغیر از این نمی تواند باشد. زیرا ما بخوبی دیدیم، بعد از خاتمه جنگ، جمهوری اسلامی با چنین بحرانی رو برو شده بود و زود آقای خاتمی اروپا دیده با لب خند ملیح را جلو انداختند و او واقعا توانست با رئیس جمهور شدن حد اقل عمر جمهوری اسلامی را 8 سالی دراز کند. درآن مقاله ذکر شده(+) من کامل تر توضیح داده ام. اکنون مجددا با آن بحران و بدتر از آن مواجه شده اند و خاتمی نیز به امید ولی فقیه شدن خودرا کاندید نکرد، پس ناجی اسلام در ایران و دراز کردن عمر این جمهوری فقط در دست هاشمی رفسنجانی می تواند باشد، اگر از طرف شورای نگهبان تأیید شود. البته، این دیگر بعید بنظر می رسد و واقعا خرفتی وکله شقی ملاهای بیسواد سیاسی شورای نگهبان را می رساند، اگر "رئیس شورای تشخیص مصلحت نظام"، برای کاندیداتوری ریاست جمهوری، تأیید نشود"!

خرفتی و کله شقی این آقایان به اثبات رسید و می بینیم که چگونه خود را مسخره می کنند. آخر مگر می شود کسی رئیس شورای مصلحت نظام را از لیست کاندیداتوری این انتخابات (خیمه شب بازی) ریاست جمهوری اسلامی حذف کنند؟ این که آقای هاشمی می خواهد نظام را حفظ کند! چگونه باید از لیست حتا کاندیداتوری نظامیکه او می خواهد آن را حفظ کند، حذف شود؟!

پایان عمر این نظام نزدیک است، اگر هاشمی رفسنجانی مانند موسوی و کروبی به مخالفین به پیوندد. بهرحال امام زمان آقای مشائی و آن کسی که کاندیداتوری ایشان را در آسمان تأیید کرده و شورای نگهبان باید قبول کند، از این آقایانی که هاشمی و خود او را حذف کردند ناتوان تر بودند و گویا وقعی به آنها گذاشته نشد یا خود این آقایان خوب می دانند که اصلا این قدرت آسمانی و امام زمان وجود ندارند. پس عوامفریبی ایشان هم رنگ باخت! حالا ما منتظر می مانیم ببینیم که چه خواهد شد و این آقایان تا کجا می توانند پیش بروند!


(+) من مقاله اي براي مجله جوانان حزب دمکرات کردستان نوشته ام و تمرکز روي خاتمي کرده ام که در اين مصاحبه از آن مقاله نام برده ام و بيشتر توضيح داده ام.

 

هایدلبرگ، آلمان فدرال 22.5.2013                                        دکتر گلمراد مرادی

dr.g.moradi41@gmail.com

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.