گفتگو با شهریار آهی، در باره کنفرانس «اتحاد برای دموکراسی »

در این فایل صوتی در باره میزبان کنفرانس، برگزار کنند گان و همچنین  درباره برنامه آن وبرخی شایعا ت پاسخ روش و صریحی داده شد :

برنامه کار کنفرانس “اتحاد برای دموکراسی در ایران” اعلام شد. این کنفرانس به دعوت حزب لیبرال سوئد در روزهای ۴ و ۵ خرداد ماه ۱۳۹۲ برابر با ۲۵ و ۲۶ ماه مه ۲۰۱۳ در پارلمان سوئد در استکلهم برگزار خواهد شد.

 

روز نخست، ۲۵ ماه مه

۱-      خوش آمد گویی توسط دو میزبان سوئدی از احزاب لیبرال و سوسیال دموکرات

-  ارائه توضیحاتی در مورد کنفرانس  و سپس سخنرانی آغازین به زبان فارسی

۲-      انتخابات جاری در ایران

 - تفاوت های آن با انتخابات آزاد

۳-      انتخابات آزاد و منصفانه براساس معیارهای بین المللی:

- راهبرد گذار به دموکراسی و حل مشکلات حاد مردم

- انتخابات آزاد در ایران و صلح جهانی

۴-       واقعیت پلورالیستیک و چند کانونی بودن صحنه سیاسی ایران و امر اتحاد برای دموکراسی

۵-      سخنرانی میهمانان ایرانی کنفرانس

۶-      سخنرانی میهمانان غیر ایرانی کنفرانس

====================

روز دوم، ۲۶ ماه مه

۱-      “آینده را با هم خواهیم ساخت” همفکری و راهجویی پیرامون مسائل اتنیکی در ایران

۲-       گفتگو درباره برابری جنسیتی به عنوان یکی از بنیادهای دموکراسی

۳-      گفتگو درباره بحران اقتصادی و وضعیت کارگران، معلمان و دیگر مزدبگیران در ایران

۴-      جمع بندی و گفتگو پیرامون متن و بیانیه پایانی: ۵ بعداز ظهر

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

نظر : 
124 کشور در جهان هست هر سال در یک کشور دور هم جمع بشوید ناهار شام صبحونه بخورید حال کنید خاله خاله بازی کنید
عدم انتشار شده: 
false