ال تقسیم را باور کنیم

با درک درست و ارزیابی و تحلیل و تمرکز عمیق در چنین شورشهایی عللها و اهداف آنها میتوان به این جنبشها تاثیر کرد و اهداف این جنبشها را علیه ارتجاع و سرمایه داری جهانی سوق داد .اری ال تقسیم را باور کنیم اینبار چپ ترکیه بر علیه اخوان المسلمین میجنگد. پیروزی یا شکست این جنبش پیروزی یا شکست چپ جهانی و ماست

عصیان 6 روز گذشته که از جرقه کوچکی شروع شد به سراسر ترکیه کشیده شده است میرود تبدیل به انقلاب سراسری بینجامد پشتیبانی کارگران و سندیکاها و اکثر نیروها و احزاب در ترکیه و جهان اثبات این مدعاست

این عصیان د ر وحله اول به کسانی که انقلاب را باور ندارند بار دیگر باوراند که خشم فروخفته درون هر مردمی که از نظم وشرایط غیر انسانی سرمایه داری به تنگ آمده اند مترصد این فرصتها هستند .بار دیگر باوراند که شرایط عینی و ذهنی برای انقلاب همیشه وجود داشته و دارند تنها منتظر بروز جرقه ای هستند تا خود را عرضه کنند.

  دولت اسلامی اردوغان با آرامشی وصف ناپذیر تصور میکرد جزیره ثباتی آفریده و میتواند قدم به قدم سیاستهای سرمایه داری جهانی و آرزوهای دیرینه ا.ک.پ  را مبنی بر بازگرداندن حکومت اسلامی عثمانی  محقق سازد.هجوم دولتی با اعمال قوانین اسلامی  برای محدود کردن آزادی فردی  هرچند با اعتراض توده ها و اپوزسیون همرنگ و هم جنس حاکمیت همراه شد اما موفق نشده بود تا حاکمیت را به عقب نشینی وا دارد 

نکته اصلی ماهیت اعتراضات اخیر انتخاب راه سوم جدا از اپوزسیون هم جنس با حاکمیتی که صرفا برای کسب قدرت سیاسی به این اعتراضات میپیوست.اپوزسیونی قلابی که در تاریخ کذشته دوران  حاکمییت خود علنا ثابت کرده بودند که هیچ فرقی با حاکمیت  ا.ک.پ در کیفیت و برنامه هاشان وجود ندارد .عصیان اخیر خود جوش آغازگر راه سومیست که توسط خود توده ها ایجاد شده است .چپ ترکیه با تجارب تلخ شکستهای مکرر تاریخی خود اینبار  ابتکار عمل را به دست گرفت و سازمانها و احزاب و سندیکاها را به دنبال خود میکشد. توانایی و موفقیت این جنبش نیاز مبرم به حمایت کمونیزم و جپ جهانی و نو و دگر اندیش دارد .درک حزب از این جنبش و فراخوان اعلام همبستگی به موقع آن ثابت میکند که حذب همچنانکه به انقلاب توده ها بدست توده ها باورمند است حمایت از این جنبشها را وظیفه خود میداند. شورشها و عصیانهای اخیر در استکهلم فرانکفورت و اینک در سراسر ترکیه درسهای فراوانی دارد که نمیبایست مثل یونان و اسپانیا و جنبش 99 درصدی جهانی  فرصت بازیابی به  ارتجاعی و حکومتهای وابسته را بدهد

با درک درست و ارزیابی و تحلیل و تمرکز  عمیق در چنین شورشهایی  عللها و اهداف آنها میتوان به این جنبشها تاثیر کرد و اهداف این جنبشها را علیه ارتجاع و سرمایه داری جهانی سوق داد .اری ال تقسیم را باور کنیم اینبار چپ ترکیه بر علیه اخوان المسلمین میجنگد. پیروزی یا شکست این جنبش پیروزی یا شکست چپ جهانی و ماست

پس با فریاد  عاشق اولسون ترکیه قهرمان خالقینین دئوریمینه (درود بر انقلاب خلق قهرمان ترکیه ) را یک صدا فریاد کنیم

عصیان و انقلاب مردم ایران را باور داشته باشیم که از درون همین جرقه های کوچک آغاز خواهد شد.آیا برای هدایت این  جرقه های کوچک در شورش گرسنگان و زحمتکشان ایران آمادگی کامل را داریم ؟برای آمادگی در این زمینه جه باید کرد؟ 

ابتدا باید باور داشت که این جرقه ها  قادرند به شعله های خرمن فرو خفته مردم زحمتکش ایران سرایت کنند.    ال تقسیم در تبریز  تهران اصفهان شیراز مشهد اهوازو... در پیش است 

باریش  2 ژوئن

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نوشته ائی برای خوش خدمتی به چپ های پانیرانیست، مسآله ترکیه محدودیت مشروبات الکلی است و چون بیشتر درآمد ترکیه از راه توریزم و بطبع از فروش آبجو و راکی می باشد، بدانجهت شرکت های توریستی از مسآله شدیدآ رنج می برند، التحریر کجا والتقسیم کجا؟ آیا می شود نحوه انتخاب حسنی مبارک را باردوغان یکی دانست؟ لطفاّ سعی نکنید بخاطر خوشحال کردن پانفارسیسم راه احمد کسروی ادامه دهید،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای کرمی شما بهتر است فعلا به انتخابات دموکراتیک سازگار با هویت فارسی تان مشغول باشید . نویسندگان تان هم که با " لقد پراکنی " از هویت فارسی سازگار با دموکراسی!! شما محافظت می کنند!!!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ناصر كرمي اينبار از منظر محقق نفوس و آمارگر تركيه وارد شده و با سرشماري ملي در تركيه به آمار واقعي كردهاي تركيه رسيده و اعلام آمار نموده اند.از زحمات ايشان در رابطه با كردهاي تركيه تشكر ميكنم و تقاضامندم در خصوص كردهاي ايراني هم سرشماري انجام داده و آمار دقيق كردهاي ايران را تحقيق و اعلام نمايند.در ضمن بفرمايند در اين آمارگيري لر ها و لك ها جزو كردها هستند يا نه؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
باتشکرازتوضیحتان، که واقعآ برای من سئوال شده بود که الان متوجه شدم باتشکردوباره

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
البته ترکیه درمراحل اولیه دموکراسی است ولی وجودبیش از50-60 حزب،آزادی احزاب چپ وسوسیالیستی و کمونیستی درکشورمسلمان،وجودهمین تظاهرات وتجمعات وبحث وجدل های خیابانی نمونه های وجوددموکراسی نیم بندولی واقعآ موجودجامعه ترکیه است.وضع درکشورفارس زبان ایران شماچگونه است؟احزاب چپ پیش کش اصلآ حزبی ئجوددارد؟
شما میگوئید««اگرارتش موقعیت قبلی راداشت ...»»اگروخیالاتی شدن جوابگوی منطقی اوضاع وشرایط بوجودآمده نیست!!! ؟اگرشما دخترمیشدیداسمتان حتمآ ناصره میشد!!!بله فرهنگ وناسیونالیسم فارسی شما بادموکراسی سازگاراست که در سه جهوری عقب مانده وطاعون زده فارسی زبان ایران ،افغانستان وتاجیکستان سنگساروبریدن اعضاء بدن واعدام وشکنجه یادگاروحشیان خاخامنشیانتان ،بهترین وجه دموکراسی فارسی شماست.با معذرت ازفرهیختگان فارس زبان .(پیام قبلی ناقص فرستاده شد باین خاطربعضی جملات تکراری است.باعرض معذرت)
تصویر مرحوم مسؤل سابق کامنتهای ایران گلوبال

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ناثر نا سری گرامی، همانطوری که گاها برای شما اتفاق می افتد، اگر نام خودتان را وارد نکنید، کامنت با نام Anonymous درج می شود. گاها برخی دوستان وقتی متوجه شدند که کامنتشان با نام Anonymous منتشر شده است، برای اصلاح آن کامنتشان را با نام خود و دوباره می فرستند. در چنین مواردی گاها در اثر بی توجهی من و یا همکاران، هر دوی آن کامنتها منتشر می شوند. کامنت بالا از همین موارد بود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
میگوئید««اگرارتش ...»»اگروخیالات ؟اگرشما دخترمیشدیداسمتان حتمآ ناصره میشد!!!بله ناسیونالیسم فارسی بادموکراسی سازگاراست که در سه جهوری عقب مانده وطاعون زده فارسی زبان ایران ،افغانستان وتاجیکستان سنگساروبریدن اعضاء بدن واعدام وشکنجه بهترین وجه دموکراسی فارسی شماست.با معذرت ازفرهیختگان فارس زبان .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این پیام*دوست عزیز ممنون از اظهار نظر شما در روزهای اول این جپها و مخصمصا گروههای آنارشیستی و کمونست ترکیه بودند که این عصیان را سازماندهی کردند و سپس سایر گروهها به این قیام پیوستند .نکته حائز اهمیت اتحاد همه نیروهای مترقی ترکیه بود .کردها با رقص کردی در کنار ورزشکاران از همه تیمها چپها در کنار سوسیال دئموکراتها وهمه و همه متحدانه علیه فشیسم ارتجاعی حاکمیت عمل کردند.اختلافات خود را کناری گذاشتند و یکصدا به ادامه قیام اصرار دارند.این درس بزرگی برای همه ماست . دوستانی که میخواهند خود به چشم واقعیتها را ببینند دعوت میکنم به سایتهای زیر مراجعه کنند sozcuweb tv karsi TKP XALQ tv kanalturk *بادواسم همزمان ،باریش جلاال زاده وAnonymousدرج شده بود که دومی بدون توضیح حذف شده است .آیا بازهم سئوال میکنم لطفآ جواب دهید اینها ،این دونفریک شخص هستند؟
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقای کیانوش توکلی،... مقالهءِ "صدای طبل سیاست‌های بی‌رونق در اعتراضات ترکی" قابل خواندن هست ولی خالی از اشتباهات تاریخی نیست، و تحلیلهای آن فراگیر نمیباشد، اگر ارتش موقعیّت قبلی خود را میداشت اکنون مانند دفعات قبل در تاریخ ترکیه، کودتایی را سامان داده بود، کاری را که مردم اکنون در ترکیه انجام میدهند بجای کودتای ارتش میباشد امّا عواقب آن مشخص نیست. هویّت تُرکی مانند قبل دچار بحران هست، فرهنگ و ناسیونالیسم تُرکی با دمکراسی سازگار نیست، وضعیّت چند گانه در جامعه و در سیاست ورزی حکومتها و ارتش ترکیه مانند دفعات قبل به بُن بست رسیده است، نیروی برنده در این میان ملّت 18 میلیونی کُرد است اگر شرایط را درست تحلیل و تصمیم های درست را اتخاذ کنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این پیام با دواسم باریش جلال زاده وAnonymousچاپ شده !!!ایا اینه یک نفرند؟
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب باریش و یلینک گرامی لطفا مقاله «صدای طبل سیاست‌های بی‌رونق در اعتراضات ترکیه» که در سایت ایران گلوبال هست را بخوانید ؛ اطلاعات بسیار جالبی از حوادث اخیر ترکیه را ارائه می کند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حرف آخر رو در موضوع تظاهرات تركيه ..... ناصر كرمي خواهند زد،من دقيقا ميدانم كه ايشان الان مشغول تحقيق و مطالعه در اين خصوص هستند و انتخابات اولويت دوم ايشان است و منتظرم تا مقاله ايشان را بخرانم و مستفيض شوم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست عزیز ممنون از اظهار نظر شما در روزهای اول این جپها و مخصمصا گروههای آنارشیستی و کمونست ترکیه بودند که این عصیان را سازماندهی کردند و سپس سایر گروهها به این قیام پیوستند .نکته حائز اهمیت اتحاد همه نیروهای مترقی ترکیه بود .کردها با رقص کردی در کنار ورزشکاران از همه تیمها چپها در کنار سوسیال دئموکراتها وهمه و همه متحدانه علیه فشیسم ارتجاعی حاکمیت عمل کردند.اختلافات خود را کناری گذاشتند و یکصدا به ادامه قیام اصرار دارند.این درس بزرگی برای همه ماست . دوستانی که میخواهند خود به چشم واقعیتها را ببینند دعوت میکنم به سایتهای زیر مراجعه کنند
sozcuweb tv karsi TKP XALQ tv kanalturk

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" خانمی سرخ جامه " سرخ پوش " سمبل اعتراضات ترکیه است """ جناب باریش اگر کمی‌ به تاریخ ترکیه آگاهی‌ داشته باشید درخواهید یافت که هر وقت "" جریان چپ "" وارد عرصه سیاسی در ترکیه شده، جریان راست پیروز میدان شده، به نوعی جریان چپ جاده صاف کن فتح قلّه برای جریان راست است. """ پشت پرده چه خبر است ؟ """ دو چهره قدرتمند "" اردوغان و فتح‌الله گولن "" با بیرون راندن رقیبان در حال تاثیر گذاری بر تحولات جامعه ترکیه هستند. "" واقعیت این است که نسل امروز ترکیه " به هیچ وجه نمی‌خواهد در فضا ئی کم دمکراتیک تر از پدران و مادران خود زندگی‌ کند. اردوغان با وجودیکه عمل گرائی را با اصلاحات عظیم اقتصادی عجین کرد، از درک "" نیاز عمیق به دمکراسی و فرد گرائی "" عاجز ماند. نسل امروز به شخصی‌ آقا بالا سر نیاز ندارد که مدام در مورد زندگی‌ شخصی‌ آنان امر و نهی کند و نسخه تجویز کند. در دنیای امروز درجه و میزان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
باريش بيگ ! فکر ميکنم عينکت را خيلی چپ زده ای اگر کمی به طرف راست تغير دهی خواهی ديد که در استانبول فقط چپی ها نيستند بلکه نماينده های اقشار ملت سرمايه دار ، مذهبی ، غير مذهبی ، هنرمندان که برخی از هنرمندان و فوتباليست های مشهور که خيلی هم پولدار هستند و حتی طرفداران م ح پ يعنی حزب مليت گرا نيز شرکت کرده اند و در ثانی طرفداران محيط زيست فعال اصلی ميباشند که نبايد حق شان را انکار کرد خلاصه اينکه
اين چپ بازی اخير تو برای من خيلی عجيب است چرا که تو را از نزديک ميشناسم