اوج عقلانیت "آقا" و 8 کاند ... !

چی!؟ جان مجتبی راست میگی!؟ یعنی زن ِ!؟ پس، "تورم بیداد" مرد نیست، زن است !؟
ای خاک بر سر شما سپاه پاسداران و بسیج و لباس شخصی، که از پس ِ نصف مرد هم بر نمی آئید!
من به قوه قضاییه دستور میدم که در اسرع وقت این زنکه فاحشه بنام " تـورم بیـداد"...

بینندگان و شنوندگان اُمتِ همیشه در چُرت و خمار ِ یک بس،

سلام  ِ "آقـا"، حواله همه شما با دو بس.

اینـک در آستانه انتخابات هستیـم، انتخاباتی که در این دوران حساس و سرنوشت ساز، 8 کاندید به پیـروی از جمله تاریخی و ضـد امپریالیستـیِ "ما همه خـر ِ توئیم خمینـی" گرد هم آمدند تا در یـک اقـدام آخوندی در این عالم با مُـروت که فقط از نظـام جمهوری اسلامی برمی آید از صندوق نامرئی "انتخابات"، سوگلی دلخواه "آقا" بنام رئیس جمهور" بیرون بیاید.

اگر نخواهیم غُلو کنیم باید بعرض برسانیم که انتخابات ما از نوع انتخابات رایـج و طبیعـی و انسانی که در سایر کشورهای دیگر انجام می شود نیست و این خود نشاندهنده تفاوت شگرف انتخابات ما با آنهاست!

اینک این شمـا و این هم 8 مانکن ِ تـو دلبـرو ...، ببخشیـد، 8 کاندو ... بازهم با عرض پوزش، 8 نماینده شورای حراست و نگهبان ِ بیت رهبری که برای دلبربایی از"آقا"،ادا و اطوار در می آورند که سپاه پاسدارانِ نعلین "آقـا"، قـلاده محبـوبِ "هرچه آقا بگه"، را بـرگـردن "رئیس جمهور" برآمده از صندوق نامرئیT بیـانـدازند که وی، آنـرا به پیشگاه مبارک خلیفهِ عقب افتاده ذهنی تاریخ، حضرت خامنه ای تقدیم کند.

اما قبل از تشریفات "انتخابات" باید 8 مانکن ِ  کاندیدِ تودلبرو "آقا"، به سئوالی مُهم پاسخ دهند!

مُجری: اما سئوال شاه کلیدی، ببخشید مُلا کلیدی را که از طرف شورای نگهبان ِ تشخیص مصلحت نظـام در حوزه فضله های قُم و نجف بدست بنده داده اند برای شما می خوانم که باید هر کاندید در یکدقیقه به وقت مغرب، به آن پاسخ دهد!

و اما جواب ، ببخشید سئوال:

" تـورم بیـداد می کند، باید باهاش چکار کرد و چطور می شود آنرا مهار کرد!؟"

رضایی:  غلط می کنه، باید اعدام بشه، مگر این مملکت صاحب و سَلار ندارد!؟

جلیلی: باید طبق عدلِ "آقـا"، خودش و خانواده اش را با شمشیر برادران حزب اله، بدرک واصل کنیم.

روحانی: از نظر سانتریفیوژی خیلی خطرناک است و باید گاز انبری بهش حمله کنیم و بکُشیمش !

قالیباف:  ای ناکس، از مُدل من در کُشت و کُشتار 18 تیر یاد گرفتی، منهم موافقم، باید گـاز انبری نسل اش را بـر داریـم!

ولایتی: هر مجازاتی که اسلام عزیز ما گفته، باید در مورد این معلون بکار ببریم!

حداد عادل: اول بهتر است او را بازجویی اسلامی کنید و اگر تریاکی، شیره ای با خود داشت لطفأ زود گزارش کنید نه بهتـر است آنرا برایم بیاورید تا بنده مثقالی و یا گرمی و بنا به "حکم حکومتی" جُـرم او را حسـاب کنـم و عـادلانـه هم کیلویی، در بیـن دوستان حاضر، تقسیم کنم!

عارف: آقای مُجری من به این سئوال شما اعتراض دارم، درحقیقت شما با این سئوال، هوش و ذکاوت اکابری ما را زیـر سئـوال بُردید، این کشور به یُمن و برکت امـام، بسیج، سپاه و لباس شخصی دارد به مـا چـه که این آقای تـورم را چکارش باید کرد!

غرضی: این سئوال توهین به اُمت عزیز ماست، بعدش هم، چطور هنوز نتوانسته اید دستگیرش کنید!؟

مُجری: بینندگان،  شنوندگان و 8 کاندید عزیز مادر!

اتفاقی افتاده است، چی... "آقا"، "آقا"، صبـر کنیـد ... چی؟ کی پُشت خطه !؟ قرار نبود کسی روی خط بیـاد، چی یکبار دیگه بگو، "آقا، پشت ِ خطه ... "آقا" ی خودمون ...!

وای چه سعادتی نصیب ما شده است، از طریق اطاق پـالتـاک؟ نه ؟ ببخشیدقرار است از طریق اسکایپ به ما وصل شود!

با عرض معذرت، اشکال فنی پیش آمده است، گویا "آقا" سر منقل ِ، ببخشدید سر ِ نمـاز است ... آهان، تمام شد، کشید؟ حالا توپ ِ توپِ ، خوب پس بریم...

اینک شما چهره نورانی "آقا" را از طریق اسکایپ ساختِ دانشمندان حوزه علیمه قُـم و نجف می بینید!

8 کاندید یک صدا شعار می دهند: "ما همه گوش به فرمان توئیم" "تا ابد نعلین دم پای توئیم" ما همه مانند کاندو ....

خامنه ای: میخوام صدسال سیاه هم گوش بفرمان من نباشید! شما آبروی نداشته اُمت مسلمان خودمون را هم با این مناظره های مسخره بُردید، شماهاکه هرکدام تان درکُشت و کُشتار و شکنجه مردم مجوس ایـرانـی یـد طولانی دارید چطور نتوانستید از طریق توضیح المسائل امام راحل، این مـردکـه "تورم بیداد" را که تخت و مُلک بنده را به خطر انداخته است ... صبر کنید ببینم این عیال ناقص العقـل بنـده چـی میگه... هان، نشنیدم بلندتر بگو، انگشتتو تو دهنت بکن که خدا نکرده نامحرم نشنوه، خوب جون بکن ای ضعیفه، ای نحیفه ... چی میگی؟

چی!؟ جان مجتبی راست میگی!؟یعنی زن ِ!؟ پس، "تورم بیداد" مرد نیست، زن است !؟

ای خاک بر سر شما سپاه پاسداران و بسیج و لباس شخصی، که از پس ِ نصف مرد هم بر نمی آئید!

من به قوه قضاییه دستور میدم که در اسرع وقت این زنکه فاحشه بنام " تـورم بیـداد"... صبـر کنید ببینم باز عیال ناقص الخلقه من چی میگه؟ هان، چی، "تـورم بیـداد " نام مستعار اش است! پس اسم اصلی جهنمی او چیست !؟ نمی دانی؟

مُجری: حضرت امام، آیت اله نمیرالمئومین جنتی، از طریق یاهو مسنجر به ما گزارش داده اند که اسم واقعی او نـدا ایرانی است!

خامنه ای: به خدا من ازهمان اول می دانستم این قاتل نامش نمی تواند فاطمه، زهرا و یا زینب باشد!

در هرحال داشتم می گفتم که قوه مُقننه هرچه زودتر او را دستگیر و در میدان قوتبال، سنگسـار کند.

مُجری" به جان "آقـا" من هم می دونستم این تـورم بیـداد، خـانـم است ولی برای نظـام مُقتدر ما، ننگ بود که بگم یک زن این همه فلاکت و بدبختی را بر سرمان آورده است!

امیدوارم سربازان گمنام "آقا"، این قاتل را هر چه زودتر دستگیر کنند و ما در مناظره بعدی خبر خوش سنگسار او را به پیشگاه رهبر و اُمت همیشه در صحنه، بدهیم .

ناگهان 8 کـانـدو ... های "آقـا" از جا بلند می شوند و یکصدا و یک نفس، عربده می کشند:"

به فرمان رهبر، تـورم بیـداد، سنگسـار باید گردد ..."

                                                             سه شنبه بیست و یک خرداد 1392- استکهلم

ایمیل نویسنده: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.