فایل صوتی/سخنان گلاله شرفکندی در باره انتخابات

خانم گلاله شرفکندی عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان، در اتاق فرهنگ گفتگو سخنانی در مورد انتخابات پیشرو، ائتلاف کاندیداها و چگونگی برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری و همینطورنظر کاندیداها در مورد مسئله ملی، صحبت  داشت که با نقد و اظهار شرکت کنندگان ادامه یافت .

انتشار از: