برای برداشتن گام سوم آماده شویم

تا همین جا پیروز واقعی این انتخابات جامعه‌ی سیاسی ایران و اصلاح‌طلبان هستند و از این پس هر چه به دست آورند، مکمل این پیروزی است. لذا باید در یکی دو روز باقی مانده گام سوم را بردارند که بسیج همه‌ی مردم برای مشارکت بیشتر و رای دادن به نامزد مورد نظر آنان یعنی آقای روحانی است.

گام سوم  بسیج همه‌ی مردم برای مشارکت بیشتر و رای دادن به نامزد مورد نظر یعنی آقای روحانی است

اگر انتخابات را فرآیندی بدانیم که جامعه‌ی ما را از وضع فعلی آن یک گام به جلو ببرد، گمان می‌کنم این انتخابات با همه‌ی ضعف‌هایش چنین خواهد شد و شخصا به آن امیدوارم. تاکنون دو گام موفقیت‌آمیز در آن برداشته شده و تا همین جا هم دست‌آورد مثبت داشته است. گام سوم هم می‌تواند آن را تکمیل کند.

گام اول پذیرش اصل مشارکت در میان نیروهای منتقد است که موجب تقویت نهاد انتخابات و بازسازی پایه‌های سیاست در کشور می‌شود. به نظر من فضای عمومی ایجاد شده در میان این نیروها به معنای نوعی بازنگری نسبی و تصحیح منش و شیوه‌ی سیاسی گذشته است. 

گام دوم که بسیار مهم هم بود، رسیدن نیروهای اصلاح‌طلب به یک تصمیم سیاسی و وحدت در نامزد است. در اینجا باید از مجموعه‌ای که توانست چنین تصمیمی را بگیرد تشکر کرد ولی احترام ویژه را باید برای آقای دکتر عارف قائل شد که بزرگوارانه با این تصمیم برخورد کردند و به سرمایه‌ای ارزشمند تبدیل شدند و این رفتار نشان داد که اصلاح‌طلبان اگر عقلانیت را یک شعار محوری در اداره‌ی کشور مطرحمی‌کنند، در رفتار درونی خودشان هم به آن ملتزم هستند. تا همین جا پیروز واقعی این انتخابات جامعه‌ی سیاسی ایران و اصلاح‌طلبان هستند و از این پس هر چه به دست آورند، مکمل این پیروزی است. لذا باید در یکی دو روز باقی مانده گام سوم را بردارند که بسیج همه‌ی مردم برای مشارکت بیشتر و رای دادن به نامزد مورد نظر آنان یعنی آقای روحانی است.

با توجه به جمیع جهات انتظار می‌رود که این گام سوم نیز با موفقیت برداشته شود و این انتخابات بتواند آغازی برای یک راه جدید در عرصه‌ی سیاسی ایران مبتنی بر همدلی و زدودن غبارهای کدورت باشد و شاهد ورود به دوران تازه‌ای از حیات سیاسی در میهن خود باشیم. 

 

منبع: 
سایت جرس
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.