کاوش،انتخابات92،مهمانان یوسف عزیزی بنی طرف-اکبر کریمیان - 19

کاوش - ویژە برنامە انتخابات ریاست جمهوری قسمت 19

مهمانان برنامە : آقای یوسف عزیزی بنی طرف و آقای اکبر کریمیان

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.