روحانی را به گورباچوف تبدیل کنیم‏
24.06.2013 - 15:46

 

وزارت کشور با جعل وارونه آمار اینبار بر عکس در گروه کر ارکستر رهبری با استفاده از تمامی رسانه ها ی داخلی وخارجی در انحصار جهان سرمایه برای پیشبرد این سناریو بسیج گشتند.پیروزی روحانی را پیروزی مردم خواندند .تمامی باندها وی جناحهای رژیم که تا دیروز با درنده خویی دزدیهای همدیگر را افشا میکردند به فرموده رهبر در صف واحدی به نجات رژیم محتضر رو به مرگ متحدانه در دولت آشتی باندها هر یک نقش خود را بخوبی ایفا کردند.
مهندسی انتخابات قبل از دست چینی 8 مهره که بر اساس شناخت دقیق از روحیات مردم از طرف رهبر انتخاب شده بودند هر یک نقش ویژه خود را در سناریو ایفا کردند.باند رفسنجانی برای حذف باند احمدی نژاد در قدرت مزاحم رهبری وظیفه اش فقط حذف مشایی بود تا در سازش با رهبر در حکومت اینده اشتی روحانی بخشی از موقعیت خود را بازسازی کند.باند اصلاح طلبان رانده شده از حاکمیت خاتمی و شرکا بخاطرهم سرنوشت بودن در فردای فروپاشی رژیم وظیفه زنده کردن خواست اصلاح طلبی رادرسیمای روحانی بخوبی القا کردند پروژه اصلاح طلبی 4 سال بود که در تابوت قرار داشت به یکباره با معجزه حضرات زنده گشت .باند اصولگرایان مخصوصا جنتی و شرکا صرفا برای آفرینش ترس بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم هراس را در جامعه باوراندند.دوران 8 سال ویرانگری این باند امکان گزیدن دوباره نمایندگان این باند از طرف رهبر را نمیتوانست بدهد.بیت رهبری و شرکای همیشگی ان در باند تئوری سازان خارج نشین بزرگترین تلاش خود را کردند که دروغ بزرگی بیافرینند که انتخاب رهبر جلیلی و باند وی است حال اینکه انتخاب رهبر از ابتدا روحانی بوده و هست .این باند مخصوصا از طرف رهبر بسیج شده بودند که هم چنانکه رژیم را از بحرانهای 34 ساله تکراری مشابه با ساخت تئوری جایگاه رژیم در اردوی کار و انقلابی و ضد امپریالیستی قرار داده بودند اینبار انتخاب خود رهبر را علیه رهبر جا بزنند تنها وظیفه شان ایجاد سناریو ترس بود.از ماهها قبل دستگاههای رژیم تلاش کرده بود که با بزرگنمایی خطر تجزیه وجنگ احتمالی به این فرضیه عینیت ببخشد که کشور در خطر نابودیست.برای نجات کشور(بخوان نجات رژیم) میبایست تلاش کرد.آخرین مرحله این سناریو در تقلب وزارت کشور نقطه پایانی خورد .رژیم با مکث 1 شبانه روزی گویا شمارش ارا با دست کاری آرا منتخب رهبر را از صندوق بیرون اورد و تمامی رسانه ها ی داخلی و خارجی در فریب دیگر توهم پیروزی *مردم* را اعلام کردند.
با نگاهی دقیق به امار ساختگی وزارت گشور دقیقا امار بالای تحریم کنندگان را به حساب کاندیداها جا زدند.
وزارت کشور 4 سال پیشی که بیش از ملیونها رای را درزدیده بود منبع راستگو و امین رای مردم قلمداد شد(حتی از طرف اکثریت قریب به اتفاق احزاب و سازمانهای اپوزسیون نیزچون هیچ کدام اعتراضی نکردند.) چه کسی میتواند امار واقعی مردم و رای هاشان را بشمارد؟ دقیقا نه من نه هیچ کسی جز وزارت کشور قادرنیست امار دقیق را ارائه دهد.اما علت جعل وارونه امار اینبار توسط این نهاد به این اهداف خدمت کرده و میکند
ساخت دروغین حماسه سیاسی فرموده رهبر
. کسب مشروعیت داخلی و جهانی رژیم 
فریب مردم و جهان
کسب زمان برای عبور از بحرانهای سیاسی اقتصادی اجتماعی
دور زدن تحریمها با همکاری قدرتهای جهانی
کسب دوباره موقعییت برتر چه از لحاظ سیاسی بر اساس مشروعیت برگرفته از انتخاب اکثرییت مردم در حتی گفتگو با غرب و چه از لحاظ اقتصادی با فروش دوباره نفت و ساماندهی سیستم اقتصادی و بانکی ورشکسته 
رژیم و مخصوصا رهبری با انتخاب روحانی به موقعییت ویژه ای دست یافت بدون دادن کوچکترین امتیاز یا عقب نشینی حتی در گفتگوها با غرب میتواند با کمک انان از این بحران جان سالم به در برد با سازش با آنان در سطوح بالا و پنهانی با سهیم ساختن دوباره آنان در غارت و چپاول .
دولتهای غربی و خصوصا اروپایی آرزوی مشترکی با رژیم برای پایان بحران سیاسی بر آمده بر سر مسئله هسته ای دارند صرفا تامین منافع دولتها و شرکتهای چند ملییتی اداره کنندگان انها و رسانه های دروغین آزادشان در باورانیدن جهانیان به پیروزی *مردم در انتخاباتشان* دقیقا از همین جا نشئت میگیرد تبریک پیروزی سران قدرتهای جهانی به انتخاب تغییر در ارکان ضد بشری رژیم نیست بلکه انها مثل همیشعه خواهان تعدیل کردن رژیم در تثبیت منافعشان بوده و هستند.ترس مشترک رژیم و غرب از وقوع انقلاب غیر قابل کنترل مردمی در ایران اینها را به همکاری مشترک در ساخت دروغ و هدایت ان میکشاند همصدایی رسانه های انحصاری غرب در ترویج دروغ رژیم از این منظر میباشد.
حال چه باید کرد؟
در شرایط فعلی اکثریت قاطع مردم چه انهایی که برای تغییر مجبور به انتخاب روحانی شده اند و چه انهایی که تحریم کردند در اکثریت قاطع و منحصر به فردی قرار گرفته اند به نظر من با کسب اتحاد عمل این 2 طیف بر حول و حوش عملی ساختن اکثر مطالبات میتوان به رژیم فشار از پایین را تحمیل کرد تا حداقلی از این مطالبات را عملی سازد.آغاز امتیاز دهی رژیم به مردم یا با آزاد کردن زندانیان سیاسی یا اجازه ایجاد تشکل های ازاد صنفی طبقاطی شغلی و...یا اجازه نشر روزنامه های ازاد یا نسبتا ازاد که به مثابه حزب عمل میکنند یا ازادی احزاب و سازمانها
باعث گسترش ورادیکالیزه شدن مطالبات خواهد شد
رژیم چاره ای جز عملی کردن بخش ناچیزی از این خواسته ها را ندارد و همین عامل باعث میشود بر ایند این موقعییت ویژه به نفع اکثریت جامعه برای متشکل شدن و سازمانیابی در راستای مطالبات منجر شود
علت اصلی جعل وارونه آراء اکثریت جامعه از طرف رژیم نیز به همین منظور صورت گرفته است امار 18 ملیونی رای دهندگان به تغییر را در شهرستانهای کوچک جعل کردند چون این رای دهندگان اگر در مرکز میبودند خواهان اجرای سریع وعده های داده شده به انان میبودند و روند این سازمانیابی سهل الوصولتر میبود
به نظرم میبایست با استفاده از این موقعیت ویژه این بازی سیاسی رژیم را علیه وی
بکار برد روحانی اگر چه انتخاب رهبر بوده و هست میتوان به گورباچوف شوروی سابق تبدیل کرد دادن کوچکترین امتیاز از طرف رژیم به مردم آغاز پایانیست برای تسریع کردن روند سقوط رژیم منحط سراپا الوده به تزویر و ریا میبایست در مرحله فعلی با طرح مطالبات خواستار عملی کردن این خواسته ها باشیم و برای حمایت مادی و معنوی از جنبش پیش رو به یاری مبارزین در صف اول جبهه بشتابیم.اگر رژیم بتواند با به تعویق انداختن این مطالبات جبهه مردمی را سرگرم سازد موفقیتش در اجرای سیاست سازش پنهان با غرب برای سازماندهی دستگاه سرکوبش حتمیست.میبایست سازشکاران و انهایی که مردم و انتظاراتشان را به فردای نا معلوم هدایت میکنند را افشا کرد.در صورت عبور رژیم از بحرانهای ساختاری فعلی رژیم. بقای منحوس 8 ساله تضمین خواهد گشت
باریش جلال زاده 23 ژوئن

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما