فایل صوتی - ایران بعد از انتخابات، گفتار مجید عبدالرحیم پور

 

مجید عبدالرحیم پور تحلیلگر سیاسی  ، سه شنبه 25 ژوئن مهمانان اتاق فرهنگ گفتگو بود، در باره « ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری»، گفتاری داشت که اینک آماده پخش است :

انتشار از: