تشکیلات فرا حزبی , تدوین استراتژی ملی آزادیخواهان

افكار ، شخصيتها و سازمانهاي مختلف سياسي بايد و بايد در يك تفكر مشترك براي اين هدف برنامه ريزي كنند و حركتهاي خود جوش را به حركتهاي سازماندهي شده تبديل كنند . صرف نظر از اختلافات حل نشدني اين اقدام به همه نفع ميرساند و ابراز عقيده را براي همه تسريع و تسهيل ميكند . نفع اين اقدام آنقدر زياد است كه بتوان براي مدتي اختلافات را فراموش كرد

 فكر كنيد دو شهر يكي لندن و يكي ديگر اهواز در هر دوشهر در پر ترافيك ترين اوقات روز يكباره برق سيستم راهنمائي قطع شود ، مقايسه كنيد وضعيت چهار راه ها در هر دو شهر را . در لندن همه چيز مختل ميشود چهارراه ها اتوبان ها ترافيك سنگين و خلاصه كلام شهر فلج ميشود. اما در اهواز چه اتفاقي مي افتد؟ هيچ ، همان وضع سابق ادامه دارد فقط كمي معطلي ولي بعد از دو سه ساعت همه چيز عادي ميشود !!! باور نميكنيد؟ پس در ايران رانندگي نكرديد !

دو رسوائي مالي در ايران و ژاپن اتفاق افتاد ، يكي 8500 دلار معادل تقريبي 8 ميليون تومان در ژاپن ودر ايران با رقم جادوئي چند؟؟ ميليارد تومان !! وزیرمفسد ژاپني خودكشي كرد اما شهردارمفسد وطنی رئيس جمهور شد !!!

سيستم مديريت كلان كشور به گونه اي است كه درمواقع مواجه با مشكل اولين اقدامي كه ميكنند اين است كه هيچ كاري نميكند! باور كنيد.

در ايران گاه يك رخداد اقتصادي / اجتماعي مثل گراني بليط اتوبوس برای حکومت بحران ايجاد ميكند و گاه گراني ده برابری مايحتاج ضروري مانند سيب زميني و گوجه آنهم در عرض يك هفته هيچ اعتراضي را ايجاد نميكند .

چرا اينچنين است ؟ مشكل كجاست ؟ آيا ما در نظام حكومتي و مديريتي كشور كه ديكته شده و آموخته هاي حوزه است دچار بي سيستمي محض هستيم ؟ خير . در جامعه ايران و منش اجتماعي نظامي وجود دارد كه بايد شناخت ، عدم شناخت كنش و واكنش هاي اجتماعي باعث بروز اشتباهات ميشود . بي برو برگرد مسئول شناخت و اعتلاي نظام اجتماعي با جامعه روشنفكري است و جامعه اي فرا حزبي و فرا گروهي بايد تشكيل شود و استراتژي تدوين شود . به نظر اين از هر اقدامي ضروري تر و اساسي تر است كه قبل از هر اقدامي براي آن برنامه داشت . افكار ، شخصيتها و سازمانهاي مختلف سياسي بايد و بايد در يك تفكر مشترك براي اين هدف برنامه ريزي كنند و حركتهاي خود جوش را به حركتهاي سازماندهي شده تبديل كنند . صرف نظر از اختلافات حل نشدني اين اقدام به همه نفع ميرساند و ابراز عقيده را براي همه تسريع و تسهيل ميكند . نفع اين اقدام آنقدر زياد است كه بتوان براي مدتي اختلافات را فراموش كرد .

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.