بديهي است اولين عامل چيز جز صف شكني نيروهاي مخالف داخلي وخارجی نيست!!

در روزنامه آگهي سميناري ديدم كه موضوع آن پدافند غير عامل و سازو كارهاي آن بود و همينطور در ادارات برنامه هاي آموزشي ايمني پدافند غير عامل اجراء ميشود ، نهادهاي دولتي برنامه هاي دفاعي را در برابر جنگ آماده ميكنند ، همه آرام آرام در حال جا انداختن جنگ در ذهن ملت هستند
مملكت را گند برداشته است ، همه جا دزدي دولتي همه جا جنايت حكومتي اصلا كشوري به نام ايران وجود ندارد اين كشور دارد نفس آخر را ميكشد اگر دلسوزان واقعي ايران فكر نجات كشور هستند بايد الان بجنبند و كشور را نجات دهند

 درود بي پايان مرا از راه دور بپذيريد ، اگر چه مدتها است كه به دليل مشكلات و گرفتاري مسافرت بودم وبا شما مكاتبه نداشتم ولي از مطالب نيز دور نبودم هر جا كه فرصت و دسترسي بود مطالب را ميخواندم . متاسفانه بوي متعفن جنگ كم كم دارد شامه ها را آزار ميدهد درون كشور جسته و گريخته نشانه هاي آغاز جنگ هويدا ميشود . آنچه من اينجا ميبينم اگر چه صراحت گفتار ندارد ولي بيننده بايد عاقل باشد و فريب رياكاري گفتاري يا به قول خودشان " تقيه " را نخورد . در روزنامه آگهي سميناري ديدم كه موضوع آن پدافند غير عامل و سازو كارهاي آن بود و همينطور در ادارات برنامه هاي آموزشي ايمني پدافند غير عامل اجراء ميشود ، نهادهاي دولتي برنامه هاي دفاعي را در برابر جنگ آماده ميكنند ، همه آرام آرام در حال جا انداختن جنگ در ذهن ملت هستند . اما چه چيزي باعث شده تا فردي مثل احمدي نژاد بتواند اينچنين گستاخانه جرات كند به ميدان جنگ برود و به دنبال تشكيل جبهه جهاني ضد آمريكا برود ؟ بديهي است اولين عامل چيزي جز صف شكني نيروهاي مخالف داخلي نيست . حاضرم به هر آنچه كه باور ميكنيد قسم بخورم كه خامنه اي اصلا روي حمايت داخلي حساب باز نكرده . اولين تكيه گاه صف شكسته مخالفين است و دومين تكيه گاه حكومت باج بگير هاي القاعده و حماس و حزب الله و سپاه قدس و چاوز و اورته گا و صدها زالوي ديگر است . ما ناگزير از گروه دوم هستيم اما نميدانم چرا وقتي صحبت از جنگ ميشود عده اي به دنبال شعارهاي احمقانه احساساتي وطن وطن ميروند . تكليف آن عده كه خارج نشين هستند روشن است . آنها در امنيت نشسته اند و شعارهاي تو خالي ميدهند تا شايد اگر حس ميهن پرستي غالب شد از صف عقب نمانند و در آينده به وطن فروش متهم نشوند و حداقل جائي در صف داشته باشند برخلاف ادعاي روشنفكري و رهبري جامعه مثل هميشه رهرو باشند نه رهبر . اما از آنهائي كه در داخل هستند و چنين شعارهائي ميدهند اگر در صف حكومت نباشند عده اي درس نگرفته و خام هستند كه فكر ميكنند با هر غريبه اي بايد بجنگند حتي اگر به قيمت تثبيت حكومت اسلامي باشد . اما من و امثال من در داخل ، آگاهانه و با تجربه 8 سال جنگ كثيف و خانمان برانداز و باوجود درك و لمس خطرات جنگ ، به استقبال آن ميروم حتي اگر آمريكا پرچمدار آن باشد . من منتظرم كسي مرا در مقابل تهيدات حكومت حمايت نظامي كند تا به همه ظلم ها :

بي كفايتي در مديريت و اداره كشور

ايجاد شكاف بين طبقات اجتماعي

سركوب و قتل عام هاي گسترده

لف و ليس ها و فسادهاي اقتصادي

گراني و احتكار و تورم و ركود و بحران در اجتماع و اقتصاد كشور

پايان بدهم . من آرزوي ديدن فرار گسترده مفتخوران و رشوه بگيران حكومتي را دارم . من منتظر محاكمه و اخراج رانت خواران و تاجران خون و گوشت ملت هستم و براي رسيدن به آن روز به هر نيروئي متوسل ميشوم ، هر نيروئي . كساني كه براي دفاع از ميهن ( انگار ميهني باقي مانده ) حاضرند لباس بسيجي بپوشند و در مقابل آمريكا بجنگند بايد عرض كنم چنين صف شكني در ميان نيروهاي اپوزسيون اصلا به نفع آنها نيست چرا كه اولا اصلا شرايط جنگ 59 نيست و هيچ افتخاري براي كساني كه در مقابل معارضين به كشور بايستند كسب نخواهد شد . ثانيا اگر به پشت سر خود نگاه كنند هيچكس را نخواهند ديد ! چون خود حكومت هم در جنگ شركت نخواهد كرد همانطور كه زمان جنگ 8 ساله هم اين ملت بودند كه جان و مال دادند نه حكومت و اين بار ملت آگاه تر شده است . سابقه جبهه هاشمي و احمدي و خامنه اي را ملاحضه كنيد . ثالثا اگر جنگ شروع شود يكباره متوجه خواهند كه اين آمريكا نيست كه در مقابل حكومت ايستاده بلكه ملت عاصي است و اين حكومت نيست كه با ملت عاصي ميجنگد بلكه ابلهاني فريب خورده مانند خودشان هستند كه امروز شعار ميهن ميهن ميدهند. يعني آمريكا جنگ را شروع ميكند ملت به اين ريسمان چنگ مي اندازد و حكومت بدبخت هائي احمق را به ميدان ميفرستد و خود مي گريزد .

من يك سوال از آقايان داريوش همايون كه ميخواهد در جنگ مقابل آمريكا با حكومت همسنگر شود و آقاي نوري زاده كه مرتب كله سپاه را از بدنه اش! ميكند و كساني كه مانند اينها در مقابل جنگ موضع ميگيرند دارم . " واقعا اگر ايران بخواهد رابطه اش با آمريكا و دنيا حسنه شود و به زندگي عادي برگردد رفتار حكومت هاي قطر امارات ، كويت ، بحرين ، تركيه ، پاكستان ،.... چيست ؟ آيا راحت ميگذارند ما از بحران بيرون بيائيم يا حمايت از حكومت ميكنند كه ايران در بحران درجا بزند ؟"

پيشنهادي هم براي همين آقايان دارم اگر به خاطر ايران حاضرند وارد جنگ شوند و واقعا چنين جراتي را دارند چرا جبهه جنگ با حكومت را خودشان زودتر از آمريكا باز نميكنند كه ملت به صف آنها به پيوندند ؟"

مملكت را گند برداشته است ، همه جا دزدي دولتي همه جا جنايت حكومتي اصلا كشوري به نام ايران وجود ندارد اين كشور دارد نفس آخر را ميكشد اگر دلسوزان واقعي ايران فكر نجات كشور هستند بايد الان بجنبند و كشور را نجات دهند . ارتش مردمي و فدائيان واقعي وجود دارند تصور كنيد اينهمه جوان مستاصل سازماندهي و مسلح شوند ، به جاي خودكشي خود را فداي كشور نخواهند كرد؟

شعار بس است ، روزهاي آخر نيست ، لحظه هاي آخر است . ارتش مردمي حاضر به جانفشاني و خلق حماسه است فقط رهبري و حمايت ميخواهد . يك تفنك به من بدهيد تا بگويم چه كينه اي از ظلم هر روزه اين قوم خونخوار دارم ، كتابها خواهند نوشت از جنايات اين كثافت ها . روسا و مديران دولتي و منصوبين حكومتي چه حق كشي هائي كه نكردند . قاضي ها و دادستان ها چه رشوه ها كه نگرفتند و حق را نا حق نكردند . " اي كاش مسلسل پشت شيشه مال من بود" اين مسلسل را هر كس به دست من بدهد، ميگيرم . اگر ناراحت هستيد كه آمريكا آنرا به دست من ميدهد ، شما بدهيد براي من مسلسل مهم است تا ايران را نجات دهم.

 زاد ازاهواز

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.