آنچه احمدي نژاد در گزارش اقتصادي نگفت!

گفت"دولت در ماههاي اخير تلاش کرده است تا ريشه ها و علت صعود اين مسئله را بيابد". و نگفت چرا بعد از 2 سال و نيم تازه به فكر افتاده اند كه ريشه يابي كنند درحاليكه مدتهاست كه علني و غير علني ، شفاهي و كتبي ، سرگشاده و سر بسته اعلام خطر ها شده بود و ايشان با سياسي كاري سعي در منحرف كردن و وقت كشي بودند ولي برخلاف قول و وعده انتخاباتي خود مدت دو سال مشغول كارهائي بود كه به راي و درخواست ملت نبود . ايشان وظيفه داشتند از روز اول شروع به يافتن و خشك كردن ريشه هاي بي عدالتي و بي مهري باشند اما...

 رئيس جمهور گزارشي از عملكرد دولت در رابطه با مهار تورم و گراني به ملت ارائه كردند و رفتند سفر حج كه تا برگردند پس لرزه هاي گزارش ايشان فروكش كند!! خيلي از تحليل ها و پاسخ ها تا قبل از بازگشت ارائه ميشود جالب است اولين واكنش سخنان صفائي فراهاني بود كه اصلا اقتصادي نبود!!!! آنچه از نظر من مهمتر به نظر آمد نگفته هاي ايشان است كه قابل توجه وتعمق بيشتري هستند. اما ايشان چه گفت و چه نگفت:

احمدي در اول سخنانشان خيلي مهربانانه گفت" اکثرمردم گراني ها را در زندگي خود لمس مي کنند " يعني يك اقل مردمي وجود دارند كه گراني ها را لمس نميكنند ، منظور ايشان عده اي وارسته از دنياي مادي و عارف و سالك و درويش و مرتاض نيست بلكه منظور ايشان طرفداران هاشمي است كه اخيرا به لقب استكبار داخلي مفتخر شده اند اين يعني پايه سازي براي فرافكني .

گفت"دولت در ماههاي اخير تلاش کرده است تا ريشه ها و علت صعود اين مسئله را بيابد". و نگفت چرا بعد از 2 سال و نيم تازه به فكر افتاده اند كه ريشه يابي كنند درحاليكه مدتهاست كه علني و غير علني ، شفاهي و كتبي ، سرگشاده و سر بسته اعلام خطر ها شده بود و ايشان با سياسي كاري سعي در منحرف كردن و وقت كشي بودند ولي برخلاف قول و وعده انتخاباتي خود مدت دو سال مشغول كارهائي بود كه به راي و درخواست ملت نبود . ايشان وظيفه داشتند از روز اول شروع به يافتن و خشك كردن ريشه هاي بي عدالتي و بي مهري باشند اما كارهاي ايشان بيشتر به تورم و گراني دامن زد .

گفت"دولت تلاش مي کند تا سرمايه گذاري ها را توسعه دهد و همچنين منابع را به سمت توليد و امور زيربنايي کشور هدايت کند. " نگفت تلاش كي و چگونه انجام ميشود و منظور ايشان كدام توليد است و امور زيربنائي از نظر ايشان كدام است.

گفت"تورم موضوع امروز و ديروز کشور ما نيست ، بلکه علت هاي اصلي و ريشه اي آن مربوط به گذشته هاي دور است" اما نگفت اين گذشته دور از نظر ايشان همين 28 سال بعد از انقلاب است چون كسي منكر اقتصاد شكوفا و با ثبات سالهاي 50 تا 57 نيست . حتي مخالف ترين مخالفان حكومت شاهنشاهي از جمله همين احمدي در طول تحصيل رايگان ابتدائي تا دانشگاه ، مايحتاج خودرا با نرخي متعادل با حداقل تورم تامين كرده بودند.

گفت" چند ماهي است که گراني ها روند صعودي داشته " اما نگفتند چند ماه يعني دقيقا چند ماه ؟ آيا منظور 2 ماه است يا 30 ماه يا 330 ماه ؟

گفت"در سال 84 تورم را كنترل كرده است ولي نگفت آيا اين تورم اعلام شده با همان روش و شاخص هاي سال قبل محاسبه شده يا به روشي محاسبه شده كه نرخ كمتر نشان داده شود .و همينطور نگفت چقدر پول نفت تزريق كردند تا تورم را پائين نگه دارند.

گفت" بهره وري پايين، بالا بودن هزينه تمام شده کالاها، نبود انعطاف پذيري در توليد، وابسته بودن بخش مهمي از درامدهاي دولت به نفت و افزايش سهم نفت در بودجه و مصرف،‌ بالا بودن مصرف دولت و نقش 80 درصدي دولت در اقتصاد کشور به صورت مستقيم و نيمه مستقيم، تراز تجاري منفي و فزاينده و متکي بودن اقتصاد بر واردات و ارز را از مشکلات ساختاري اقتصاد است كه از گذشته به ايشان ارث رسيده " و نگفت اين بهانه هميشه بوده و شايد تعمدا حل نميشود تا روساي جمهور بهانه كافي براي بي كفايتي خود داشته باشد. وي خاطرنشان کرد" اين مشکلات از گذشته بوده و دولت تلاش کرده آنها را کنترل کند" نگفت كه اين تلاش چه بوده كه هنوز حاصلي نداشته است .

گفت" سرمايه گذاري پذيرش شده خارجي در ايران در سال 85 به بيش از ده ميليارد دلار و در شش ماهه اول سال 86 به حدود 10 ميليارد دلار رسيد" اما نگفت سرمايه گذاري هاي خارجي توسط كي و با چه نرخي و در چه صنعتي و با چه نفعي ( بهره وري ) انجام شده و آيا 2 ميليارد سرمايه گذاري مسئله دار چين هم جزو همين آمار است ؟

گفت"گروهي مباحث اقتصادي را از سال 1338 تا 1385 مورد بررسي قرار دادند و دريافتند که هر 10 درصد افزايش قيمت کالاهاي وارداتي 5/5 درصد تورم را در داخل افزايش مي دهد." اما نگفت در سالهاي 38 تا 57 دولت سوبسيد به جامعه تزريق نميكرد و سرمايه هاي ملت در صنايع مانند پتروشيمي ، فولاد ، مس ، برق ، آب و ... سرمايه گذاري ميگرديد ولي از 57 تا امروز هزينه كردن درآمد نفت در سوبسيد ها به دولتها اجازه نميدهد درآمد نفت در صنعت سرمايه گذاري شود.

گفت: واردات امسال ما طي 8 ماه نسبت به سال قبل از نظر وزني 5/3 درصد کاهش داشته اما از نظر ارزشي 12 درصد ارتقا يافته است." نگفت اين چه معني براي مردم دارد . آيا مفهوم آن اين نيست كه كالاي كمتري را با قيمت بيشتري خريديم؟

گفت"قيمت برخي کالاها که به صورت روزمره مورد نياز مردم است، افزايش قيمت بيشتري پيدا کرده اند" اما نگفت اينها همان كالاهائي هستند كه توسط مردم توليد ميشوند واگر قيمت كالاهاي توليد داخلي بالا رفته مفهوم آن چيست"

گفت" كالاهايي که در زندگي روزمره مردم نقش اساسي دارند 36 درصد رشد داشته است " و توضيح ندادند كه با رابطه 10 به 5/5 كه قبلا گفته بود بايد باعث 8/19 درصد تورم در كالاهاي اساسي مردم بوجود بيايد در حاليكه تورمي كه ايشان اعلام كرده اند 6 درصد كمتر است .

گفت"دليل دوم خارجي تورم کاهش قيمت دلار در برابر ساير ارزها است" اما نگفت كه همين جلسه قبلي اوپك ايشان دلار را از درآمدنفت جدا كردند تا اين گونه لطمات به اقتصاد ما از بابت دلار وارد نيايد. چرا تصميم اقتصادي ايشان تاثير عكس داشته است.

گفت" دو گروه خلق پول کردند به اين صورت که يک سري از بانک هاي دولتي در هنگام عوض شدن رئيس بانک مرکزي و کاهش يافتن عملکرد نظارت چک پول وسيعي چاپ کردند و منابع به سمت بازرگاني و خدمات رفت و چک پولهايي که چاپ مي شد خلاف قانون بود. " نگفت كه بانكها چطور ميتوانند بدون مجوز چاپ كنند در حاليكه يك جلد كتاب بدون مجوز نميتواند چاپ شود. و همينطور نگفت ند كه چك پول در مقابل پول نقد واگذار ميشود و نقش چك پول مانند نقش وام و اعتبار نيست بلكه چك پول حجم نقدينگي دست مردم را افزايش ميدهد و هر چند حجم نقدينگي يك عامل تورم است ولي وزن در كل به آن اندازه نيست كه گفتند "مثلا 8/0 درصد" . جهت ياد آوري عرض ميشود گرانترين چك پول 5000000 ريالي است كه از نظر ارزش تقريبا معادل اسكناس 10000 ريالي قبل از انقلاب قدرت خريد دارد .

و باز هم در محاسبات تاكيد كردند "طي 6 ماهه اول بانک ها مي توانستند 24 هزار ميليارد تومان قدرت خريد با چک پول ها ايجاد کنند اما در عمل اين امر به 120 هزار ميليارد تومان رسيد در حاليکه کل معاملات ما 270 هزار ميليارد تومان بود و به اين ترتيب 70 درصد قدرت خريد در کشور توليد شد که بر خلاف قانون بود.(چک پول 16 بار مي چرخد، اسکناس 10 درصد.) " بايد به ايشان ياد اوري كرد چك پول قدرت خريد ايجاد نميكند چون در مقابل آن اسكناس از دست مردم خارج ميشود بلكه باعث افزايش حجم نقدينگي نزد مردم ميشود كه يكي از عوامل تورم است .

گفت"مسئولان اقتصادي کشور تذکر دادم و آنان نيز با جستجوهاي خود اين سخن مرا تصديق کردند." نگفت چرا مسئولان اقتصادي چيزي را كه بايد قبل از رئيس جمهور بفهمند و گزارش كنند ، نميفهمند.

گفت" کل اسکناس و مسکوکات ما 6 هزار و 900 ميليارد تومان است ولي پايان مهر ماه رسوب 12 هزار و 300 ميليارد تومان چک پول در بازار بود" . پس بايد آنچه باعث تورم شده اعتبار و وام بوده كه بصورت چك پول پرداخت شده است .

گفت" و من به دوستان گفتم که اين خيانت به کشور بود." نگفت خيانت از جانب دوستان بود يا همان كه اول اشاره كردند.

گفت" برخي موسسات مالي واعتباري از بانک مرکزي مجوز نداشتند." نگفت كدام موسسات مالي و اعتباري ، آن بخش كه متعلق به هاشمي است يا آن بخش كه متعلق به بنيادها هستند يا آن بخش كه متعلق به سپاه و بسيج هستند؟

گفت" من از ابتدا در دولت گفته بودم که متمم بودجه بده نيستم و دستگاه ها بايد با همين بودجه اي که در اختيار آنان قرار گرفته است کارها را جلو ببرند." اي بابا ، متمم بودجه كه به خودي خود قابل سنجش نيست ، بايد اول ارزيابي شود اگر دستگاه اجرائي در اجراي پروژه يا وظيفه تسريع بعمل آورده و اكنون ميخواهد ادامه كار را كه مربوط به سال بعد است انجام بدهد و نياز به متمم دارد آيا نبايد علاوه بر تخصيص بودجه ، مورد تشويق قرار گيرد؟ اين شكل اداره دولت كشور را به ناكجا آباد ميبرد.

گفت" يکي از عوامل افزايش تورم در دو سال گذشته را جنگ هاي رواني سازمان يافته در مورد تورم عنوان است" و گفت" برخي در دو سال گذشته با جنگ رواني در پي تحريک تورم انتظاري در جامعه بوده اند" باز هم نگفت منظورش دقيقا همان هاشمي رفسنجاني است . مردم در هر زمان انتظارات و پيش بيني هاي خودشان را داشته اند و معمولا با اندك خطا تحقق ميافته . اين انتظارات از تورم در آينده هميشه انجام ميشده و مختص به مردم نيست بلكه دستگاههاي دولتي نيز هنگام برآورد بودجه از آن استفاده ميكنند .

گفت" آنقدر آمارهاي کذب و غلط به زبان هاي مختلف از سوي کساني که قصد جنگ رواني عليه دولت را دارند تکرار شده که اين جو رواني دائما ايجاد مي شود." نگفت كدام آمار ، از طرف كي ، و چقدر كذب بوده و آمار درست كدام است . آيا پيش بيني 24 درصدي تورم اشتباه بود ؟ يا اينكه به دروغ تورم را 14 درصد اعلام ميكنند .

گفت" برخي رسانه ها از آمار و ارقام غلط را بزرگنمايي مي کنند" نگفت كدام رسانه ها و چند برابر بزرگنمائي كرده اند

گفت: برخي ها تيتر مي زنند خروج سرمايه از کشور 85 درصد و ورود سرمايه به کشور يک درصد است. در حاليکه اين آمار کذب است." نگفت آمار درست چيست، 84 به دو .

گفت" ميزان واردات ما منحني پاييني را نشان مي دهد" نگفت اين 70 ميليون نفوس چه سهمي از تجارت جهان دارند جز نفت .

گفت" تنها ابزار دولت در داخل کشور براي جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت ها واردات است" و نگفت واردات شكر براي كاهش قيمت مسكن انجام شده يا كاهش قيمت حبوبات ؟

گفت"زماني که کالايي را وارد مي کنيم برخي ها فرياد مي زنند که توليد نابود شد. اين کار نشان از سازمان يافته بودن اقدامات اين عده است و تورم انتظاري در جامعه ايجاد مي کند." و نگفت اقتصاد بلد نيستم ولي خوب بلدم بندازم گردن برخي ها مثل هاشمي .

گفتاز ديگر عوامل افزايش تورم در کشور را وجود قوانين ناکارآمد عنوان کرد " و نگفت برنامه ايشان براي اصلاح قوانين اداري چيست .

گفت" ما سال گذشته 25 درصد ماليات ها را افزايش داديم اما در قبال آن حقوق و دستمزدها را نيز بالا برديم." نگفت چقدر حقوق بالا رفته است.

گفت"گاهي اوقات کنترل تورم خارج از اراده دولت است به طور مثال ما موافق افزايش 20 توماني قيمت بنزين نبوديم اما ديديم که قيمت بنزين افزايش پيدا کرد." نگفت اين 20 تومان را كي افزايش داده .

گفت" در بودجه 87 سهم درآمدهاي مالياتي و غير نفتي بالا رفته و هزينه هاي مصرفي دولت کاهش پيدا کرده است ضمن اينکه بودجه عمراني کشور نيز بالا رفته است " اما نگفت اعداد كاهش و افزايش چقدر است و همينطور نگفت چقدر از پيش بيني هاي سال 86 در نيمه اول تحقق يافته است كه به بودجه 87 اطمينان پيدا كرد؟

گفت" در 8 ماهه اخيرصادرات غير نفتي 2/15 ميليارد دلار رسيده است." نگفت اين صادرات چيست ؟ و چقدر از آن سهم ملت است .

گفت" عده اي در داخل نيز به بهانه پرونده هسته اي فرياد مي زنند که کشور در خطر است در حاليکه اينگونه نيست." و نگفت اگر واقعا اعتقاد ايشان اين است چرا درياي مازندران را باج داده اند به روسيه ؟

گفت" ما در حال هدايت سرمايه ها به بورس هستيم امروز حجم معاملات بورس بيش از 70 درصد افزايش يافته است." و نگفت اين افزايش ناشي از دخالت دولت بوده وگرنه بورس مدتها است كه تعطيل است .

گفت " مطالعات قوي بر روي حدود 40 قلم کالاي خيلي حساس انجام شده و براي آنها نيز برنامه هايي تهيه شده است. که از جمله اين برنامه ها مي توان به بحث مسکن اشاره کرد اين برنامه ها در حال ايجاد آرامش در زمينه قيمت ها است. " و نگفت كه برنامه ايشان چيست و از كي شروع ميشود و نقاط وارسي checkingpoint چه زمان و كجاست

گفت" ترديد ندارم که عده اي مي خواهند به صورت عامدانه به اقتصاد کشور آسيب وارد کنند که من قبلا بخشي از آن را به صورت مشخص در بحث بانکها اعلام کرده ام" نگفت بالاخره اين عده را معرفي ميكنند يا ميروند لاي دست همان جاسوسان هسته اي كه قرار بود دو سال قبل اعلام شوند ولي به جاي آن مسئول امنيتي دستگير و آزاد شد .

گفت" با فروش نفت به دلار و انجام خريد ها يا واردات به يورو 40 درصد متضرر مي شويم" و نگفت كه راه حل اين است كه خريدها را از ارزانترين جا انجام دهيم و نه با ملاحضات حكومتي و سياسي .

گفت" برخي از تخلف هايي که به صورت عامدانه و يا بر اثر کوتاهي صورت مي گيرد يکي از دلايل ايجاد تورم محسوب مي گردد. " عامدانه را كه قبلا هم اشاره كرده بودند ولي نگفت تصميم ايشان براي برخورد با كوتاهي چيست؟

هرچند كه بارها در كليه زمينه ها تذكر داده بود كه علت اصلي تورم برخي افراد و جريانات خاص هستند باز هم مجري چاپلوس سوال ميكند ، آيا تورم توسط عده اي تحريك ميشود ؟ و ايشان با شادماني پاسخ دادند "ترديد ندارم که عده اي مي خواهند به صورت عامدانه به اقتصاد کشور آسيب وارد کنند که من دو قسمت آن را به صورت مشخص در بحث بانکها اعلام کردم ولي نمي توانم به آن عنوان بدهم." و بازهم گفت" بعضي ها درون دولت هم هستند که در اين بين اخلال ايجاد مي کنند که ما آنها را شناسايي کرده و با اين افراد برخورد خواهيم کرد " نگفت چه كساني ؟ كجا ؟ چه برخوردي ؟"

گفت" نبايد فراموش کنيم که بخش عمده اي از اقتصاد ما در دست عده اي خاص است"

گفت" واقعا افرادي را مشاهده مي کنيم که به هيچ عنوان منافع ملي را رعايت نمي کنند"

گفت" مشکلات موجود سيمان با راه اندازي کارخانه ها در تابستان سال آينده و رسيدن توليد به بالاي 50 هزار تن حل مي شود" نگفت آيا اين نياز كشور است و اگر پيش بيني ها درست از آب درنيايد كه معمولا همينطور است ، راهكار دوم دولت چيست ؟

گفت" يک اشکال اساسي اقتصاد ما اداره آن با يارانه سنگين است " و چند كلمه بعد فرمود " اقتصادي که 50 سال است که با اين روش اداره مي شود و مردم نيز به اين شيوه زندگي کرده اند ، مطمئنا شوک حذف يارانه ها را تحمل نمي کنند" و نگفت اين 50 سال را از كجا آورده اند ، آيا سالهاي 1336 تا 1357 دولت سوبسيد پرداخت ميكرده ؟ مگر ترور منصور را به خاطر گران كردن 2 ريال بنزين تائيد و تقدير نميكنند. آيا نظام سهميه بندي و كوپني و سوبسيد ، محصول همين حكومت نيست ؟

گفت" تا 3 سال ديگر بازار مسکن تثبيت مي‌شود " نگفت ملت در اين 3 سال كجا زندگي كنند .

گفت" برنامه دولت در بحث مسکن را مبنايي است و اگر اين برنامه حداقل تا سه سال آينده ادامه يابد، مسئله مسکن به ثبات خواهد رسيد. " و نگفت منظور ايشان دولت بعدي است .

گفت" اقدامات بانک مسکن باعث افزايش قيمت مسكن بود" نگفت وام 10 ميليوني اشتباه بوده

گفت"تحليل جمعيتي کشور اشتباه بود " و نگفت علت اشتباه در تحليل وجود شناسنامه هاي تقلبي بوده يا دستكاري بيش از اندازه در آمارهاي كشو.

گفت" برخي درگيري هاي بيروني ما را از پرداختن به موضوع مسكن غافل کرد" نگفت با راي چه كسي ايشان درگيري بيروني درست كرده اند تا از موضوع اصلي رياست جمهوري غافل شوند . يا شايد اين درگيري ها به خاطر همين روز تعمداً ايجاد شده است .

گفت" بحث مسکن از جمله اولويت هاي دولت وي بوده است " نگفت سخنراني ايشان در دانشگاه كاليفرنيا، سمينار هولوكاست ، نامه نوشتن به سران دولتهاي بزرگ باعث شده تا نتوانند به اولويت اول برنامه هاي خود برسند،

گفت"باوجوديكه در طول 27 سال گذشته کل زمين هاي واگذار شده براي احداث مسکن يک ميليون و 875 هزار متر مربع بود که اين رقم در طول سال جاري به 870 هزار متر مربع رسيده است." اما نگفت اين زمينها كجاست و به چه كساني واگذار شده است كه رشد 12 برابري واگذاري زمين اصلا نه حس ميشود و نه ديده ميشود؟

گفت" دولت براي بحث مسکن در تهران برنامه ويژه اي دارد که متعاقبا اعلام خواهد کرد" و نگفت كي اعلام ميكنند و اصلا ايشان قرار بود دلايل تورم را افشاء و برنامه هاي خود را اعلام كنند و نه اينكه بيايند و اعلام كنند " بعدا اعلام ميكنيم ".

گفت" بنده زماني شهردار بودم و با بحث عوارض بازي مي کرديم" كاش ميگفتاز عوارض مسكن بعنوان يك ابزار ضد تورمي استفاده ميكرديم تا تعبير بد نشود!!!

گفت"ما طرح هاي گسترده اي براي شهرهاي بزرگ تهيه کرده ايم که اين طرح ها توسط بهترين کارشناسان شهرسازي که الگوي شهرسازي در برخي کشورها را مطالعه کرده اند تهيه شده است " و نگفت كارشناسان ايشان چه كساني هستند و كدام كشور ها تحت مطالعه قرار گرفته و اصلا چرا شهردارها ، استانداران و حتي وزير كشور ازاين موضوع بي خبر بودند . آيا ايشان وزير كشور را مشغول مانتو و چكمه خانم ها كرده اند تا خودشان به جاي شهر دار تهران طرح جامع تهيه كنند ؟؟؟؟

گفت" رشد قيمت مسکن در اغلب شهرها متوقف و حتي کاهش يافته است." نگفت آيا اين توقف همان دم و بازدم قيمت ها كه هميشه ديده ميشده يا عاملي باعث توليد و عرضه ارزان مسكن شده است

گفت" دليل اهميت مسکن براي مردم به مسکن به خاطر بهاي آنها به خانواده است." نگفت دليل افزايش مسكن به خاطر افزايش ميزان طلاق در جامعه است يا افزايش قتلهاي خانوادگي ؟

گفت"در کشوري که برنامه پنج ساله و قانون بودجه وجود دارد، معنايي ندارد که رئيس جمهور داراي مدلي اقتصادي باشد " و نگفت پس ماهيت وجودي رئيس جمهور چيست ؟.

گفت"اگر کساني که انتقاد مي کنند برنامه تنظيم شده را قبول دارند که به ما بگويند در چه مواردي ما دچار تخلف شده ايم و يا آن را انجام نداده ايم " و نگفت مجازات و عاقبت انتقاد كنندگان چيست ؟

گفت" اگر راهکارها و سياست هايي برنامه تنظيم شده را قبول دارند که به خوبي بايد متوجه شوند که دولت بر اساس آن عمل مي کند و اگر مدلي که طراحي کرده اند ناقص است صادقانه اين مطلب را اعلام کنند" و نگفت اصلا ميدانند برنامه پنج ساله چه فرقي با بودجه سالانه دارد و آيا ميدانند مدل اقتصادي يعني چه ؟

گفت " ما طي سه سال 32 ، 31 و 27 ميليارد دلار مطابق مصوب مجلس خرج كرده ايم " نگفت ملت باقي درآمد ارزي را از چه كسي طلب كند؟ نگفت با اين همه دلار چه كرده است و كجا خرج شده كه اينهمه كسري هنوز مشهود است . نگفت جمع ذخيره ارزي كه از خاتمي تحويل گرفت بعلاوه درآمد ارزي كشور دقيقاً چقدر بوده كه فقط 8 ميليارد دلار باقيمانده است ؟ و نگفت چرا با وجود 30 ميليارد بودجه مشابه بودجه 10 ميلياردي هنوز كسري دارد؟

گفت" مدل اقتصادي دولت نهم مدل توسعه اسلامي و ايراني است " انگار نه انگار كه گفته بود مدل اقتصادي احتياج ندارند و اضافه كرد" دولت نهم مدل اقتصادي و اجرايي دارد و اعتراضاتي که به تصميمات اين دولت مي شود نشان دهنده اين است که تصميمات متخذه همگن هستند." و نگفت اعتراض كنندگان چه كساني هستند كه جرات كرده اند به مدل توسعه اسلامي اعتراض كنند .

گفت"اگر قصد ما کوچک شدن دولت است نبايد ماموريت هاي دولت را افزايش دهيم. " نگفت هولوكاست جزء ماموريت هاي است و چه كسي آنرا اضافه كرده است .

گفت " اما بانک هاي خصوصي کنوني تنها رانتي است که به نوعي دولتي محسوب مي شود و براي عده اي خاص است " اما باز هم نگفت اين عده اي خاص بالاخره كي افشا ميشوند!!.

گفت" حاصل صنعت نفت ، تغييري در شرايط کشور و ملت به همراه نداشت اما مسئله هسته اي همه دنيا را به دو صف مخالف و موافق ايران تقسيم نمود که اين نشان دهنده ارتقاء جايگاه کشور ماست" نگفت كه صنعت نفت رفاه، بهداشت ، درآمد براي مردم داشت ولي مسئله هسته اي ، تورم ، گراني ، بحران ، و از همه بدتر از دست دادن سهمي درياي خزر را به دنبال داست .

گفت" ملت ايران جز استفاده از حق خود در دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي چيزي نمي خواهند" و نگفت مردم كي و به چه كسي اين خواسته را مطرح كردند .

گفت" بنده به عنوان نوکر ملت به چه حقي مي توانم از اين حقوق عدول کنم و بر آن پاي نفشارم" و نگفت آيا عدول از عدالت اجتماعي و مهر ورزي كه شعار ايشان بوده خيانت به راي ملت نيست ؟ و باز هم نگفت كدام تحليل اقتصادي نشان داده كه حقوق ملت هولوكاست ، فلسطين ، بمب اتمي ، بخشش درياي مازندران است .

گفت"مردم ما مي دانند که شوراي همکاري کشورهاي خليج فارس به چه منظور شکل گرفت" و نگفت از كجا ميدانند كه مردم ميدانند

گفت" اصلا گيرم که آنها از لفظ خليج عربي استفاده کرده باشند . مگر خليج فارس هميشه خليج فارس نيست. آيا مي توان نام آن را عوض کرد. " نگفت چگونه وقتي از لفظ خليج يا خليج عربي استفاده ميشود معني آن اين است كه نام آن خليج فارس است ؟ اگر من ايشان را به جاي محمود احمدي نژاد ، محمود خالي بند صدا كنم ، اعتراض نميكنند!!!

در انتهاي دو ساعت توضيحات علي رغم قولي كه داده بودند براي هيچكس مشخص نشد بطور جامع و شفاف برنامه دولت براي مهار تورم ، كاهش بيكاري ، رشد سرمايه گذاري و مشكلات ديگر اقتصادي كشور در اين كمتر از دوسال باقيمانده چيست ؟ و آنچه گفتند همان صحبت هاي تكراري و فرافكني هاي گذشته و وعده هاي سرخرمن بود كه تازگي هم نداشت . يك نگاه به تيتر هاي صفحه اول روزنامه ها از سال 84 تا امروز نشان ميدهد كه جز افعالي كه به آينده دلالت ميكند فعل ديگري استفاده نشده است.

 راد از اهواز

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.