"طاعون" هديه جديد رژيم به بلوچ و بلوچستان

بايد از دولت ايران و رژيم ضد مردمي جمهوري اسلامي پرسيد: آيا خريد ميكروسكوپ و آزمايشگاه و آنتي بيوتيك و درمان مهمتر است يا سانتريفيوژ هسته اي. شما كه مي گفتيد رژيم گذشته پول مردم را خرج تبليغات و مراسم شاهنشاهي مي كند، اينك چرا بيش از صد ميليارد دلار پول همين مردم طاعون زده را براي برنامه هاي هسته اي خود به تاراج داده ايد؟ بايد از رژيم فاسد و غير فابل اصلاح آخوندي پرسيد چرا كفه هاي ترازوي بيعدالتي شما در ايران و بخصوص در بلوچستان اينگونه سنگيني مي كنند؟

 بازتاب و گسترش خبر بيماري مهلك عفوني جديد در يكي از مناطق بلوچستان همانند شيوع و سرايت مرگبار باكترياي "يرسينيا پستيس" كه سبب طاعون مرگبار مي شود، مردم شهرستان هاي خاش و سراوان را پريشان و سراسيمه نمود. تعداد بسياري از قربانيان اين ميكرب باز مانده از قرون وسطاء، با تب و سردرد و غده هاي لنفاوي ورم كرده از خواب بيدار شدند. وخامت اوضاع بيماران آنچنان بود كه اطرافيان آنها سراسيمه براي تهيه وسيله انتقال آنان به بيمارستانهاي سراوان و خاش كه بيشتر شبيه درمانگاه هاي روستاهي هستند، تا به بيمارستان شهري، به تكاپو افتادند. يك ماشين تويوتاي باركشي براي انتقال بيماراني كه براي زنده ماندن و تاراندن مرگ به تقلا مشغول بودند، وارد روستا مي شود. خويشاوندان بيماران بهمراه اهالي روستاه دو مرد در حال احتزار و يك زن تقريبا نيمه بيهوش را در پشت وانت تويوتا بر روي چند پتوي مندرس مي خوابانند. ده دقيقه بعد از خروج ماشين از روستا ، همراهان بيماران ناگهان متوجه مي شوند كه يكي از مردان نگونبخت ديگر آه و ناله نمي كند، انگار كه به خوابي ابدي فرورفته است. همراهان بيماران كه مرگ را بخوبي مي شناسند متوجه مي شوند كه او مغلوب "يرسينيا پستيس" شده است. يكي از همراهان با مشت محكم بروي شيشه كابين راننده مي زند و از او ميخواهد كه توقف كند. راننده نيز ماشين را در جاده خاكي متوقف مي كند و پياده مي شود. همراهان به او مي گويند كه يكي از بيماران فوت كرده است و بايد برگردند به روستا زيرا بردن جسد به بيمارستان سودي ندارد.

 ماشين تويوتا براي تخليه جسد كه بين آن دو مرد و زن بيقرار و بيمار قرار گرفته بود به روستا بر مي گردد. هنگام برگشت به روستا با خبر مي شوند كه بيمار ديگري نيز وجود دارد كه طفلي است خردسال. بعد از تخليه جسد مرد روستاهي، پيكر نيمه جان طفل را بروي پتواي كه به خانواده مرده تعلق داشت مي خوابانند. تويوتا مجددا بسوي شهر به حركت در مي آيد. سه مرد همراه در ميان خود پچ پچ مي كنند. گاهي نيز دست هاي خود را بسوي آسمان بلند مي كنند و با نگراني و عجزي غير قابل توصيف از خدا مي خواهند كه به آنها كمك كند. داستان تلخ را كوتا كرده بايد بگويم كه نوجوان و زن بيمار هر دو قبل از رسيدن به بيمارستاني كه "بيمارستان" نيست، جان مي سپرند. دكترهاي بيمارستان كه در حقيقت تبعيدي هاي نظام پزشكي هستند ، بيمار را معاينه كرده و از خود مي پرسند: "اين ديگه چيه". دكتر ها در همين دوران خدمت كوتا خود در بلوچستان، وبا‌ و مالاريا ،و جزام و صدها بيماري عجيب و غريب عفوني را ديده بودند؛ اما در مورد اين بيماري "جديد"، عاجز مانده بودند. بيماري جديد، طاعون مرگبار قرون وسطائي است كه همانند بسياري از آثار و به "اصطلاح نعمت هاي اللهي" مفقود و منقرض شده در سياه چال هاي قرون وسطاء، اينك در كشور تب زده ما حياتي مجدد پيدا كرده اند.

 آري خوش آمديد به ايران قرن بيست و يكم. ايراني كه بنا به ادعاهاي اخير رئيس جمهوري آن از قله هاي بزرگ علم و دانش عبور كرده است. شايد هم رئيس جمهور رژيم جمهوري اسلامي به نوعي حقيقت را بگويد. شايد ما از قله ها و بلندي ها بزرگ و رفيع گذشته ايم و در آنسوي بلندي هاي تاريخ به پستي ها و گودال هاي متعفن قرون وسطائي فرود آمده ايم. گودال هايي كه به قبرهاي دست جمعي و باز شبيه هستند؛ و در اين قبرستان بزرگ بيماران بجاي درخواست دارو، فرياد مي زنند "انرژي هسته اي حق مسلم ماست"،. در اين قبرهاي دست جمعي هستند تشنگاني كه بجاي درخواست جرعه اي آب ، بيمارگونه فرياد مي كشند: "انرژي هسته اي حق مسلم ماست". آري در اين قبرهاي دست جمعي انسانهاي محروم از هر حق و حقوقي آزاد هستند كه حق هسته اي خود را بطلبند.

 بايد از دولت ايران و رژيم ضد مردمي جمهوري اسلامي پرسيد: آيا خريد ميكروسكوپ و آزمايشگاه و آنتي بيوتيك و درمان مهمتر است يا سانتريفيوژ هسته اي. شما كه مي گفتيد رژيم گذشته پول مردم را خرج تبليغات و مراسم شاهنشاهي مي كند، اينك چرا بيش از صد ميليارد دلار پول همين مردم طاعون زده را براي برنامه هاي هسته اي خود به تاراج داده ايد؟ بايد از رژيم فاسد و غير فابل اصلاح آخوندي پرسيد چرا كفه هاي ترازوي بيعدالتي شما در ايران و بخصوص در بلوچستان اينگونه سنگيني مي كنند؟ يك كفه ترازوي شما براي بلوچستان مملو از فقر، گرسنگي، بيماري هاي قرون وسطائي، بيسوادي، بيكاري، اعتياد، توهين و تحقير و خشونت سنگيني مي كند. آن كفه ديگر ترازوي بيعدالتي شما نيز سرشار از ظلم، ستم، كشتار، زنداني ، اعدام و شكنجه و ترور مي باشد. رژيم جمهوري اسلامي نيك مي داند كه در ايران و بخصوص در بلوچستان پايگاه مردمي نداشته و ندارد، و در نتيجه ناچار است كه با توسل به وحشيگري عريان و قتل و اعدام در يك جوء شديدا امنيتي نظامي به حيات خونين خود ادامه بدهد.

 جمهوري اسلامي از حقيقت وحشت دارد. به همين دليل به پزشكان سيستان و بلوچستان دستور داده است كه اسمي از بيماري طاعون نبرند. اگرچه شهرياري نماينده فالانژ رژيم در مجلس ناآگاهانه اين حقيقت تلخ را بر ملاء كرده است. بعد از تلف شدن تعداد بسياري از مردم بيگناه و بي پناه و بستري شدن تعداد زيادي در بيمارستان هاي خاش، سراوان، و زاهدان، مسدولين رژيم ادعا مي كنند كه هنوز علت و سبب اين بيماري مرگزا را كشف نكرده اند. بيماري طاعون و ميكروب باكتريائي آن بيش از صد و ده سال پيش كشف و تشخيص داده شده اند. حال بايد قبول كرد كه در سيستان و بلوچستان آن امكاناتي كه دقيقا صد و چهارده سال پيش در جهان وجود داشت، وجود ندارد. چگونه مي توان قبول كرد در كشوري كه دانش آموز دبيرستاني آن در آشپزخانه منزلش اتم را كشف مي كند و به جرگه متخصصان اتمي مي پيوندد و رئيس جمهورش به آن افتخار مي كند، نتواند باكترياي طاعون را تشخيص دهد؟ تشخيص و معالجه بيماري طاعون كه معمولا يا بصورت طاعون ششي ( ريوي) و يا طاعون خوني (عفونت خوني) ظاهر مي شود ساده و آسان مي باشد. معالجه آن نيز با آنتي بيوتيك هاي نظير دوكسي سايكلين، جنتامايسين، كلرامفنيكل، تتراسايكلين و يا استرپتومايسين مي باشد. بايد پرسيد چرا اين همه انسان نگونبخت بخاطر عدم وجود آنتي بيوتيك هاي عادي و معمعولي و تجويز به موقع آن توسط پژشكان، بايد اينگونه قرباني باكتريايي بشوند كه جوامع انساني با آن سالهاست وداع كرده اند؟

سي و يكم فروردين 1386

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.