نامه كوتاه و سرگشاده به جناب آقاي دكتر محمد اميني

مقاله خود را در مورد نشست نه گروه جمهوری خواه اپوزیسیون ایران در هانور آلمان آغاز كرده بوديد ، اما بلافاصله آن را به اقوام ايراني ربط داده و با ترمزي بريده پاي خود را بروي پدال تعصب فشار داده و در سراشيبي تنازع واپسگرايانه قومي و شوونيستي سقوط كرديد.

سوال اين است كه اين تحريف واقعيات و ذبح حقيقت براي چيست؟ جبهه متحد بلوچستان ايران نه پرچمي دارد كه آن را به نمايش بگزارد و نه اينگونه مطالبي را در سايت خود و يا در سايت هاي ديگر مندرج كرده است.

در كارخانه اي كه ره علم و عقل نيست

فهم ضعيف ، راي فضولي چرا كند

معشوق چون نقاب ز رخ نمي كشد

هر كس حكايتي به تصور چرا كند

 مقاله مفصل جنابعالي به نام شرمی از مظلمه خون سیاووش را سايت ايران گلوبال خواندم. بايد بگويم كه متاسفم از اينكه جنابعالي نيز ناخودآگاه آتش بيار معركه اي شده ايد كه خود ظاهرا از آن گله داريد. اين مقاله شما چيزي بيشتر از هيزم بياري براي آتش كوچكي كه ديگران در تلاش برپايي آن هستند، نيست. حساسيت و تبليغ بيش از حد معمول شما در رابطه با تحريف مسايل اقوام ايراني، نه تنها ره بجايي نخواهد برد بلكه شك و ترديد در مورد انگيزه "ماموريت" و جايگاه شما را در ميان اذهان عمومي بر انگيخته خواهد كرد.

 اطلاعات ناكافي و زير "سيكل" جنابعالي در مورد اقوام ، آميخته با تعصب و عكس العمل هاي تند و افراطي نه تنها به روشن شدن مطلب كمكي نخواهد كرد، بلكه آن را پيچيده تر و به جنگ قومي و قبيله اي دامن خواهد زد. شما از يك جايگاه تعصبي قبيله گرايانه و شوونيستي خود ، به اصطلاح واپسگرايانه قومي را به چالش مي طلبيد ! اين يعني چه؟ اين يعني در گير شدن در جنگ هفتاد و دوملت! بر پايي جنگ و يا دعواء مستلزم حضور حداقل دو مدعي مي باشد. اگر شما واقعا معتقد هستيد كه بعضي از اين گروهاي بقول شما افراطي و مشكوك براي آتش افروزي قومي به ميدان آمده اند، پس چرا شما با حضور خود بعنوان طرف ديگر "دعوا" وارد ميدان شده ايد؟ گذشته از مواضع و ديدگاه هاي جنابعالي، شما نيز حداقل پنجاه درصد در آتش بياري اين معركه مقصر هستيد؛ يا و گرنه، نه دست (كف) زدن با فقط يك دست ميسر است و نه جنگ و درگيري با حضور فقط يك مدعي در ميدان.

 مقاله خود را در مورد نشست نه گروه جمهوری خواه اپوزیسیون ایران در هانور آلمان آغاز كرده بوديد ، اما بلافاصله آن را به اقوام ايراني ربط داده و با ترمزي بريده پاي خود را بروي پدال تعصب فشار داده و در سراشيبي تنازع واپسگرايانه قومي و شوونيستي سقوط كرديد. متاسفانه در اين سقوط اجتناب ناپذير جنابعالي قادر نيستيد كه حقايق و مسايل مربوط به اقوام ايراني را منصفانه و واقعگرايانه ببينيد. برخورد شما فقط يك عكس العمل احساساتي هست در مقابل رفتار عامدانه اندك محدودي از متعصبين قوم گرا كه مي دانند چه كار مي كنند ، در حاليكه ظاهرا شما نمي دانيد كه چكار مي كنيد. به قول شاعر عاقلان را يك اشاره كافيست. در مقاله خويش مدعي هستيد كه "جبهه متحد بلوچستان، با پرچم «ملی» خویش که همان پرچم کذایی ساخته و پرداخته حزب مردم کردستان است درتارنمایش نوشته هایی را درج می کند که از اشغال بلوچستان از سوی ایران دم می زند. در بیانیه موجودیت خویش، سخنی درباره تمامیت ارضی و یگانگی ایران نمی گوید. می نویسد که مخالف قهر و خشونت است اما . . . . . ."

 سوال اين است كه اين تحريف واقعيات و ذبح حقيقت براي چيست؟ جبهه متحد بلوچستان ايران نه پرچمي دارد كه آن را به نمايش بگزارد و نه اينگونه مطالبي را در سايت خود و يا در سايت هاي ديگر مندرج كرده است. اين دروغپردازي ها و تشويش اذهان عمومي و خلط مبحث براي چيست؟ چرا قبلا از نوشتن اينگونه مطالب زره اي تعمق و انديشه نمي كنيد. چرا حاضر نيستيد كمي تحقيقات و تفحص به عمل آورده و سپس آگاهانه تر بنويسيد؟

مشكل اقوام نه در حوصله دانش ماست ؛ حل اين نكته، با تعصب و خطا نتوان كرد

نظر پاك تواند، موضوع اقوام ايران ديدن كه در آيينه نظر جز به صفا نتوان كرد

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.