انرژي هسته ايي

از صدا و سيماي جمهوري اسلامي مي خواهيم اينقدر شب و روز نگويد انرزي هسته ايي حق مسلم ماست و ما را وسوسه نکند و خانواده ما را شرمنده نکند ما بچه هاي ايران از همه ي سازمانهاي بين المللي مي خواهيم به خاطر چند کيلو انرزي هسته ايي که حق مسلم ماست اينقدر ما را در فشار نگذارند ما اصلا از خير اين انرژي هسته ايي گذشته ايم ما به همان پسته ايي قانع هستيم ولي .....

از زماني که اين اسم در کشورم بر سر زبانها افتاد و با مخالفت اجماع جهاني روبرو شد بچه هاي کشورم هر شب در خانواده با اين نام يعني انرزي هسته ايي آشنا شدند و پيش خود فکر مي کردند شايدانرژي هسته ايي مثل بقيه انرژي هاي داخل کتاب علوم  باعث رشد جسم و جان انسانها مي شود وچون هسته هم دارد مثل هستهء پسته شامل انواع و اقسام انرزي ها مي باشد و لي تعجب کردند  

که  چرا پس والدين آنهابا اين همه نگراني در مورد آن صحبت مي کنند هسته ها و انرژي که  اينهمه خوب هستندوما ايرانيهاهمه ساله شب عيد براي خريد پسته آجيل نوروزي بايد اينهمه پول بپردازيم و خيلي هم آنها را دوست داريم بخاطر انرزي زايي و خوشمزگي پس گفتند شايد بخاطره قيمت گرانش خانواده هانگرانندو چون قيمتها هر روز بالاتر ميرود والدين فکر مي کنند اگر نتوانند براي بچه هايشان انرزي هسته ايي بخرنند شرمنده مي شوند و بچه ها پيش خود فکر کردند اين همه روزها در مدرسه از انه امضا مي گيرند که انرژي هسته اي حق مسلم ماست و به سازمان ملل مي فرستند که بچه هاي ايران همه خواهان انرزي هسته اي هستند پس چرا جهانيان براي ما مقداري انرژي هسته ايي نمي فرستند بچه ها مي گويند هر روز در مدرسه به ما مي گويند براي کمک به حزب الله لبنان و حماس فلسطين و غيره از خانواده تان کمک مالي بياوريد و اگر نبريم از نمره انضباطمان کم مي کنند ما هميشه بايد به مسلمانان جهان کمک کنيم ولي نمي دانيم چرا مسلمانان جهان براي ما مقداري انرزي هسته ايي نمي فرستند تاخانواده ما اينقدر نگران تهيه ان نباشند و شرمنده نشوند البته هر سال هنگام عيد نوروز و رفتن به مدرسه خانواده ما نگران و شرمنده ما مي شوند چون به گفته آنها آنقدر قيمتها نا گهاني بالا مي رود که با حقوق ماهيانه پدر نميشود همه احتياجات ما براورده شود وپدر بيچاره شرمنده مي شود ولي ما بچه هاي ايران پدران خود را درک مي کنيم و زياده خواه نيستيم و تصميم گرفتيم به والدين خود بگوييم ما از شما انرزي هسنه ايي نمي خواهيم و به همين هسته ء آفتاب گردان هم راضي هستيم و با شما راه مياييمو شما اينقدر نگران نياشيد بگذاريد آنهايي که از ما بهتران هستند و پولشان از پارو بالا مي رود آنقدر انرژي هسته ايي بخورند تا بترکند ولي از صدا و سيماي جمهوري اسلامي مي خواهيم اينقدر شب و روز نگويد انرزي هسته ايي حق مسلم ماست و ما را وسوسه نکند و خانواده ما را شرمنده نکند ما بچه هاي ايران از همه ي سازمانهاي بين المللي مي خواهيم به خاطر چند کيلو انرزي هسته ايي که حق مسلم ماست اينقدر ما را در فشار نگذارند ما اصلا از خير اين انرژي هسته ايي گذشته ايم ما به همان پسته ايي قانع هستيم ولي فقط يک مقداري به صدا و سيماي جمهوري اسلامي و امامان جماعت و مداحان مقام رهبري بدهند تا آنها دهانشان بسته شود تا اينهمه شب و روز در راديو و تلويزيون و روزنامه ها و کوچه و بازار و مسجد ومنبر وحمام عمومي وغيره شعار انرژي هسته ايي حق مسلم ماست ندهند و خانواده هاي ما را نگران نکنند بگذاريد ما ماهيانه به حزب الله لبنان و حماس و جهاد اسلامي و مقتدي صدر و غيره کمک کنيم ولي از هيچ کجاي دنيا مسلمانان به ما هيچ کمکي نکنند . به اميد روزي که حداقل چند هسته از اين انرژي هسته ايي براي نوبري هم که شده بدست ما برسد. به اميد انروز .بچه هاي ايران  

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.