در باره اقوام و تمامیت ارضی

حالا اگر قرار باشد اقوام مختلف از يکديگر جدا شوند تکليف اين فرزندان چه مي شود حتما پدر به کردستان و مادر به آذربايجان و بچه ها وسط اين دو استان . مگر همه اي افتخار و عشق و علاقه اقوام گونا گون ايران به اين نمي باشد که اول ايراني هستند و بعد کرد و ترک و آذري و غيره؟ مگر مي شود اين گربه ي چهل تيکه نشسته بر آسيا که يکي از قديمي ترين تمدنهاي بشري را در کارنامه خود دارد و هميشه ء تاريخ افتخارش بر اين بوده که اقوام ومليتهاي مختلف با آن تنوع عظيم فرهنگي و آئين و رسوم انساني قرنها در صلح و صفا...

چون ايران مباشد تن من مباد بدين بوم بر زنده يک تن مباد

آنان که داعيه جدايي اقوام مختلف ايرانرا در سر مي پرورانندبايد بدانند که چون ايرانيان در دورهء گذار از دوران فئودالي به دوران صنعتي ونيمه صنعتي و مدرن و پراکنندگي جمعيتي ناچار به کوچ کردن به شهرها و مکانهاي داراي امکانات بيشتر رفاهي شدند بنابراين هرکدام از اعضاي يک خانواده به گوشه اي از اين سرزمين پرتاب شدند و با ديگر اقوام وصلت کرده و صاحب فرزندان و خانه و کاشانه شدند و فرزندانشان به چند لهجه و زبان مختلف آشنا شدند و حالا اگر قرار باشد اقوام مختلف از يکديگر جدا شوند تکليف اين فرزندان چه مي شود حتما پدر به کردستان و مادر به آذربايجان و بچه ها وسط اين دو استان . مگر همه اي افتخار و عشق و علاقه اقوام گونا گون ايران به اين نمي باشد که اول ايراني هستند و بعد کرد و ترک و آذري و غيره؟ مگر مي شود اين گربه ي چهل تيکه نشسته بر آسيا که يکي از قديمي ترين تمدنهاي بشري را در کارنامه خود دارد و هميشه ء تاريخ افتخارش بر اين بوده که اقوام ومليتهاي مختلف با آن تنوع عظيم فرهنگي و آئين و رسوم انساني قرنها در صلح و صفا در کنار يکديگر با عشق و محبت مخصوص ايرانيان زندگي کرده اند. مگر نه اينستکه در زمان جنگ ناخواسته و نا برابر و با تحريک دو ديکتاتور تشنهء قدرت جوانان برومند اين سر زمين از خراسان و بلوچستان مازندران و آذربايجان و کردستان و ديگر هموطنان غيور ايراني دست دست يکديگر براي وجب به وجب خاک اين گربهء قشنگ آسيا نجنگيده اند . اگر چنين فرضي قابل اجرا بود سالهاي درازيست که بخاطر تنوع زيست محيطي ميهن عزيزمان از هر سو مورد تاخت و تاز قرارميگيرد ولي هميشهء تاريخ فرزندان اين خاک آرزوي اين انديشهء ضد ايراني را نقش بر آب کرده و درسي فراموش نشدني به آنها داده اند در کجاي جهان مي توان کشوري يافت که در سرماي زمستان يک کشاورز خراساني بتواندپاهايش را در آبهاي گرم و نيلگون خليج همشه فارس بشويد و در تابستان يک جنوبي گرما زده به دامان سر سبز و زيباي شمال آن پناه ببرد.سرزمين ما با ان تنوع آب و هوايي و کوههاي سر به فلک کشيدهء دماوندو سهند وسبلان و چشمه سارهاي جوشان از دل کوههاي استوارش يکي از زيبا ترين سرزمينهاي خاور ميانه مي باشد که هموارهءتاريخ موجب شگفتي کشورهاي همجوار خود بوده و بهمين دليل بارها و بارها مورد تهاجم قرار گرفته ولي هر بار سر بلند تر از گذشته سر فراز بيرون آمده است و زبان شيرين و زيباي فارسي همواره پيوند دهندهء اين اقوام گوناگون ولي متحد بوده استکه آن حکيم بزرگوار و حماسه سراي بزرگ تاريخ شعر و ادبيات ايران حکيم ابوالقاسم فردوسي از جان بريش مايه گذاشت تا گزندي به اين گنجينهء افتخار ايرانيان واردنشودو آهايي که بيهوده اين افکاره ضد ايراني را به مغز عليل و طن فروششان القاء مي کنند مي گوييم که بدانند که چو ايران مباشد تن من مباد بدين بوم بر زنده يک تن مباد

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.