عرعراحمدی نژاد

از اين پس بايد جايگاه اين واژه را عوض کرد و هر خري که در کار روز مره خود کم فروشي و تنبلي کرد و از دست رنج ديگر همکاران يا همنوعان خود انگل وار تغذيه کرد و با عر عر نا بجايش با عث بدبختي ملتي شد و اين ملت را به ورطه نابودي با شعار انرزي هسته ايي کشاند و باعث شرمندگي ملت بزرگواري شد و در جهان به عنوان ناقض حقوق بشر ناميده شد با او لقب احمدي نزاد و اربابانش داده شود. چون من هيچ حيوان خري را نديدم که باعث بدبختي و عقب افتادگي همقطاران خود شود

گاوان و خران بار بردار به ز آدميان مردم آزار

گاهي اوقات در عرصه ي پيچ و خمهاي زندگي و فشار هاي بي حد آن انسان از نظر فکري به جاهايي مي رسد که بل وجدان خود وقتي خلوت مي کند و از دريچه ايي ديگر به مسائل مي نگرد مي بيند در اين جهان خيلي از چيزها سر جاي واقعي خود قرار ندارند و به نا حق جايگاها عوض شده اند مثلا و مشخصا در رابطه با هر آدمي که صادقانه زندگي کند و انگل وار از تلاش و زحمت ديگران ارتزاق نکند و از لحاظ مادي پيشرفن آنچناني نداشته باشد مي گويند خر يعني ساده و عقب افتاده از نظر آنهاو نمي دانم چرا اين بار با تعطيلي روزنامه شرق و آن کاريکاتور معروف کله خر با ان هاله نوراني دولت مردان جمهوري ولايت فقيه يکصدا گفتند اين کله خر نشانه ي احمدي نزاد است و با آن روزنامه و آن کاريکاتوريست همان کردند که با ديگر نويسندگان و انديشمندانه دگر انديش کردند. ولي در اين بين از نظر من بزرگترين توهيني که روا شده به حيواني شريف و زحمت کش خر مي باشدچون اگر با کارهايي که احمدي نژاد و دار و دسته ي او انجام مي دهند بايد لقب خر رويشان گذاشت پس عکسش هم صادق مي باشديعني با کار هايي که خران مي کنند بايد اسمشان را احمدي نژاد گذاشت و اين به نظر من بدترين توهين به اين حيوان ساده و رنج ديده مي باشد چرا ؟ به اين خاطر در هرکجا که انسان نتواند وظيفه حمل و نقل بار هاي سنگين از راههاي صعب العبور را انجام دهد و از کوره راههاي کوهستان و لجن زارهاي دشت بگير تا در برف و باران و کوير و غيره که واقعا بدون داشتن بار و بنه عبور و مرور از آن سخت مي باشد چه برسد با داشتن بارهاي سنگين رد پاي اين حيوان زبان بسته ي ساده و بدون ادعا را مي بيني ولي با اين همه کارهاي طاقت فرسا و دشوار با مقداري آب و جو قانع مي باشد و مثل آقاي احمدي نژاد بخاطر رسيدن به مقام وجايگاه قول صد تا يه غاز به مردم نمي دهد و دست ارباب قدرت را نمي بوسد و همين براي حيوان با شرف بس که جرعه ايي آب و لقمه ايي غذا به او مي دهند ولي آقاي احمدي نژاد با دار و دسته اش و کلا ارباب ايشان ولي فقيه جمهوري جهل و اسلافشان در مدت بيست و هفت سال تکيه زدن به قدرت با داشتن آنهمه امکانات رفاهي و منابع و چاههاي نفت و ثروت ملي کشوري ثروتمند مثل ايران اگر ذره ايي از شرافت و صداقت اين حيوان شريف را داشتند الان ما با يد بهترين امکانات ترابري را در منطقه داشته باشيماينها در طول تاريخ از جهل و ناداني عوام استفاده کرده و بدون ذره ايي زحمت و تلاش هميشه بهترين ها را داشته اند و حالا که سوار بر خر مراد شده اند پياده کردن آنها از اين حيوان شريف کاريست کارستان.به نظر من از اين پس بايد جايگاه اين واژه را عوض کرد و هر خري که در کار روز مره خود کم فروشي و تنبلي کرد و از دست رنج ديگر همکاران يا همنوعان خود انگل وار تغذيه کرد و با عر عر نا بجايش با عث بدبختي ملتي شد و اين ملت را به ورطه نابودي با شعار انرزي هسته ايي کشاند و باعث شرمندگي ملت بزرگواري شد و در جهان به عنوان ناقض حقوق بشر ناميده شد با او لقب احمدي نزاد و اربابانش داده شود. چون من هيچ حيوان خري را نديدم که باعث بدبختي و عقب افتادگي همقطاران خود شود و با عر عر نا بجايش اينهمه باعث آزار ديگر حيوانات و موجودات زنده ديگر شود.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.