بیانیه آغاز به کار سازمان عفو آذربایجان

سازمان عفو آذربایجان جنوبی جهت پیشبرد اهداف خود، همه افراد و گروهها را به دفاع از حقوق ملتمان دعوت نموده و آمادگی خود را جهت همکاری با سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، رسانه ها و مدافعین حقوق بشر در سراسر جهان اعلام می دارد.

بیانیه آغاز به کار سازمان عفو آذربایجان جنوبی

انسانهای آزاده و وجدانهای بیدار 

با توجه به رشد فعالیتهای هویت طلبانه ملت تورک جهت تعیین سرنوشت ملی شان در سراسر ایران , خصوصا آذربایجان جنوبی، اعمال فشارهای روحی و فیزیکی از طرف رژیم جمهوری اسلامی ایران بر فعالین ملی- مدنی ، سیاسی و مدافعین حقوق بشر ترک افزایش مضاعفی داشته و روز بروز به تعداد زندانیان سیاسی ترک در ایران افزوده می شود. 
لذا ما جمعی از فعالین حرکت ملی آذربایجان جنوبی در راستای حمایت از حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی ترک و طرح وضعیت زندانیان مذکور در مجامع بین المللی مخصوصا در سازمان های مدافع حقوق بشری و تلاش جهت تامین آزادی ایشان، بعد از مدتها گفتگو و رایزنی با فعالان حقوق بشری و ترک آذربایجانی و احساس کمبود در این خصوص ما را به تاسیس سازمان عفو آذربایجان جنوبی بیشتر از پیش راغب و مصمم نمود . 
سازمان عفو آذربایجان جنوبی جهت پیشبرد اهداف خود، همه افراد و گروهها را به دفاع از حقوق ملتمان دعوت نموده و آمادگی خود را جهت همکاری با سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، رسانه ها و مدافعین حقوق بشر در سراسر جهان اعلام می دارد. 

هیئت اداری سازمان عفو آذربایجان جنوبی - آسا 
ژانویه 2012 

منبع: 
ایمیل رسیده
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.