بنام صلح در طرفداری از ایران اسلامی اتمی

در سایت ایران گلوبال، آگهی : میتینگ بزرگ ایرانیان مقیم فرانسه بر علیه جنگ. توجهم را جلب کرد. کدام جنگ؟
بیشک در این دمونستراسیون رژیم اسلامی ساخته و هدایت شده، کم نیستند مهاجرین عرب و مسلمانانی از آفریقا و آسیا که با رژیم دید مشترک دارند، یا قسم خورگان علیه غرب و دولت راست سرکوزی در فرانسه و یا تظاهرات کنندگان حرفه ای که در این نمایش ساختگی شرکت خواهند کرد ولی نیروهای واقعاً صلح دوست، مبارزه به خاطر اجتناب از جنگ را از مسیر توقف غنی سازی از طرف رژیم حاکم بر ایران جستجو میکنند و لاغیر

در سایت ایران گلوبال، آگهی : میتینگ بزرگ ایرانیان مقیم فرانسه بر علیه جنگ. توجهم را جلب کرد. کدام جنگ؟

واقعیت اینست که جمهوری اسلامی از قریب بیست سال پیش پنهانکارانه، گام در راه هسته ای شدن نهاده است و اگر مجاهدین خلق فعالیت های هسته ای رژیم را افشا نمیکرد، جهان و منطقه انفجاری خاور میانه با سورپرایز ایران اتمی روبرو میشد . امروزه حتی زود باورترین آدمها هم تردیدی در نیات رژیم اسلامی برای تبدیل شدن به قدرت تسلیحانی اتمی ندارد. معااملات زیر جلی رژیم در تهیه فن آوری هسته ای ، سماجتش در ادامه غنی سازی ، برغم اینکه این ماجرا جوئی تبهکارانه و ضد ایرانی میتواند فرجامی صد بار بد تر از ماجرا جوئی صدور انقلاب به عراق و جنگ هشت ساله داشته باشد، همه و همه گواه روشن ماجراجوئی اتمی رژیم است. ماجرا جوئیی که به هزینه ملت ایران انجام میشود ملتی که ار هر گونه اامکان اعتراض و بحث آشکار و در این زمینه محروم است و هیچ صااحب نظر ی را جسارت وارد شدن به منطقه ممنوعه این بحث هسته ای نیست.

تحت این شرایط، مبارزه برای صلح و اجتناب از جنگ در این عرصه، به نظر من، فقط به معنای اینست و میتواند باشد که از جمهوری اسلامی بخواهیم تا به جنگی که از بیست سال پیش با فعالیت های پنهان کارانه اتمیش با جهان آغاز کرده است پایان دهد. از جمهوری اسلامی بخواهیم با اجرای مفاد قطعنامه های شورای امنیت، بیدرنگ و بدون توسل به وقت کشی به پروسه غنی سازی پایان داده و به سر مشق گیری از لیبی و کره شمالی همه دوزو کلک های خود را در زمینه تسلیحات اتمی در اختیار آزانس انمی و شورای امنیتقرار دهد، تا از این طریق، اعتماد سوخته شده نسبت به سیاست های حکومت جمهوری اسلامی( که بنام ایران نوشته میشود) و پیامد های سنگین آن از جمله انزوای میهنمان و تحریم اقتصادی و بسیاری صدمات دیگر بوده است ، باز گردد.

رژیم دینی حاکم بر میهنمان بر این پندار است که میتواند از طریق مسلح شدن به سلاح اتمی ، به عنوان نخستین دولت اسلامی اتمی که از جایگاه اسلام ایدئولوژیک با غرب، و اسرائیل رویارومیشود ، به رهبریت یک میلیارد و چهارصد میلیون مسلمان فرارویده در عرصه سیاست جهان ظاهر و با تبدیل شدن به ابر قدرت اسلام ، هم آینده خود را تضمین کند ، هم بقایای دگر اندیشان و مخالفین خود را در ایران قلع و قمع کند و هم به جنون عظمت طلبی خود جامعه عمل بپوشاند.

تحت چنین شرایطی انتطار من ار اعلامیه اکسیون برای صلح و بر علیه جنگ این بود که با خط ، تصویر با شعر و را با سرود از رژیم بخواهد تا غنی سازی را متوقف کرده و با توقف این پروژه خطرناک و بد سرانجام به تنش با جامعه جهانی از جمله اروپا و امریکا و اسرائیل و دولت های نگران منطقه پایان دهد و بداند که با رشوه دهی به روسیه و چین و سوریه نمیتواند آنچنان ایستنگاهی برای خود بسازد که در برابر جامعه جهانی تاب پایداری داشته باشد.

روسیه و تزاریسم جدید، ایرانی میخواهند مفلوک و ایزوله تا بتوانند بیشتر و بیشتر آنرا بدوشند و ترکمان چایهای دیگری را به آن تحمیل کنند. تزار های جدید میخواهند جریان نفت ایران قطع شود تا آنها از موضع قدرت با غرب روبرو شوند و اقتدار از دست رفته را به حساب میهن ما در جهان باز یابند. فقط ابلهان میتوانند این طور تصور کنند که روسیه از روی عرق همسایگی یا صله رحمی است که ایران را باسیاست بظاهر حمایت گرانه خود دلگرم میکند در حالیکه این حمایتگری توخالی و ریا کارانه بوده و هدفش در انداختن کشور ما با غرب است .

با این پیش زمینه فکری نسبت به موضوع بود که هنگامی که اطلاعیه : میتینگ بزرگ ایرانیان مقیم فرانسه بر علیه جنگ را دیدم، و هنگامی که کمترین اثر و نشانه ای از آنچه باید در اگهی این دعوت کنندگان به صلح در آن ببینم ندیدم و بجای همه اینها شعارهای دولت مهر ورز محمود احمدی نژاد و هیت حاکمه اسلامی را دیدم که فقط بزک عوض کرده اند ، دانستم که، با یک حرکت تدارکاتی و آماده سازی روانی برای ادامه ماجراجوئی از طرف رژیم روبرو هستیم و نه یک کوششی از طرف نیروهای واقعاً صلح دوست.

بیشک در این دمونستراسیون رژیم اسلامی ساخته و هدایت شده، کم نیستند مهاجرین عرب و مسلمانانی از آفریقا و آسیا که با رژیم دید مشترک دارند، یا قسم خورگان علیه غرب و دولت راست سرکوزی در فرانسه و یا تظاهرات کنندگان حرفه ای که در این نمایش ساختگی شرکت خواهند کرد ولی نیروهای واقعاً صلح دوست، مبارزه به خاطر اجتناب از جنگ را از مسیر توقف غنی سازی از طرف رژیم حاکم بر ایران جستجو میکنند و لاغیر!

پاینده ایران

زنده باد صلح

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.